OFERTY PRACY DLA LEKARZY


Szpital Specjalistyczny w Brzozowie: 
1 zatrudni na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii lekarzy specjalistów, w trakcie specjalizacji lub zainteresowanych specjalizacją w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. Kontakt:
13 4309552; 13 4309558
2 zatrudni na Oddziale Hematologii Onkologicznej lekarzy specjalistów lub zainteresowanych specjalizacją w dziedzinie: hematologii, transplantologii, chorób wewnętrznych  Kontakt:
13 4309728; 508557941
3 zatrudni na Oddziale Onkologii Klinicznej lekarzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji z onkologii klinicznej Kontakt: 
508233225
4 zatrudni lekarzy specjalistów w dziedzinie: psychiatrii, anestezjologii i intensywnej terapii, neonatologii Kontakt:
134309552; 134309558; 
508233225
5 zatrudni, w tym do pełnienia dyżurów medycznych, na Oddziale Neurologii z..Pododdziałem Udarowym lekarzy w trakcie specjalizacji lub zainteresowanych specjalizacją w dziedzinie neurologii Kontakt:
134309629; 134309552; 134309558