Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie
Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza
ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej:
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Izby Przyjęć
Oddziału Chirurgii Ogólnej
Oddziału Ortopedii Onkologicznej
Bloku Operacyjnego
Oddziału Hematologii z Pododdziałem Transplantologii Klinicznej
Oddziału Dziecięcego
Oddziału Noworodkowego
Oddziału Dziennego Psychiatrycznego