Oddział Hematologii Onkologicznej

 

Oddział Hematologii Onkologicznej z Pododdziałem Transplantologii Klinicznej
LOKALIZACJA: 36-200 Brzozów ul. Ks. J. Bielawskiego 18, Budynek H, 3 piętro

 

Kontakt:
e-mail hematologia-sek@szpital-brzozow.pl
Sekretariat (tel./fax): 13 4309724
Ordynator: 13 4309728
Dyżurka lekarska: 13 4309727
Pielęgniarka Oddziałowa: 13 4309726
Dyżurka pielęgniarska 13 4309725
Pacjenci: 13 4309729Pododdział Transplantologii Klinicznej:

e-mail hematologia-sek@szpital-brzozow.pl
Sekretariat (tel./fax): 13 4307973
Dyżurka lekarska: 13 4307967
Dyżurka pielęgniarska 13 4307966Kierownik Oddziału p/o ordynatora :
dr hab. n. med. Andrzej Pluta, prof. PWSZ w Sanoku;
konsultant wojewódzki d/s hematologii dla woj. podkarpackiego

Zastępcy Ordynatora Oddziału:
dr n. med.  Dorota Hawrylecka, Kierownik Pododdziału Transplantologii Klinicznej
dr n. med. Jacek Krzanowski

Lekarze:
Specjaliści hematologii
dr hab. n. med. Andrzej Pluta
dr n. med.  Dorota Hawrylecka
dr n. med. Jacek Krzanowski
dr n. med. Justyna Gil
lek. Agnieszka Kulasik
lek. Waldemar Hołda (Poradnia Hematologiczna)
 
Specjaliści transplantologii klinicznej
dr n. med.  Dorota Hawrylecka
lek. Dariusz Kumorek
dr n. med. Dariusz Jawniak
 
Lekarze rezydenci/w trakcie specjalizacji z hematologii
lek. Sławomir Radwański (specjalista onkologii klinicznej)
lek. Justyna Kaczmarek-Owczarek
lek. Martyna Krzyżewska - rezydent
lek. Katarzyna Stach-Nowosiad - rezydent
lek. Katarzyna Herbut - rezydent
 
Diagnosta laboratoryjny
mgr inż. Diana Czech
 
Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Małgorzata Kędra - specjalistka pielęgniarstwa onkologicznego

 
Oddział Hematologii Onkologicznej
Jest jednym z oddziałów Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego, mieści się w pawilonie H, na trzeciej kondygnacji nowego budynku szpitala. Dysponuje łącznie 35 łóżkami, w tym 13 izolatkami. Oddział jest największym i najlepiej wyposażonym ośrodkiem hematologicznym na Podkarpaciu. Na oddziale pracuje 23 pielęgniarki oraz 3 sekretarki medyczne. Oddział posiada do dyspozycji psychologa, rehabilitanta oraz dietetyka. W 2018 r ciągu roku przeprowadzono  1925 hospitalizacji na oddziale oraz 2571 na Oddziale Dziennym. Udzielono 11.640 porad hematologicznych.

Wszystkie sale chorych posiadają węzły sanitarne i są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
W warunkach oddziału prowadzona jest  diagnostyka i leczenie wszystkich chorób układu krwiotwórczego które występują w populacji polskiej. .Oddział współpracuje  z Oddziałem Radioterapii i Ortopedii Onkologicznej naszego szpitala.
Chemioterapię prowadzimy w oparciu o katalog świadczeń NFZ oraz programy lekowe MZ.
 
Programy lekowe MZ prowadzone przez Oddział Hematologii Onkologicznej ( zobacz LINK)

Oddział uczestniczy w badaniach naukowcyh prowadzonych w ramach krajowych grup badawczych: Stowarzyszenie Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych (PALG) i Polskiej grupy Badawczej Chłoniaków (PLGR).
W oddziale prowadzone są również badania kliniczne nad nowymi lekami. Dotychczas wzięliśmy udział w ponad 35 badaniach klinicznych.

Badania kliniczne z trwającą rekrutacją. (LINK)

Pododdział Transplantologii Klinicznej
Oddział uzyskał akredytację na pobieranie, przechowywanie autologicznych komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej. W  2018r wykonano  22 autologiczne przeszczepienia komórek krwiotwórczych w szpiczaku mnogim oraz chłoniakach limfatycznych
Pododdział Transplantologii Klinicznej stanowi oddzieloną śluzą sanitarną część Oddziału Hematologii Onkologicznej. Pododdział posiada odrębny system wentylacji/ klimatyzacji z zastosowaniem flirtów Hepa z wymuszaniem wymiany powietrza na 10 jednoosobowych  salach chorych. Ponadto sale monitorowane są wyposażone w mobilne urządzenia do dekontaminacji powietrza „Plasmair Sentihel” zapewniającą 10 krotną wymianę powietrza w ciągu godziny. Pododdział posiada 2 separatory komórkowe Optia Spectra , 5 mobilnych urządzeń do dekontaminacji powietrza  aparat USG z funkcją echografii LOGIQ 7, cyfrowy mobilny aparat rtg. Pracami oddziału kieruje dr n.med. Dorota Hawrylecka.

Bank Tkanek i Komórek
Telefon: 13 43 07 970
e-mail: btik@szpital-brzozow.pl

Kierownik Banku: mgr Jarosław Kopiczak, diagnosta laboratoryjny, specjalista laboratoryjnej transfuzjologii medycznej,
Lekarz nadzorujący: dr hab. n. med. Andrzej Pluta, 
Młodszy asystent: mgr inż. Diana Czech, diagnosta laboratoryjny,

Bank Tkanek i Komórek posiada akredytację Ministra Zdrowia na gromadzenie, testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję preparatów komórek krwiotwórczych ze szpiku i z krwi obwodowej przeznaczonych do przeszczepienia.

Bank Tkanek i Komórek wyposażony jest w wysokospecjalistyczną aparaturę. W BTiK wykonywane są procedury preparatyki w systemie zamkniętym.  Preparaty komórek krwiotwórczych przechowywane są kriostatach w parach ciekłego azotu, podlegających elektronicznej kontroli temperatury i poziomu azotu. Preparaty są znakowane i kodowane zgodnie ze standardami ISBT 128.W celu utrzymania najwyższej jakości pracy i zachowania najlepszych parametrów ilościowych i jakościowych materiału przeznaczonego do transplantacji, BTiK współpracuje z Laboratorium Diagnostyki Molekularnej, Cytogenetyki i Cytometrii, Laboratorium Mikrobiologicznym oraz Laboratorium Centralnym.
 

Pokój zabiegowy pododdziału Transplantologii
Punkt pielęgniarski pododdziału Transplantologii