Pracownia Serologii Transfuzjologicznej

 

Lokalizacja: 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, I piętro pawilonu „K”.


Kontakt:

email: email: serologia@szpital-brzozow.pl
 

Telefony:

Kierownik    13 43 09 571
Bank krwi    13 43 09 541
 

W Pracowni przeprowadza się badania z zakresu immunologii transfuzjologicznej.

Do zadań należy:

 • oznaczanie grup krwi
 • oznaczanie fenotypu układu Rh i antygenu K z układu Kell
 • próba zgodności serologicznej między dawcą a biorcą
 • przeglądowe badanie alloprzeciwciał odpornościowych do antygenów krwinek czerwonych
 • diagnostyka konfliktów matczyno-płodowych
 • kwalifikacja do podania Gamma-globuliny anty-D
 
Personel:
Kierownik:
mgr Paweł Wesecki, diagnosta laboratoryjny, specjalista laboratoryjnej transfuzjologii medycznej
Z-ca Kierownika:
mgr Joanna Lenart-Surówka, diagnosta laboratoryjny, specjalista laboratoryjnej  diagnostyki medycznej

Starszy Asystent:
mgr Magdalena Foryś, diagnosta laboratoryjny, specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej


Asystenci:
mgr Urszula Mazur, diagnosta laboratoryjny
mgr Marta Podkul, diagnosta laboratoryjny

Technicy:
Elżbieta Iwanicka, technik analityki medycznej
Elżbieta Kic, technik analityki medycznej
Urszula Stańko, technik analityki medycznej
Grażyna Rajchel, technik analityki medycznej
Marta Nogaj, technik analityki medycznej
Iwona Śnieżek, technik analityki medycznej
 
Bank Krwi

Lokalizacja: 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, I piętro pawilonu „K”.
Kontakt: bankkrwi@szpital-brzozow.pl  
Telefony:

 
  Kierownik    13 43 09 571
  Bank Krwi   
   13 43 09 541
 
Opis:
Zabezpiecza oddziały w krew i jej składniki. Jego działalność polega na:
 • składaniu zamówień na krew i jej składniki w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, zgodnie z zamówieniami napływającymi z oddziałów szpitalnych
 • przechowywaniu krwi i jej składników
 • wydawaniu krwi do oddziałów szpitalnych
 • racjonalnym gospodarowaniu krwią i jej składnikami
 • prowadzeniu dokumentacji dotyczącej przychodów i rozchodów krwi i jej składników
 • sporządzanie sprawozdań miesięcznych i rocznych dotyczących zużycia krwi i jej składników i przekazywanie ich do RCKiK Rzeszów
 
Personel:
p.o. Kierownik: mgr Paweł Wesecki, diagnosta laboratoryjny, specjalista laboratoryjnej transfuzjologii medycznej
 
Pielęgiarka:   St. piel. Bożena Chęć
W pozaregulaminowym czasie pracy Banku Krwi, dyżury pełnią pracownicy Pracowni Serologii Transfuzjologicznej.