Blok Operacyjny

 
 Lokalizacja: 36-200 Brzozów, ul.Ks. J. Bielawskiego 18, pawilon I, kondygnacja -1
 
 
Kontakt/Telefony:
Pielęgniarka Oddziałowa 13 43 09 675
Dyżurka pielęgniarek 13 43 09 673
Sekretariat 13 43 09 677

Personel:
Kierownik: dr n. med. Mariusz Wesecki - specjalista chirurgii ogólnej, specjalista chirurgii onkologicznej
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr piel. Barbara Fil
Z-ca Pielęgniarki Oddziałowej: mgr piel. Lidia Sidor
 
 
Wykonywane świadczenia:
Blok Operacyjny "C" stanowi wydzielony zamknięty oddział szpitala, dostępny tylko dla osób bezpośrednio zaangażowanych w wykonywanie i asystowanie przy zabiegach operacyjnych. Posiada jedną salę wybudzeniową oraz cztery sale operacyjne:
- salę septyczną
- 2 sale aseptyczne
- salę wysokoaseptyczną
 
Blok Operacyjny wyposażony jest i dostosowany do potrzeb oddziałów zabiegowych (Oddział Chirurgii Ogólnej, Oddział Chirurgii Onkologicznej).
Rocznie wykonuje się około 4500 zabiegów, w tym około 1600 wysokospecjalistycznych zabiegów onkologicznych: chirurgicznych, ortopedycznych i urologicznych.
Personel pielęgniarski to wysoko wykwalifikowany zespół instrumentariuszek systematycznie podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe poprzez uczestniczenie w konferencjach naukowo - szkoleniowych, kursach, szkoleniach.