POSTĘPOWANIA PROWADZONE 2005-2002 ROKU NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

Data publikacji Opis
15.12.2005 Przetarg nieograniczony na dostawę leków
15.12.2005 Przetarg nieograniczony na dostawę leków
02.12.2005 Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
01.12.2005 Przetarg nieograniczony na dostawę warzyw
23.11.2005 Przetarg nieograniczony na dostawę produktów leczniczych
22.11.2005 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego
17.11.2005 Przetarg nieograniczony na dostawę kaniul
17.11.2005 Przetarg nieograniczony na dostawę elektrod
16.11.2005 Przetarg nieograniczony na dostawę strzykawek
15.11.2005 Przetarg nieograniczony na dostawę kardiomonitorów
19.10.2005 Przetarg nieograniczony na dostawę aparatu RTG, przewoźnego z ramieniem C
10.11.2005 Przetarg nieograniczony na dostawę gazu w butlach i tlenu medycznego
17.11.2005 Przetarg nieograniczony na dostawę igieł medycznych
10.11.2005 Przetarg nieograniczony na dostawę mięsa wołowego
09.11.2005 Przetarg nieograniczony na dostawę mięsa drobiowego
04.11.2005 Przetarg nieograniczony na dostawę paliw silnikowych
27.10.2005 Przetarg nieograniczony na dostawę dwóch aparatów do znieczulenia z monitorem
25.10.2005 Przetarg nieograniczony na dostawę sterylizatora plazmowego wraz z materiałami eksploatacyjnymi
24.10.2005 Przetarg nieograniczony na dostawę pomp infuzyjnych, jednostrzykawkowych i dwustrzykawkowych
24.10.2005 Przetarg nieograniczony na dostawę respiratorów
19.10.2005 Przetarg nieograniczony na dostawę warzyw
03.10.2005 Przetarg nieograniczony na dostawę ziemniaków
15.09.2005 Przetarg nieograniczony na dostawę stołów operacyjnych
12.09.2005 Przetarg nieograniczony na dostawę warzyw
09.09.2005 Przetarg nieograniczony na dostawę mięsa i wędlin
08.09.2005 Przetarg nieograniczony na dostawę mięsa drobiowego
31.08.2005 Przetarg nieograniczony na otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego oraz udzielenie kredytu w rachunku bankowym
19.08.2005 Przetarg nieograniczony na dostawę tonerów i kaset do maszyn do pisania
19.08.2005 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów szewnych
10.08.2005 Przetarg nieograniczony na dostawę warzyw
09.08.2005 Przetarg nieograniczony na dostawę mięsa drobiowego
08.08.2005 Przetarg nieograniczony na zakup i montaż kolumn anestezjologicznych
23.07.2005 Przetarg nieograniczony na zakup akceleratora niskoenergetycznego
03.08.2005 Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych
26.07.2005 Przetarg nieograniczony na dostawę druków medycznych
21.07.2005 Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych
21.06.2005 Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu inwestycyjnego
14.07.2005 Przetarg nieograniczony na dostawę warzyw
13.07.2005 Przetarg nieograniczony na dostawę mięsa drobiowego
04.07.2005 Przetarg nieograniczony na dostawę tlenu medycznego ciekłego z dzierżawą zbiornika
03.06.2005 Przetarg nieograniczony na dostawę produktów leczniczych
21.06.2005 Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów wodno - kanalizacyjnych wg pakietów określonych w SIWZ
16.06.2005 Przetarg nieograniczony na zakup odzieży roboczej
14.06.2005 Przetarg nieograniczony na dostawę mięsa drobiowego
10.06.2005 Przetarg nieograniczony na transport posiłków
14.06.2005 Przetarg nieograniczony na dostawę druków medycznych
08.06.2005 Przetarg nieograniczony na dostawę centralnej kamery do suchej obróbki filmów medycznych oraz filmów
08.06.2005 Przetarg nieograniczony na dostawę warzyw
19.05.2005 Przetarg nieograniczony na zakup karetki wypadkowej
19.05.2005 Przetarg nieograniczony na organizacje kolonii letnich
16.05.2005 Przetarg nieograniczony na dostawę mięsa i wędlin
13.05.2005 Przetarg nieograniczony na dostawę pieczywa
12.05.2005 Przetarg nieograniczony na dostawę warzyw
10.05.2005 Przetarg nieograniczony na dostawę mięsa drobiowego
27.04.2005 Przetarg nieograniczony na dostawę warzyw
11.04.2005 Przetarg nieograniczony na dostawę nabiału
15.03.2005 Przetarg nieograniczony na wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji wraz z dostawa urządzeń
31.03.2005 Przetarg nieograniczony na zakup bielizny operacyjnej
19.05.2005 Przetarg nieograniczony na  zawarcie umowy serwisowej na pogwarancyjną obsługę akceleratora Neptun 10P
18.03.2005 Przetarg nieograniczony na dostawę warzyw
18.03.2005 Przetarg nieograniczony na zawarcie umowy serwisowej na pogwarancyjną obsługę akceleratora Neptun 10P
07.03.2005 Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów higienicznych
25.02.2005 Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej: rozbudowa z przebudową pawilonów szpitalnych "A" i "B" z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych
21.02.2005 Przetarg nieograniczony na dostawę płynów infuzyjnych i zaopatrzenia materiałowego apteki
14.02.2005 Przetarg nieograniczony na dostawę leku TOPOTECAN - proszek do przechowywania roztworu do wlewu dożylnego
18.02.2005 Przetarg nieograniczony na dostawę stołu operacyjnego
08.02.2005 Przetarg nieograniczony na dostawę warzyw
14.02.2005 Przetarg nieograniczony na dostawę środków czystości
25.01.2005 Przetarg nieograniczony na wywóz nieczystości stałych
22.01.2005 Przetarg nieograniczony na przebudowę  Oddziału Pomocy Doraźnej wraz z rozbudową dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
20.01.2005 Przetarg nieograniczony na dostawę środków piorących
24.01.2005 Przetarg nieograniczony na dostawę okien
19.01.2005 Przetarg nieograniczony na naprawę gastrofiberoskopu
13.01.2005 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych
17.01.2005 Przetarg nieograniczony na dostawę kamery laserowej
13.01.2005 Przetarg nieograniczony na zawarcie umowy na nadzór autorski nad oprogramowaniem InfoMedica
13.01.2005 Przetarg nieograniczony na dostawę systemu portalowego
06.01.2005 Przetarg nieograniczony na dostawę produktów leczniczych
06.01.2005 Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów gospodarczych
05.01.2005 Przetarg nieograniczony na dostawę warzyw
03.01.2005 Przetarg nieograniczony na dostawę bronchofiberoskopu
15.12.2004 Przetarg nieograniczony na dostawę staplerów i ładunków  
09.12.2004 Przetarg nieograniczony na wymianę dźwigów windowych
23.12.2004 Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: rozbudowa budynków naświetleń i budynku teleradioterapii
23.12.2004 Przetarg nieograniczony na dostawę wycinarki do osłon
23.12.2004 Przetarg nieograniczony na dostawę systemu unieruchomień do napromieniania
23.12.2004 Przetarg nieograniczony na wymianę dźwigu windowego w pawilonie "C"
23.12.2004 Przetarg nieograniczony na wymianę dźwigu windowego w pawilonie "B"
23.12.2004 Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji pawilonu "A"
13.12.2004 Przetarg nieograniczony na dostawę naczyń stołowych
07.12.2004 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych
13.12.2004 Przetarg nieograniczony na zakup błon i odczynników rtg
10.12.2004 Przetarg nieograniczony na dostawę videogastroskopu
08.12.2004 Przetarg nieograniczony na dostawę elektroencefalografu
12.11.2004 Przetarg nieograniczony na dostawę produktów leczniczych i zaopatrzenie materiałów apteki
06.12.2004 Przetarg nieograniczony na dostawę warzyw
06.12.2004 Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
03.12.2004 Przetarg nieograniczony na naprawę i modernizację gastrofiberoskopu
26.11.2004 Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż okien
19.11.2004 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników dla Pracowni Patomorfologii
17.11.2004 Przetarg nieograniczony na dostawę pościeli
02.11.2004 Przetarg nieograniczony na dostawę mięsa drobiowego
02.11.2004 Przetarg nieograniczony na dostawę sterylizatora parowego
28.10.2004 Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż okien
26.10.2004 Przetarg nieograniczony na dostawę ziemniaków
26.10.2004 Przetarg nieograniczony na dostawę warzyw
25.10.2004 Przetarg nieograniczony na dostawę zabawek i pomocy dydaktycznych
14.10.2004 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego
13.10.2004 Przetarg nieograniczony na budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych do pawilony "C" Szpitala
12.10.2004 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego
11.10.2004 Przetarg nieograniczony na dostawę błon i odczynników rtg
05.10.2004 Przetarg nieograniczony na odbiór i utylizację odpadów niebezpiecznych
01.10.2004 Przetarg nieograniczony na dostawę zabawek i pomocy dydaktycznych
01.10.2004 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników
01.10.2004 Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych
30.09.2004 Przetarg nieograniczony na dostawę warzyw
14.09.2004 Przetarg nieograniczony na produkty lecznicze, preparaty galenowe, opatrunkowe (wg pięciu pakietów)
08.09.2004 Przetarg nieograniczony na naprawę i modernizację Gastroskopu
13.09.2004 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu do kontroli jakości
10.09.2004 Przetarg nieograniczony na dostawę paliw
06.09.2004 Przetarg nieograniczony na dostawę leków - MABTHERA
06.09.2004 Przetarg nieograniczony na Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
27.08.2004 Przetarg nieograniczony na dostawę nici chirurgicznych
27.08.2004 Przetarg nieograniczony na budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych do pawilonu "C" Szpitala
23.08.2004 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników i szkła laboratoryjnego
19.08.2004 Przetarg nieograniczony na przebudowe piwnic
19.08.2004 Przetarg nieograniczony na przebudowe szatni
16.08.2004 Przetarg nieograniczony na dostawę stali, materiałów żelaznych i hydraulicznych
30.07.2004 Przetarg nieograniczony na produkty lecznicze i materiały medyczne
16.08.2004 Przetarg nieograniczony na dostawę warzyw
12.08.2004 Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji pawilony 'C" Szpitala
09.08.2004 Przetarg nieograniczony na zakup pościeli
04.08.2004 Przetarg nieograniczony na rozdział kanalizacji deszczowej i sanitarnej Szpitala
23.07.2004 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót zabezpieczających
19.07.2004 Przetarg nieograniczony na dostawę warzyw
15.07.2004 Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych
13.07.2004 Przetarg nieograniczony na remont kotła wodnego HOVAL
14.07.2004 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów elektrycznych
13.07.2004 Przetarg nieograniczony na dostawę rękawic jednorazowych chirurgicznych
06.07.2004 Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów higienicznych
02.07.2004 Przetarg nieograniczony na dostawę pieczywa
30.06.2004 Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów gospodarczych
24.06.2004 Przetarg nieograniczony na dostawę filmów do tomografii komputerowej
23.06.2004 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów budowlanych
23.06.2004 Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów wodno-kanalizacyjnych z PCV
22.06.2004 Przetarg nieograniczony na testy na aparat Cardiac Reader
21.06.2004 Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych
2.06.2004 Przetarg nieograniczony na dostawę rękawic jednorazowych chirurgicznych
09.06.2004 Przetarg nieograniczony na dostawę okien
07.06.2004 Przetarg nieograniczony na dostawę tlenu ciekłego medycznego wraz z dzierżawą zbiornika
07.06.2004 Przetarg nieograniczony na mięso drobiowe
07.06.2004 Przetarg nieograniczony na roboty zabezpieczające
18.05.2004 Przetarg nieograniczony na organizację kolonii letnich
29.04.2004 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników do oznaczania hormonów i markerów nowotworowych
20.04.2004 Przetarg nieograniczony na dostawę mięsa drobiowego
07.04.2004 Dostawa środków dezynfekcyjnych i myjących dla Pracowni  Endoskopii
31.03.2004 Przetarg nieograniczony na materiałów opatrunkowych według pakietów
25.03.2004 Przetarg nieograniczony na dostawę nabiału
25.03.2004 Przetarg nieograniczony na dostawę mięsa drobiowego
22.03.2004 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników do laboratorium oraz części jednorazowego użytku i zużywalnych do aparatu Max - Mat
16.03.2004 Przetarg nieograniczony na dostawę środków dezynfekcyjnych i myjących
01.03.2004 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatora
01.03.2004 Przetarg nieograniczony na wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji
04.03.2004 Przetarg nieograniczony na dostawę leków
04.03.2004 Przetarg nieograniczony na dostawę produktów leczniczych
04.02.2004 Przetarg nieograniczony na odbiór i unieszkodliwienie nieczystości stałych
05.02.2004 Przetarg nieograniczony na dostawę staplerów i magazynków do ładowania staplerów
08.01.2004 Środki usług żywieniowych dla pacjentów wraz z dzierżawą pomieszczeń kuchennych
21.12.2003 Przetarg na dostawę leków
17.12.2003 Przetarg na środki piorące
09.12.2003 Przetarg na dostawę preparatów dezynfekcyjnych i antyseptycznych
12.11.2003 Przetarg na dostawę dozymetru
23.10.2003 Przetarg na dostawę dozymetru
21.10.2003 Przetarg na dostawę leków cytostatycznych
09.10.2003 Przetarg na odbiór i utylizację odpadów medycznych
01.10.2003 Przetarg na mięso i wędliny
30.09.2003 Przetarg na błony i odczynniki
24.09.2003 Przetarg na paliwa
02.09.2003 Przetarg na dostawę videokolonoskopu
22.08.2003 Przetarg na dostawę odczynników dla Pracowni Bakteriologii
25.07.2003 Przetarg na materiały eksploatacyjne do drukarek i maszyn
15.07.2003 Przetarg na roboty budowlane
06.07.2003 Przetarg na artykuły biurowe
06.06.2003 Przetarg na druki medyczne i akcydensowe
19.05.2003 Przetarg na filmy do tomografu komputerowego
19.05.2003 Przetarg na wiertarkę kliniczną
13.05.2003 Przetarg na artykuły higieniczne
08.05.2003 Przetarg na kolonie
11.04.2003 Przetarg na zakup kardiotokografu
02.04.2003 Przetarg na dostawę tlenu ciekłego medycznego
31.03.2003 Przetarg na dostawę materiałów do sterylizacji
27.03.2003 Przetarg na nadzór kardiologiczny
21.03.2003 Przetarg na dostawy do oznaczania markerów nowotworowych
21.03.2003 Przetarg na odczynniki do oznaczania hormonów
19.03.2003 Przetarg na odczynniki do aparatów AVL9180, AVL9140, AVL995
18.03.2003 Przetarg na serwis oprogramowania systemu KP, FKK, GM, Ruch Chorych i Apteka firmy ComputerLand
17.03.2003 Przetarg na bony towarowe
11.03.2003 Przetarg na zestaw do videokolonoskopii
28.02.2003 Przetarg na nadzór kardiologiczny
30.01.2003 Przetarg na dostawę płynów infuzyjnych
30.01.2003 Przetarg na dostawę środków czystości
21.01.2003 Przetarg na kardiotokograf
15.01.2003 Przetarg na odczynniki dla Laboratorium
31.12.2002 Przetarg na łącze internetowe
23.12.2002 Przetarg na ubezpieczenie OC
18.12.2002 Przetarg na odczynniki dla Laboratorium
13.12.2002 Przetarg na mięso drobiowe
10.12.2002 Przetarg na mięso drobiowe
10.12.2002 Przetarg na aparat do znieczulenia
12.11.2002 Przetarg na wykonanie klimatyzacji
29.10.2002 Przetarg na odzież medyczną
29.10.2002 Przetarg na obuwie
29.10.2002 Przetarg na dostawę gazów specjalistycznych
16.10.2002 Przetarg nieograniczony na wykonanie studni