Rejestracja On-line

Skierowanie nie jest wymagane do poradni:

  • Dermatologicznej
  • Ginekologiczno-Położniczej
  • Zdrowia Psychicznego
  • Radioterapii
  • Chemioterapii
  • Ginekologii onkologicznej
  • Onkologicznej

 

   
REJESTRACJA ZE SKIEROWANIEM REJESTRACJA BEZ SKIEROWANIA