Izba Przyjęć

Lokalizacja: parter pawilonu „J” Szpitala, ul. Ks. J. Bielawskiego 18 ( przy SOR)


 
Nadzór nad funkcjonowaniem Izby Przyjęć sprawuje Kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, który jest przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych etatowo i pełniących dyżury - w czasie ich wykonywania. 
 
Izba Przyjęć realizuje usługi w zakresie rejestracji i przyjęć pacjentów planowych do szpitala na poszczególne oddziały wg harmonogramu.
 
Harmonogram przyjęć :
 
1.  Oddział Ginekologiczno-Położniczy 07:00 - 08:00
2.  Oddział Chirurgii Ogólnej 08:00 - 09:00
3.  Oddział Kardiologii  09:00 - 11:00
4.  Oddział Wewnętrzny
 
z Pododdziałem Reumatologii
10:00 - 12:00
07:00 - 08:00
5.  Oddział Ortopedii Onkologicznej 10:00 - 11:00
6.  Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym 11:00 - 12:00
7.  Oddział Dziecięcy 12:00 - 13:00
8.  Oddział Chirurgii Onkologicznej
 (wyłącznie poprzez poradnię Chirurgii Onk.- II piętro pawilonu J.)
08:00 - 15:00
9.  Oddział Radioterapii
 (wyłącznie poprzez poradnię Radioterapii - Zakład Radioterapii  pawilon L p. nr 2)
08:00 - 15:00
10.  Oddział Medycyny Paliatywnej 08:00 - 15:00
11.  Oddział Onkologii Klinicznej
 (wyłącznie poprzez Poradnię Chemioterapii)
08:00 - 15:00
12.  Oddział Hematologii Onk. z Pododdz. Transplantologii Klinicznej
 (wyłącznie poprzez Poradnię Hematologii – budynek H)
08:00 - 15:00
 
Pacjenci w stanie zagrożenia życia, wymagający pilnej interwencji lekarskiej i/lub hospitalizacji,
 zgłaszają się bez skierowania do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
(SOR pracuje całodobowo we wszystkie dni roku)