Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Reumatologii

 

Lokalizacja: 36-200 Brzozów, ul.Ks.Bielawskiego 18, pawilon B, kondygnacja 1


Kontakt:

e-mail: wewnetrzny-sek@szpital-brzozow.pl

Telefony:

  Oddz. Wewnętrzny Pododdział Reumatologii
Ordynator 134309614  
Pokój lekarzy 134309618 134309626
Pielęgniarka Oddziałowa 134309621  
Dyżurka Pielęgniarek 134309616 134307910
Sekretariat 134309623 134309613
Pacjenci 134309612 134309557


Personel:

Ordynator: lek. Jerzy Kuczma II stopień choroby wewnętrzne 
Z-ca: lek. Marek Haduch - II stopień choroby wewnętrzne 
Z-ca: lek. Alicja Jarema - I stopień choroby wewnętrzne II stopień reumatologia  - Pododdział Reumatologii

 

Asystenci:
Oddział Chorób Wewnętrznych

lek. Krystyna Jungiewicz-Kędzierska - II stopień choroby wewnętrzne, II stopień choroby płuc
lek. Barbara Cader - II stopień choroby wewnętrzne
lek. Bożena Kurzydło-Mac -  II stopień choroby wewnętrzne, specjalista gastroenterolog
lek. Anna Książek -  II stopien choroby wewnętrzne
lek. Anna Sroka-Błaż - specjalista chorób wewnętrznych

Pododdział Reumatologii
lek. Maria Kuźmik-Tarnawczyk - Pododział Reumatologii
lek. Janusz Lauterbach- Pododział Reumatologii

Rezydenci:
lek. Filip Latocha

Pielęgniarka Oddziałowa: piel. Anna Słota
Z-ca Pielęgniarki Oddziałowej: mgr piel. Teresa Maliwiecka

Wykonywane świadczenia:

 

Pełny zakres świadczeń zawierających diagnostykę i leczenie chorób wewnętrznych w oparciu o zakłady i pracownie diagnostyczne szpitala oraz specjalistów z wąskich dziedzin interny zatrudnionych w oddziale tj. kardiologii, endokrynologii, pulmonologii i gastroenterologii.