Odwiedziny chorych w szpitalu

______________________________________________________________________________________________

Zapraszamy na szczepienia

______________________________________________________________________________________________

Życzenia Świąteczne

______________________________________________________________________________________________

Najlepsze życzenia dla Pań

______________________________________________________________________________________________

Podziękowanie za zakup aparatów do wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej

______________________________________________________________________________________________

Zapisy na szczepienia COVID - personel medyczny

______________________________________________________________________________________________