Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych w Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie