Rys historyczny

 

Inicjatorem budowy Domu Zdrowia – późniejszego szpitala w Brzozowie był Ks. Józef Bielawski. 7 lutego 1938 r. na walnym zebraniu oddziału PCK w Brzozowie podjęto decyzję o budowie szpitala liczącego 50 łóżek. Plan przewidywał funkcjonowanie 3 oddziałów: Chirurgicznego, Wewnętrznego, i Położniczo - Ginekologicznego, z pokojem dla noworodków salą operacyjną, porodową, pokojem dla lekarza i pielęgniarki. Powyższy plan uzyskał akceptację Zarządu Okręgu PCK-a w Przemyślu oraz na wniosek Starostwa w Brzozowie został zatwierdzony przez Urząd Wojewódzki we Lwowie.
 
Budowę szpitala poparły nie tylko różne instytucje ale również społeczeństwo Brzozowskie. Oficjalnego otwarcia szpitala dokonano 29 czerwca 1950r. a pierwszym dyrektorem został Antoni Kisiel. W roku 1954 ukończono budowę drugiego budynku, w którym mieścił się 20 łóżkowy Oddział Dziecięcy, Pogotowie Ratunkowe, Apteka Szpitalna, pomieszczenie dla administracji. do roku 1960 Szpital Powiatowy w Brzozowie liczył 120 łóżek, zatrudniał 8 lekarzy, 24 pielęgniarki, 29 salowych i 29 osób innego personelu.
 
Ordynatorami Oddziałów byli:

  • lek. Antoni Kisiel - Oddz. Chirurgii Ogólnej
  • lek. Maria Turkiewicz - Oddz. Dziecięcy
  • lek. Stanisław Lang - Oddz. Wewnętrzny
  • lek. Jerzy Sołowiow - Oddz. Gin. – Poł.

 
W latach sześćdziesiątych trwała dalsza rozbudowa szpitala. W roku 1963 oddano Poradnię Przeciwgruźliczą a następnie Przychodnię Rejonową. Od roku 1968 nastąpił najbardziej dynamiczny rozwój szpitala w Brzozowie. Dyrektorem placówki został lek. Zbigniew Kubas. W 1974 roku oddano do użytku pomieszczenia w nowym skrzydle dla Oddziału Gin. – Poł. (56 łóżek), Oddz. Noworodkowego (35 łóżek), Bloku Operacyjnego, Zakładu Rentgenodiagnostyki i Kuchni. Trzy lata później wybudowano nowy pawilon (obecny pawilon „B”) 150 łóżkowy dla Oddz. Dziecięcego, Wewnętrznego, Reumatologii Neurologii.
 
W 1977 r. powstała w Krośnie Wojewódzka Przychodnia Onkologiczna z siedzibą w Brzozowie z zapleczem łóżkowym dla pacjentów województwa krośnieńskiego. 50 łóżek Chirurgii Onkologicznej i 30 łóżek Chemioterapii Onkologicznej. W 1982 roku przekazano do użytku kolejny pawilon (obecny pawilon „C”) również 150 łóżkowy dla potrzeb intensywnie rozwijającej się Chirurgii Onkologicznej, Chemioterapii, Urologii oraz Chirurgii Ogólnej. Oddano także nową Centralną Sterylizację, budynek Bloku Operacyjnego, pomieszczenia Poradni Onkologicznej i Izby Przyjęć.
 
W 1986 roku wszystkie pawilony połączono przewiązką komunikacyjną, co dało zwartą budowę szpitala liczącego 450 łóżek w tym 80 łóżek onkologicznych, zatrudnionych było ok.1000 pracowników w tym 83 lekarzy i 450 osób średniego personelu medycznego. Zakład Radioterapii z nowoczesnym sprzętem i aparaturą do naświetlań został oddany do użytku w 1991r., uroczyste zaś otwarcie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego w Brzozowie wraz z nadaniem imienia Ks. Bronisława Markiewicza miało miejsce 12.03.1993r. Od tej pory szpital w coraz większym stopniu przekształca się w szpital o profilu onkologicznym, nawiązuje współpracę z wiodącymi Ośrodkami Onkologicznymi w Polsce. Personel medyczny ,wysokokwalifikowany, bierze czynny udział w szkoleniach w kraju i zagranicą, chlubi się też osiągnięciami naukowymi, ogłasza wiele publikacji w czasopismach naukowych.
 
W szpitalu rocznie hospitalizowanych jest ok.15 000 pacjentów, z czego ponad 3 000 na Oddziale Chemioterapii, 1700 pacjentów w Oddziale Chirurgii Onkologicznej i 1650 w Zakładzie Radioterapii Poradnie Specjalistyczne udzielają rocznie ok. Jak wynika z opisu Szpital ma charakter wieloprofilowy z tendencją do przekształcania się w kierunku profilu onkologicznego, dlatego też duży nacisk położony jest na profilaktykę, diagnostykę i leczenie chorób nowotworowych.
 
Ks. Bronisław Markiewicz – patron szpitala
Urodzony 13 lipca 1842 roku w Pruchniku k. Jarosławia. Był kapłanem Diecezji Przemyskiej, ofiarnym i cenionym duszpasterzem, a także profesorem Seminarium Duchowego. Od początku swego kapłaństwa był szczególnie wrażliwy na religijne, moralne i materialne zaniedbanie dzieci i młodzieży, a także niedolę prostego ludu. Rozwiązanie problemów społecznych widział w dobrym wychowaniu młodzieży i podniesieniu moralnym całego społeczeństwa. Był uczniem św. Jana Bosko we Włoszech. Po powrocie do Polski objął parafie w Miejscu Piastowym. Tu obok pracy duszpasterskiej prowadzi szeroką działalność wychowawczą, w utworzonych przez siebie zakładach wychowawczych. Szybko dojrzewa w nim myśl o założeniu nowej rodziny zakonnej. Mimo usilnych starań nie doczekał się chwili zatwierdzenia Zgromadzenia. Zmarł 29.01.1912 roku., 54 lata później Zgromadzenie zostało zatwierdzone na prawie papieskim. Proces beatyfikacyjny Ks. Markiewicza rozpoczął się w 1958r. W dniu 02.07.1994r. został promulgowany dekret o heroiczności cnót Sługi Bożego.
 
Zbigniew Kubas
Urodził się 22 września 1929 roku w Bóbrce k. Lwowa. Do Brzozowa Przyjechał w 1944 roku i tu kontynuował naukę w szkole średniej. Maturę złożył w 1948 roku w V Liceum im. Jana Kochanowskiego w Krakowie. W tym też roku odjął studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego, Które ukończył w 1954 roku. Prace w brzozowskim szpitalu rozpoczął 15 kwietnia 1955 r. W latach 1968 – 1990 był dyrektorem szpitala i ZOZ w Brzozowie , ordynatorem oddziałów chirurgii ogólnej i onkologicznej oraz kierownikiem programów szkolenia chirurgicznego lekarzy, wśród których 14 uzyskało specjalizację z chirurgii. Budowniczy szpitala w Brzozowie, twórca i organizator Ośrodka Onkologicznego. Kierownik Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej w Krośnie z siedzibą w Brzozowie. Specjalista wojewódzki ds. onkologii dla województwa krośnieńskiego w latach 1978-1991
20 maja 1994 roku za wybitne zasługi uhonorowany został tytułem Honorowego Obywatela Miasta Brzozowa.