MEDYCYNA TRANSPLANTACYJNA

______________________________________________________________________________________________

Zasady przyjęć planowych w dobie epidemii COVID-19

______________________________________________________________________________________________

„Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego - Leczenie przez żywienie”

______________________________________________________________________________________________

Badania SARS-CoV-2

______________________________________________________________________________________________

70 lat naszego Szpitala (29 VI 1950 - 29 VI 2020)

______________________________________________________________________________________________

Otwarcie Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Piersi Breast Cancer Unit

______________________________________________________________________________________________