Badania SARS-CoV-2

______________________________________________________________________________________________

70 lat naszego Szpitala (29 VI 1950 - 29 VI 2020)

______________________________________________________________________________________________

Otwarcie Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Piersi Breast Cancer Unit

______________________________________________________________________________________________

Z satysfakcją o Certyfikatach

______________________________________________________________________________________________

PODZIĘKOWANIE

______________________________________________________________________________________________

Dzień Diagnosty Laboratoryjnego

______________________________________________________________________________________________