Konkursy Ofert

Data publikacji ogłoszenia Data otwarcia ofert Treść ogłoszenia Dokumenty
27.07.2020 12.08.2020
Konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii 
08/2020
 

Ogłoszenie

Szczegóły
Regulamin

08.06.2020 23.06.2020
Konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii 
07/2020
 

Ogłoszenie

Szczegóły
Regulamin

Wynik postępowania

08.06.2020 23.06.2020
Konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii przez lekarza specjalistę w dziedzinie radioterapii onkologicznej 
06/2020
 

Ogłoszenie

Szczegóły
Regulamin

Wynik postępowania

07.05.2020 22.05.2020
Konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu położnictwa i ginekologii przez lekarza specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz w dziedzinie ginekologii onkologicznej 
05/2020
 

Ogłoszenie

Szczegóły
Regulamin

Wynik postępowania

17.02.2020 28.02.2020
Konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu psychiatrii przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii
04/2020
 

 

Ogłoszenie

Szczegóły
Regulamin

Wynik postępowania

 

28.01.2020 12.02.2020
Konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu psychiatrii przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii
03/2020
 

Ogłoszenie

Szczegóły
Regulamin

Unieważnienie

27.01.2020 12.02.2020

Konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radioterapii przez lekarza specjalistę w dziedzinie radioterapii onkologicznej
02/2020

 

Ogłoszenie

Szczegóły
Regulamin

Wynik postępowania

08.01.2020 24.01.2020
23.01.2020


Konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radioterapii przez lekarza specjalistę w dziedzinie radioterapii onkologicznej
01/2020

 

Ogłoszenie

Ogłoszenie - zmiana
   

Szczegóły
Regulamin

Unieważnienie

19.12.2019 08.01.2019 Konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii plastycznej przez lekarza specjalistę w dziedzinie chrurgii plastycznej, ogólnej lub onkologicznej
19/2019

 

Ogłoszenie
   
Szczegóły
Regulamin

Zmiana ogłoszenia

Wynik postępowania
 

12.12.2019 23.12.2019 Konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii plastycznej przez lekarza specjalistę w dziedzinie chrurgii plastycznej
18/2019

Ogłoszenie
   
Szczegóły
Regulamin

Wynik postępowania
 
05.12.2019 20.12.2019
Konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pediatrii - według potrzeb Udzielającego zamówienie -  przez lekarza specjalistę w dziedzinie pediatrii lub posiadającego I st. specjalizacji w zakresie pediatrii 
17/2019
 

Ogłoszenie
   
Szczegóły
Regulamin
 

Wynik postępowania

07.11.2019 22.11.2019
Konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii - według potrzeb Udzielającego zamówienie -  przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
14/2019
 

Ogłoszenie
   
Szczegóły
Regulamin


Wynik postępowania

07.11.2019 22.11.2019
Konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii - według potrzeb Udzielającego zamówienie -  przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
13/2019
 

Ogłoszenie
   
Szczegóły
Regulamin


Wynik postępowania

08.10.2019 23.10.2019
Konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii - według potrzeb Udzielającego zamówienie -  przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
9/2019
 

Ogłoszenie
   
Szczegóły
Regulamin

Unieważnienie

08.10.2019 23.10.2019
Konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii - według potrzeb Udzielającego zamówienie -  przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
8/2019
 

Ogłoszenie
   
Szczegóły
Regulamin

Unieważnienie

06.09.2019 20.09.2019
Konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neonatologii przez lekarza specjalistę w dziedzinie neonatologii w Oddziale Noworodkowym
5/2019

 

Ogłoszenie
   
Szczegóły
Regulamin

Wynik postępowania

28.05.2019 12.06.2019
Konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ortopedii przez lekarza drugiego stopnia specjalizacji w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub przez lekarza specjalistę w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu rychu
 

Ogłoszenie
   
Szczegóły
Regulamin

Ogłoszenie - zmiana

Wynik postępowania
 
06.03.2019 21.03.2019 Konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie endoskopii górnego odcinka przewodu pokarmowego - przez uprawnionego lekarza specjalistę
Ogłoszenie
   
Szczegóły
Regulamin   
Wzór umowy   

Wyniki postępowania
 
13.12.2018 21.12.2018
Konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w zakresie nocnej i świątecznej opieki pielęgniarskiej w domu pacjenta według potrzeb Udzielajacego zamówienia

 

Ogłoszenie
   
Szczegóły
Regulamin   

Wyniki postępowania
 
12.12.2018 21.12.2018
Konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych według potrzeb Udzielajacego zamówienia:
-lekarskich, pielęgniarskich oraz fizjoterapeutycznych w hospicjum domowym,
-pielęgniarskich w ramach opieki długoterminowej

 

Ogłoszenie

Szczegóły
Regulamin


Wyniki postępowania
 
06.12.2018 17.12.2018 Konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych
z 5-ciu zakresów
Ogłoszenie
SWKO
Zakres 1Zakres 2, Zakres 3, 
Zakres 4, Zakres 5,
Wzór umowy,
Formularz ofertowy

Odpowiedzi na pytania


Wyniki postępowania
 
06.12.2018 21.12.2018
Konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii przez lekarza pierwszego stopnia specjalizacji w dziedzinie anestezjologii lub przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w Zakładzie Brachyterapii oraz Bloku Operacyjnym - według potrzeb Udzielającego zamówienia.

 
Ogłoszenie

Szczegóły
Regulamin


Wyniki postępowania
 
 04.12.2018 21.11.2018 Konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu fizyki medycznej przez fizyka w Zakładzie Brachyterapii
Ogłoszenie

Szczegóły
Regulamin


Wyniki postępowania
 
21.11.2018 19.12.2018 Konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny pracy - według potrzeb Udzielającego zamówienie
Ogłoszenie

Szczegóły
Regulamin

Wyniki postępowania

 
03.10.2018 11.10.2018 Konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy - według potrzeb Udzielającego zamówienie
Ogłoszenie

Szczegóły
Regulamin

Wyniki postępowania