Blok Operacyjny

 
Adres – lokalizacja Brzozów, ul.Ks.Bielawskiego 18, pawilon I , kondygnacja -1
 
 
Kontakt/Telefony:
Pielęgniarka Oddziałowa 13 43 09 675
Dyżurka pielęgniarek 13 43 09 673
Sekretariat 13 43 09 677

Personel:
Kierownik: lek. Jacek Bieńkowski - specjalista chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej
Pielęgniarka Oddziałowa: piel. spec. Zofia Adamska
Z-ca Pielęgniarki Oddziałowej: piel. dypl. Małgorzata Maks
 
Wykonywane świadczenia:
Blok Operacyjny "C" stanowi wydzielony zamknięty oddział szpitala, dostępny tylko dla osób bezpośrednio zaangażowanych w wykonywanie i asystowanie przy zabiegach operacyjnych. Posiada jedną salę wybudzeniową oraz cztery sale operacyjne:
- salę septyczną
- 2 sale aseptyczne
- salę wysokoaseptyczną
 
Blok Operacyjny wyposażony jest i dostosowany do potrzeb oddziałów zabiegowych (Oddział Chirurgii Ogólnej, Oddział Chirurgii Onkologicznej).
Rocznie wykonuje się około 4500 zabiegów, w tym około 1600 wysokospecjalistycznych zabiegów onkologicznych: chirurgicznych, ortopedycznych i urologicznych.
Personel pielęgniarski to wysoko wykwalifikowany zespół instrumentariuszek systematycznie podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe poprzez uczestniczenie w konferencjach naukowo - szkoleniowych, kursach, szkoleniach.