POSTĘPOWANIA PROWADZONE 2007 ROKU NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

Data publikacji ogłoszenia

Data otwarcia ofert

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Wynik postępowania
14.12.2007 07.01.2008  

Przetarg nieograniczony - dostawy warzyw 1/96/07

 

SIWZ Zawiadomienie o wyborze oferty
06.12.2007 18.12.2007 Przetarg nieograniczony - dostawa gazów medycznych i technicznych SIWZ

Załącznik nr1

Zawiadomienie o wyniku postępowania
03.12.2007 11.12.2007

14.12.2007

 

Przetarg nieograniczony -ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie komunikacyjne 1/92/07

SIWZ

 Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 Załącznik nr 5

Odpowiedzi na pytania,  przedłużenie terminu składania ofert, modyfikacja treści SIWZ.

 

 

22.11.2007 30.11.2007 Przetarg nieograniczony - dzierżawa analizatora hematologicznego i dostawa odczynników 1/91/07 SIWZ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
19.11.2007 07.12.2007 Przetarg nieograniczony - dostawy warzyw 1/89/07 SIWZ Zawiadomienie o wyborze  najkorzystniejszej oferty
14.11.2007 28.11.2007 Przetarg nieograniczony - dostawa produktów leczniczych 1/90/07 SIWZ Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania

09.11.2007 19.11.2007 Przetarg nieograniczony - dostawa paliw silnikowych SIWZ Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania

06.11.2007 21.11.2007 Przetarg nieograniczony - dostawy mięsa drobiowego 1/88/07 SIWZ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
06.11.2007 20.11.2007 Przetarg nieograniczony - dostawy mięsa i wędlin 1/87/07   SIWZ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
26.10.2007 05.11.2007 Przetarg nieograniczony - dostawa produktu leczniczego Gemcitabinum SZPiGM 1/85/07 SIWZ Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

17.10.2007 27.11.2007

05.12.2007

Przetarg nieograniczony - dostawa sprzętu medycznego (TOMOGRAF, RESPIRATORY, KARDIOMONITORY, DEFIBRYLATOR) SZPiGM 1/83/07 SIWZ

Załączniki do SIWZ 1  2  3  4  5  6  

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania Nr II - przedłużenie terminu składania ofert

Odpowiedzi na pytania Nr III

Zawiadomienie o wyniku postępowania

 

22.10.2007 08.11.2007 Przetarg nieograniczony - dostawa warzyw SZPiGM 1/84/07 SIWZ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
21.09.2007 04.10.2007 Przetarg nieograniczony - dostawa warzyw SZPiGM 1/81/07 SIWZ Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
21.09.2007 05.10.2007 Przetarg nieograniczony - dostawa staplerów i klipsów tytanowych SZPiGM 1/80/07 SIWZ Odpowiedzi na pytania wykonawców

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

20.09.2007 02.10.2007 Przetarg nieograniczony - dostawa materiałów opatrunkowych SZPiGM 1/79/07 SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1

Odpowiedzi na pytania wykonawców

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 1 i 2

 Powtórna ocena ofert

załacznik nr 1

10.09.2007 02.10.2007 Przetarg nieograniczony - wykonanie nadbudowy z przebudową budynku Izby Przyjęć Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie SZPiGM 3821/01/07 SIWZ

wzór umowy załącznik nr 2

Roboty budowlane przedmiar

Wewnętrzna instalacja co przedmiar

Wewnętrzna instalacja wod-kan przedmiar

Instalacja wentylacji przedmiar

Instalacja gazów medycznych przedmiar

Instalacje elektryczne 1

Instalacje elektryczne 2

Instalacje elektryczne 3

Instalacje elektryczne 4

Instalacje elektryczne 5

Konstrukcje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Projekt budowlany 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14

Stolarka 1

Stolarka 2

Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Odpowiedzi na pytania wykonawców

Załącznik do odpowiedzi dla wykonawców

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

06.09.2007 14.09.2007 Przetarg nieograniczony  -dostawa warzyw 1.78.07 SIWZ Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
31.08.2007 10.09.2007 Przetarg nieograniczony - dostawa produktów leczniczych oxaliplatinum SIWZ
31.08.2007 10.09.2007 Przetarg nieograniczony dostawa produktów leczniczych irinotecanum SIWZ
31.08.2007 10.09.2007 Przetarg nieograniczony - dostawa sprzętu AGD SIWZ

Wzór umowy

Zmiana treści SIWZ

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
17.08.2007 27.08.2007 Przetarg nieograniczony - wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej SIWZ Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
13.08.2007 21.08.2007 Przetarg nieograniczony dostawa produktów leczniczych   SIWZ Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
13.08.2007 21.08.2007 Przetarg nieograniczony dostawa produktów leczniczych SIWZ Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
13.08.2007 21.08.2007 Przetarg nieograniczony dostawa produktów leczniczych SIWZ Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania II

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

07.08.2007 22.08.2007 Przetarg nieograniczony - dostawa mięsa i wędlin SIWZ Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
07.08.2007 22.08.2007 Przetarg nieograniczony - dostawa mięs drobiowych SIWZ Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
06.08.2007 17.08.2007 Przetarg nieograniczony - dostawa artykułów spożywczych SIWZ

Modyfikacja SIWZ

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
06.08.2007 14.08.2007 Przetarg nieograniczony - dostawa odczynników do Zakładu Patomorfologii SIWZ Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

ZP-12A ZP-12B ZP-21A ZP-21B

06.08.2007 14.08.2007 Przetarg nieograniczony - dostawa produktów leczniczych Darbopoetinum alfa i Flutamidum SIWZ Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
03.08.2007 14.08.2007 Przetarg nieograniczony - dostawa warzyw SIWZ Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
02.08.2007 14.08.2007 Przetarg nieograniczony - dostawa aparatu USG SIWZ

Załącznik nr 4

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

ZP - 12

ZP - 18  

30.07.2007 07.08.2007 Przetarg nieograniczony - dostawa produktów leczniczych - kortykosteroidy SIWZ

Załącznik nr 1

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania II

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

30.07.2007 07.08.2007 Przetarg nieograniczony - dostawa produktów leczniczych 1.64.07 SIWZ Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania II

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

30.07.2007 07.08.2007 Przetarg nieograniczony - dostawa produktów leczniczych - leki przeciwbakteryjne SIWZ

Załacznik nr 1

Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

30.07.2007 07.08.2007 Przetarg nieograniczony - dostawa produktów leczniczych SIWZ

Załącznik nr 1

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
20.07.2007 03.08.2007

Przetarg ustny - sprzedaż żarówek do optyki urządzeń okulistycznych

12.07.2007 20.07.2007 Przetarg nieograniczony - dostawa sprzętu dozymetrycznego SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
12.07.2007 20.07.2007

Przetarg nieograniczony - dostawa produktów leczniczych 1.60.07

SIWZ

Załącznik nr 1

 Zawiadomienie o wyniku postępowania

 

10.07.2007 18.07.2007 Przetarg nieograniczony - dostawa produktów leczniczych 1.59.07  

SIWZ

Załącznik nr 1

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
29.06.2007 09.07.2007 Przetarg nieograniczony -dostawa produktów leczniczych 1.58.07 SIWZ

Załącznik nr 1

 

Odpowiedzi na pytania I

Odpowiedzi na pytania II

19.06.2007 02.07.2007 Przetarg nieograniczony-dostawy warzyw SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
15.06.2007 28.06.2007 Przetarg nieograniczony - dostawy pieczywa SIWZ Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ

Zawiadomienie o wyniku postępowania

 

28.05.2007 06.06.2007 Przetarg nieograniczony - wybór organizatora kolonii letniej dla dzieci SIWZ Odpowiedź na pytanie

Zawiadomienie o wyniku postępowania

22.05.2007 30.05.2007 Przetarg nieograniczony-dostawy nabiału SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
18.05.2007 28.05.2007 Przetarg nieograniczony-dostawa płynów infuzyjnych SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
16.05.2007 29.05.2007 Przetarg nieograniczony-dostawy mięsa i wędlin SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
16.05.2007 28.05.2007 Przetarg nieograniczony-dostawy mięsa drobiowego SIWZ Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ

Zawiadomienie o wyniku postępowania

 

15.05.2007 23.05.2007 Przetarg nieograniczony-dostawa aparatu USG SIWZ Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

15.05.2007 24.05.2007 Przetarg nieograniczony -dostawy warzyw SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
07.05.2007 23.05.2007 Postępowanie w trybie negocjacji z ogłoszeniem na dostawę odzieży medycznej Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

30.04.2007 08.05.2007

18.05.2007

Przetarg nieograniczony na wykonanie badań medycznych i laboratoryjnych SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ

Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ Nr II

Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ Nr III

Zawiadomienie o wyniku postępowania

 

30.04.2007 11.05.2007 Przetarg nieograniczony - dostawa systemu holterowskiego SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
25.04.2007 04.05.2007 Przetarg nieograniczony - dostawa warzyw SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
24.04.2007 10.05.2007

Przetarg nieograniczony  - dostawa kontrastów i odczynników  

 CPV 24496000-7                

SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
24.04.2007 10.05.2007 Przetarg nieograniczony - dostawa leków przeciwnowotworowych

CPV 24452100-8

SIWZ Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania

23.04.2007 02.05.2007 Przetarg nieograniczony  - dostawa produktów leczniczych stosowanych w chorobach przewodu pokarmowego i zaburzeń metabolicznych SIWZ

Załącznik nr 1

 

Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ

Zawiadomienie o wyniku postępowania

23.04.2007 02.05.2007 Przetarg nieograniczony  - dostawa leków stosowanych w chorobach układu nerwowego i organów czuciowych SIWZ

Załącznik nr I

23.04.2007 02.05.2007 Przetarg nieograniczony - dostawa leku Darbepoetinum alfa SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
23.04.2007 02.05.2007 Przetarg nieograniczony - dostawa leku Gemzar SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
19.04.2007 27.04.2007 Przetarg nieograniczony - dostawa bielizny operacyjnej SIWZ Odpowiedzi na pytania I

Odpowiedzi na pytania II

 Zawiadomienie o odrzuceniu oferty

Zawiadomienie o wyniku postępowania

02.04.2007 07.05.2007 Przetarg nieograniczony - wykonanie instalacji ciepła technologicznego, wymiennikowni i przyłącza pary średnioprężnej SIWZ

Załączniki

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Zawiadomienie o wyniku postępowania
02.04.2007 11.04.2007 Przetarg nieograniczony - dostawa Albuminy SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
28.03.2007 05.04.2007 Przetarg nieograniczony - dostawa żaluzji i rolet SIWZ

Odpowiedzi na pytania II

Odpowiedzi na pytania
III

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty

Zawiadomienie o wyniku postępowania

22.03.2007 30.03.2007 Przetarg nieograniczony - dostawa produktów leczniczych 1.31.07 SIWZ

Załącznik nr 1

22.03.2007 30.03.2007 Przetarg nieograniczony - dostawa środków piorących 1.30.07 SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
19.03.2007 27.03.2007 Przetarg nieograniczony - dostawa pasztetów drobiowych SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
19.03.2007 27.03.2007 Przetarg nieograniczony - dostawa warzyw SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
16.03.2007 26.03.2007 Przetarg nieograniczony - dostawa produktu leczniczego: Temozolomidum SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania