Personel

Kierownik Apteki  
mgr farm.  Elżbieta Rabiej – Koralewicz – specjalista farmacji aptecznej i farmacji szpitalnej

mgr farm. Marzanna Domka – z-ca  Kier. Apteki – specjalizacja Io  z  farmacji aptecznej
mgr farm. Artur Komski – specjalista farmacji aptecznej
mgr farm. Witold Zagrodnik – specjalizacja Io  z  farmacji aptecznej
mgr farm. Marcin Bochniarz – Kierownik Centralnej Pracowni Leku Cytotoksycznego

mgr ekon. Urszula Adamczak

st. techn.farmacji  -  Alicja Kozimor
st. techn.farmacji  -  Anna Fic
st. techn.farmacji  -  Małgorzata Zacharska
st. techn.farmacji  -  Wiesława Herbut

techn.farmacji – Anna Bober
techn.farmacji – Kinga Buczek
techn.farmacji – Mateusz Częczek

fasowaczka – Barbara Telesz