Zakład Fizyki Medycznej

 
Mieści się na I piętrze pawilonu „B” budynku szpitala.
 
kontakt: zfm@szpital-brzozow.pl
Telefony

 1. Kierownik ZFM                   13 43 09 690
 2. Zakład Fizyki Medycznej      13 43 09 661, (fax)13 43 09 692
 
 
Personel
 
p.o. kierownika mgr Rafał Kędzior – specjalista fizyki medycznej
                                                    inspektor ochrony radiologicznej IOR-3
kontakt: zfm_kier@szpital-brzozow.pl
 
Asystenci
 
mgr inż. Przemysław Kalandyk – st. asystent,  specjalista fizyki medycznej
mgr inż. Arkadiusz Kowalski – mł. asystent, w trakcie specjalizacji z fizyki medycznej
mgr inż. Anna Cyrulik – mł. asystent, w trakcie specjalizacji z fizyki medycznej
mgr inż. Monika Weselak – mł. asystent, w trakcie specjalizacji z fizyki medycznej
mgr inż. Monika Skorek – mł. asystent
 
Zakład Fizyki Medycznej świadczy usługi dla Zakładu Radioterapii:
 • przygotowanie i weryfikacja komputerowych planów leczenia promieniowaniem jonizującym
 • kontrola jakości realizacji planów leczenia promieniowaniem jonizującym w trakcie terapii
 • testy eksploatacyjne akceleratorów terapeutycznych
 • testy eksploatacyjne symulatorów radioterapeutycznych
 • testy eksploatacyjne tomografu komputerowego
 
W celu realizacji w/w usług wykorzystujemy:
 • systemy planowania leczenia w radioterapii: Oncentra External Beam, Monaco
 • system zarządzania Mosaiq
 • systemy i urządzenia do weryfikacji leczenia w radioterapii: Matrixx, Multi Cube, Compass, OmniPro ImRT
 • urządzenia do wykonywania testów eksploatacyjnych: m.in. Blue Phantom, BeamChecker, Piranha, CatPhantom, Ballbearing.