POSTĘPOWANIA PROWADZONE 2006 ROKU NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

Data publikacji Opis
14.08.2006 Przetarg nieograniczony na dostawę kardiomonitora
13.07.2006 Przetarg nieograniczony na dostawę środków czystości
04.07.2006 Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów higienicznych
04.07.2006 Przetarg nieograniczony na montaż sufitu podwieszanego w pomieszczeniach kuchni szpitalnej wraz z dostawą materiałów
04.07.2006 Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż agregatu prądotwórczego
28.06.2006 Przetarg nieograniczony na rozbudowę bunkrów naświetleń
21.06.2006 Przetarg nieograniczony na dostawę pieczywa
16.06.2006 Przetarg nieograniczony na dostawę warzyw
16.06.2006 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania
14.06.2006 Przetarg nieograniczony na remont instalacji wentylacji mechanicznej kuchni szpitalnej i zaplecza
14.06.2006 Przetarg nieograniczony na dostawę videokolonoskopu dla Pracowni Endoskopii
08.06.2006 Przetarg nieograniczony na dostawę produktów leczniczych
08.06.2006 Przetarg nieograniczony na dostawę produktów leczniczych
24.05.2006 Przetarg nieograniczony na dostawę warzyw
24.05.2006 Przetarg nieograniczony na dostawę endoprotez
19.05.2006 Przetarg nieograniczony na dostawę staplerów i ładunków do staplerów
19.05.2006 Przetarg nieograniczony na dostawę ręczników papierowych i papieru toaletowego
17.05.2006 Przetarg nieograniczony na wybór organizatora kolonii letniej dla dzieci
16.05.2006 Przetarg nieograniczony na dostawę warzyw
08.05.2006 Przetarg nieograniczony na dostawę nabiału
05.05.2006 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników dla Zakładu Patomorfologii
05.05.2006 Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenie kuchni szpitalnej
05.05.2006 Przetarg nieograniczony na dostawę, demontaż i montaż stolarki okiennej i drzwiowej
04.05.2006 Przetarg nieograniczony na dostawę mięsa wołowego
04.05.2006 Przetarg nieograniczony na dostawę mięsa drobiowego
04.05.2006 Przetarg nieograniczony na remont Pawilonu Terapii Megawoltowej
04.05.2006 Przetarg nieograniczony na przebudowę - przeniesienie agregatu prądotwórczego
28.04.2006 Przetarg nieograniczony na dostawę błon i odczynników rtg
26.05.2006 Przetarg nieograniczony na dostawę portów do podawania leków
26.04.2006 Przetarg nieograniczony na dostawę staplerów i ładunków do staplerów
25.04.2006 Przetarg nieograniczony na dostawę ręczników papierowych i papieru toaletowego
24.04.2006 Przetarg nieograniczony na dostawę produktów leczniczych
29.03.2006 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego
27.03.2006 Przetarg nieograniczony na dostawę pieluch anatomicznych i pieluchomajtek
17.03.2006 Przetarg nieograniczony na dostawę tonerów, tuszy i kaset
10.03.2006 Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowa, nadbudowa z przebudową
- Izba Przyjęć
10.03.2006 Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowa, nadbudowa z przebudową - Blok Operacyjny
06.03.2006 Przetarg nieograniczony na dostawę warzyw
31.01.2006 Przetarg nieograniczony na dostawę produktów leczniczych
28.02.2006 Przetarg nieograniczony na dostawę strzykawek
22.02.2006 Przetarg nieograniczony na dostawę ultrasonografu kardiologicznego - echokardiografu dla Oddziału Wewnętrznego
20.02.2006 Przetarg nieograniczony na dostawę defibrylatorów i respiratorów dla Oddziału Pomocy Doraźnej
14.02.2006 Przetarg nieograniczony na dostawę środków piorących
14.02.2006 Przetarg nieograniczony na odbiór i wywóz odpadów komunalnych i szkła
14.02.2006 Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej dla budynku szpitalnego Kuchnia Pralnia
10.02.2006 Przetarg nieograniczony na dostawę warzyw
07.02.2006 Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych
25.01.2006 Przetarg nieograniczony na dostawę błon i odczynników rtg
24.01.2006 Przetarg nieograniczony na dostawę mięsa drobiowego
24.01.2006 Przetarg nieograniczony na dostawę mięsa wołowego
23.01.2006 Przetarg nieograniczony na dostawę bielizny operacyjnej
23.01.2006 Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych i papierniczych
18.01.2006 Przetarg nieograniczony na dostawę serwet operacyjnych
11.01.2006 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego
11.01.2006 Przetarg nieograniczony na dostawę Luk Fluorouracil
09.01.2006 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego
09.01.2006 Przetarg nieograniczony na odbiór odpadów medycznych
04.01.2006 Przetarg nieograniczony na dostawę warzyw
03.01.2006 Przetarg nieograniczony na dostawę karetki reanimacyjnej