Modernizacja kotłowni i termomodernizacja pawilonów F i G stała się faktem.

Projekt „Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację pawilonów F i G oraz modernizację kotłowni Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. ks. Bronisława Markiewicza” uzyskał pozytywną ocenę....
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Wysokiej klasy sprzęt i aparatura medyczna w naszym szpitalu.

W czwartym kwartale ubiegłego roku została zawarta umowa pomiędzy samorządem województwa podkarpackiego, a powiatem brzozowskim na realizację projektu pt. „Wzrost ....
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pierwszy w Polsce system sterylizacji plazmowej.

Sterylizacja plazmowa - metoda sterylizacji niskotemperaturowej, oparta na nadtlenku wodoru H2O2.  
Nowa metoda wytwarzania skutecznej w 55 oC plazmy pozwala na sterylizację .....

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -