Oddział Ginekologiczno – Położniczy


Adres – lokalizacja Brzozów, ul.Ks.Bielawskiego 18, pawilon A, piętro I

 

Kontakt:

Mail: ginekologia@szpital-brzozow.pl


Telefony:

Sekretariat 13 43 09 540
Ordynator Oddziału 13 43 09 593
Dyżurka Lekarska 13 43 09 548
Dyżurka Położnych - Ginekologia 13 43 09 632
Dyżurka Położnych - Położnictwo 13 43 09 637
Sala Porodowa 13 43 09 639
Pokój Oddziałowej - Noworodki 13 43 09 533
Pokój Oddziałowej - Położnictwo 13 43 09 687
Pokój Oddziałowej - Ginekologia 13 43 09 711

 

Personel:

Ordynator Oddziału: lek. Halina Dobrowolska - specjalista ginekologii i położnictwa

Zastępca Ordynatora: lek. Grzegorz Stabryła - specjalista ginekologii i położnictwa

 

Asystenci:
lek. Renata Waszczuk - specjalista ginekologii i położnictwa, specjalista ginekologii onkologicznej
lek. Tadeusz Belina - specjalista ginekologii i położnictwa
lek. Dorota Golowska - specjalista ginekologii i położnictwa
lek. Agata Długosz - specjalista ginekologii i położnictwa
lek. Beata Kot - specjalista ginekologii i położnictwa
lek. Mariusz Kratus
 - specjalista ginekologii i położnictwa
lek. Grzegorz Lasota - specjalista ginekologii i położnictwa
lek. Agnieszka Wychowanek-Strzałko - specjalista ginekologii i położnictwa
lek. Andrzej Piotrowski - specjalista ginekologii i położnictwa  


Młodsi asystenci:
lek. Aneta Chrapek
lek. Izabela Budner-Boryczko

​lek. Jakub Bania

 

Położne Oddziałowe:

Anna Opalińska - mgr położnictwa - specjalista pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego - Oddz. Położniczy
Jolanta Irzyk - licencjat położnictwa - Oddz. Ginekologii

 

Aby być przyjętym na oddział wymagane są dokumenty:

 • skierowanie od lekarza
 • aktualny dowód ubezpieczenia
 • dowód osobisty

 

Oddział posiada własny:

 • blok operacyjny
 • trakt porodowy z 3 łóżkami
 • sala do cięć cesarskich


Zakres działalnoœci oddziału obejmuje:

 • operacje ginekologiczne, ginekologiczno-onkologiczne oraz z wykorzystaniem technik małoinwazyjnych (laparoskopia, histeroskopia),
 • prowadzenie pacjentek ze stanami patologicznymi w ciąży,
 • odbieranie porodów siłami natury i wykonywanie cięć cesarskich.
   

Na oddziale przychodzi na świat ok. 1000 noworodków rocznie.
rzez personel oddziału prowadzona jest Szkoła Rodzenia, która poprzez zajęcia teoretyczne i ćwiczenia fizyczne oraz relaksacyjne przygotowuje przyszłych rodziców do odbycia wspólnego porodu oraz œwiadomego pełnienia ról rodzicielskich.


Szkoła Rodzenia:
Przy szpitalu prowadzona jest Szkoła Rodzenia dla przyszłych rodziców. Zajęcia w Szkole Rodzenia zawierają niezbędne tematy dotyczące ciąży, porodu i połogu. Zajęcia dostarczają również informacje o karmieniu piersią i.sposobach pielęgnacji dziecka.
Przyszli rodzice mają możliwość zapoznania się z Salą Porodową i Oddziałem Położniczym.

Program Szkoły Rodzenia obejmuje 6 spotkań. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (wtorek godz. 17:00) w.budynku H - Hotel szpitalny

Prowadząca zajęcia: mgr położnictwa, specjalista pielęgniarstwa ginekologiczno-połozniczego Anna Opalińska


Poradnia Ginekologiczno - Onkologiczna oraz Specjalistyczna Poradnia Ginekologiczna:
Lekarze specjaliści pracujący na oddziale prowadzą także Poradnie Ginekologiczno - Onkologiczną dla makroregionu południowo - wschodniego. Przy oddziale działa także Konsultacyjno Specjalistyczna Poradnia Ginekologiczna, w.której leczonych jest około 5000 pacjentek rocznie. Prowadzona jest w niej profilaktyka raka szyjki macicy, oraz profilaktyka raka piersi obejmująca działania edukacyjne, pro zdrowotne oraz badania przesiewowe. Poradnia zajmuje się leczeniem schorzeń ginekologiczno-położniczych. Na oddziale pracuje wykwalifikowany personel lekarski i pielęgniarski.
Nasze pacjentki cenią nasz oddział za rodzinną atmosferę, profesjonalną opiekę ze strony lekarzy i personelu średniego, którzy nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje wdrażając nowoczesne metody monitorowania ciąży i.prowadzenia porodów.