Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przygotowuje i prowadzi:
Sekcja Zamówień Publicznych i Gospodarki Materiałowej
budynek "G" administracja;
 pokój nr 12
ul. ks. J. Bielawskiego 18, 36-200 Brzozów, tel./fax. (013) 43 09 587

zampub@szpital-brzozow.pl

kierownik sekcji - mgr Sławomir Szałajko slawomir.szalajko@szpital-brzozow.pl
z-ca kierownika sekcji - mgr Danuta Niewiadomska

 

POSTĘPOWANIA PROWADZONE 2008 ROKU NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

Data publikacji ogłoszenia

Data otwarcia ofert

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Wynik postępowania
31.12.2008 14.01.2009

09.01.2009

 

Przetarg nieograniczony - dostawa sprzętu komputerowego 3821/95/2008

 

SIWZ Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania

18.12.2008 30.12.2008  

Przetarg nieograniczony - dostawa paliw 3821/93/2008

 

SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania

05.01.2008

12.12.2008 22.12.2008  

Przetarg nieograniczony - dostawa produktów leczniczych 3821/88/2008

 

 

SIWZ

Załącznik nr 1(pakiet nr 1)

Załącznik nr 1(pakiety nr 2-12)

 

Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania

11.12.2008 19.12.2008  

Przetarg nieograniczony - dostawa gazów medycznych i technicznych 3821/82/2008

 

SIWZ

załącznik nr 1

Zawiadomienie o wyniku postępowania
11.12.2008 19.12.2008  

Przetarg nieograniczony - dostawy warzyw 3821/92/2008

 

SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
11.12.2008 19.12.2008  

Przetarg nieograniczony - dostawy artykułów spożywczych mrożonych 3821/91/2008

 

SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
09.12.2008  

19.12.2008

17.12.2008

 

Przetarg nieograniczony - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej Pawilonu Terapii Megawoltowej 3821/90/2008

 

SIWZ  

Odpowiedzi na pytania (modyfikacja treści SIWZ, przedłużenie terminu składania ofert)

Zawiadomienie o wyniku postępowania

 

09.12.2008  

22.12.2008

17.12.2008

 

Przetarg nieograniczony - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy z nadbudową budynku Hotelowca 3821/89/2008

 

SIWZ

Opis techniczny do koncepcji programowej

 

Przedłużenie terminu składania ofert (odpowiedzi na pytania)

Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania

 

09.12.2008 17.12.2008  

Przetarg nieograniczony - dostawy mięsa drobiowego 3821/87/2008

 

SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
09.12.2008 17.12.2008  

Przetarg nieograniczony - dostawy mięsa wołowego 3821/86/2008

 

SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
28.11.2008  

 

11.12.2008

10.12.2008

08.12.2008

 

Przetarg nieograniczony - dostawa staplerów 3821/81/2008

 

SIWZ  

Odpowiedzi na pytania (przedłużenie terminu składania ofert)

Odpowiedzi na pytania nr 2 (przedłużenie terminu składania ofert)

Zawiadomienie o wyniku postępowania

 

27.11.2008 24.12.2008 

23.12.2008

18.12.2008

Przetarg nieograniczony - budowa szybu windowego, pochylni oraz dostawa i montaż windy oraz platformy dla osób niepełnosprawnych 3821/85/2008  

SIWZ

Załączniki: pochylnia- budynek "F":

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Załączniki: szyb windowy- budynek" D":

1  2  3  4  5  6 7  8  9  10   11 12  13

 UWAGA: Modyfikacja SIWZ

Przedłużenie terminu składania ofert (odpowiedzi na pytania)

Odpowiedzi na pytania

21.11.2008 02.12.2008  

Przetarg nieograniczony - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy z rozbudową Pawilonu Terapii Megawoltowej  3821/84/2008

 

SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
19.11.2008 27.11.2008  

Przetarg nieograniczony - dostawa aparatury medycznej     3821/83/2008

 

SIWZ Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania nr 2

Zawiadomienie o wyniku postępowania

14.11.2008 24.11.2008  

Przetarg nieograniczony- dostawa wyrobów medycznych dla Pracowni Cytostatyków 3821/80/2008

 

SIWZ Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania

05.11.2008 18.12.2008  

Przetarg nieograniczony - dostawa produktów leczniczych    3821/79/2008

 

SIWZ  

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1 c.d.

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania nr II

Odpowiedzi na pytania nr III

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zawiadomienie dotyczące wyniku postępowania

 

31.10.2008  

 

13.11.2008

12.11.2008

10.11.2008

 

Przetarg nieograniczony - dostawa pojazdów 3821/78/2008

 

SIWZ

Modyfikacja treści  SIWZ    ( przedłużenie terminu składania ofert)

 

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania nr 2

Odpowiedzi na pytania nr 3

Odpowiedzi na pytania nr 4 (przedłużenie terminu składania ofert)

Zawiadomienie o wyniku postępowania

 

23.10.2008 31.10.2008  

Przetarg nieograniczony - dostawa endoprotez połowicznych stawu biodrowego    3821/77/2008

 

SIWZ  

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania nr 2

Zawiadomienie o wyniku postępowania

 

23.10.2008 31.10.2008  

Przetarg nieograniczony - dostawa materiałów szewnych       3821/76/2008

 

SIWZ

Załącznik nr 1

Zawiadomienie o wyniku postępowania
17.10.2008  

07.11.2008

29.10.2008

 

Przetarg nieograniczony - dostawy warzyw 3821/75/2008

 

SIWZ

Modyfikacja treści SIWZ     (przedłużenie terminu składania ofert)

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania
13.10.2008 21.10.2008  

Przetarg nieograniczony- dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na potrzeby Pracowni Cytostatyków 3821/74/2008

 

SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

10.10.2008 20.10.2008  

Przetarg nieograniczony - dostawa mebli medycznych 3821/73/2008

 

SIWZ Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania

09.10.2008 17.10.2008  

Przetarg nieograniczony - dostawa komór laminarnych 3821/72/2008

 

SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
08.10.2008 20.11.2008  

Przetarg nieograniczony - dostawa leków cytostatycznych i czynników stymulujących erytropoezę 3821/71/2008

 

SIWZ

załącznik nr 1

 

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania nr II

Odpowiedzi na pytania III

Odpowiedzi na pytania IV

Zawiadomienie o wyniku postępowania

 

29.09.2008  

08.10.2008

07.10.2008

 

Przetarg nieograniczony- dostawa aparatury medycznej      3821/70/2008

 

SIWZ  

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania nr II (przedłużenie terminu składania ofert)

Zawiadomienie o wyniku postępowania 

Dokumentacja ZP 12

Dokumentacja ZP 21

 

26.09.2008 06.10.2008  

Przetarg nieograniczony- dostawa aparatu do znieczulania ogólnego 3821/68/2008

 

SIWZ  

Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania

 

 

25.09.2008 06.10.2008  

Przetarg nieograniczony - dostawy warzyw 3821/69/2008

 

SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zawiadomienie dotyczące wyniku postępowania

19.09.2008 29.09.2008  

Przetarg nieograniczony - dostawa aparatu RTG 3821/67/2008

 

SIWZ  

Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zawiadomienie o wpłynięciu protestu

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu protestu

 

05.09.2008 15.09.2008  

Przetarg nieograniczony - dostawa sprzętu AGD 3821/64/2008

 

SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
03.09.2008 12.09.2008  

Przetarg nieograniczony-dostawy mięsa wołowego 3821/66/2008

 

SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
03.09.2008 12.09.2008  

Przetarg nieograniczony- dostawy mięsa drobiowego 3821/65/2008

 

SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
27.08.2008 04.09.2008

 

Przetarg nieograniczony-dostawy warzyw           3821/63/2008

 

SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
26.08.2008 04.09.2008  

Przetarg nieograniczony- dostawy artykułów spożywczych  3821/62/2008

 

SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
25.08.2008

 

18.09.2008

15.09.2008

 

Przetarg nieograniczony-przebudowa pawilonów szpitalnych, termomodernizacja budynków, lokalnej sieci ciepłowniczej 3821/59/2008

 

SIWZ

Przedmiar robót wraz z dokumentacją projektową:

1   2   3   4   5   6    7

Nowy przedmiar robót

 

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert

Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania

21.08.2008 01.09.2008  

Przetarg nieograniczony-dostawa artykułów spożywczych mrożonych  3821/61/2008

 

SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
19.08.2008  

 

20.10.2008

30.09.2008

22.09.2008

 

Przetarg nieograniczony-dostawa akceleratora wysokoenergetycznego 3821/60/2008

CPV 33151000-3

 

SIWZ

 Załącznik        nr 2

Załącznik        nr 3

Modyfikacja treści SIWZ (przedłużenie terminu składania ofert)

Modyfikacja treści SIWZ (przedłużenie terminu składania ofert)

Modyfikacja treści SIWZ (przedłużenie terminu składania ofert)

 

Zawiadomienie o wpłynięciu protestu

zał. Nr 1

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu protestu

Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Sprostowanie do zawiadomienia o wyniku postępowania

 

31.07.2008 12.08.2008

18.08.2008

26.08.2008

 

Przetarg nieograniczony-dostawa aparatu rtg 3821/55/2008

CPV 33151000-3

 

SIWZ

Załącznik      Nr 2

Załącznik       Nr 3

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert

Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

29.07.2008 06.08.2008  

Przetarg nieograniczony-dostawa środka dezynfekującego i myjącego w tabletkach 3821/58/2008

 

SIWZ

Załącznik        Nr 3

Zawiadomienie o wyniku postępowania
29.07.2008 06.08.2008  

Przetarg nieograniczony-dostawa produktu leczniczego: torizel  3821/57/2008

 

SIWZ

Załącznik      Nr 3

Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania

29.07.2008 06.08.2008  

Przetarg nieograniczony-dostawa rękawic chirurgicznych 3821/54/2008

 

SIWZ Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania

29.07.2008 08.07.2008  

Przetarg nieograniczony - dostawa produktu leczniczego: oxaliplatinum 3821/56/2008

 

SIWZ Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania

24.07.2008 07.08.2008  

Przetarg ustny - sprzedaż samochodu marki "Lublin 3333"

 

23.07.2008 01.09.2008  

Przetarg nieograniczony - dostawa akceleratora wysokoenergetycznego  3821/51/2008

CPV 33151000-3

 

SIWZ + zał. Nr 1

Załącznik      Nr 2

Załącznik      Nr 3

Zawiadomienie o wpłynięciu protestu wraz z wezwaniem do przystąpienia do protestu

Treść protestu w postaci plików w formacie jpg spakowanych programem WinRAR

Rozstrzygnięcie protestu

Unieważnienie postępowania

 

17.07.2008 28.07.2008

30.07.2008

 

Przetarg nieograniczony - dostawa sprzętu laboratoryjnego 3821/52/2008

 

SIWZ Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert

Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania

09.07.2008 18.07.2008  

Przetarg nieograniczony - dostawa odczynników do Zakładu Patomorfologii 3821/50/2008

 

SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
07.07.2008 16.07.2008  

Przetarg nieograniczony - dostawy warzyw 3821/45/2008

 

SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
02.07.2008 09.07.2008  

Przetarg nieograniczony - dostawa produktu leczniczego: Vinorelbinum 3821/49/2008

 

SIWZ

Załącznik    Nr 3

Zawiadomienie o wyniku postępowania
02.07.2008 09.07.2008  

Przetarg nieograniczony - dostawa produktu leczniczego: Irinotecanum 3821/48/2008

 

SIWZ

Załącznik    Nr 3

Zawiadomienie o wyniku postępowania
02.07.2008 09.07.2008  

Przetarg nieograniczony - dostawa produktu leczniczego: Trastuzumabum 3821/47/2008

 

SIWZ

Załącznik    nr 3

Zawiadomienie o wyniku postępowania
03.07.2008 11.07.2008  

Przetarg nieograniczony - dostawy mrożonek 3821/46/2008

 

SIWZ Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania

20.06.2008 30.06.2008  

Przetarg nieograniczony - dostawy warzyw 3821/44/2008

 

SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
18.06.2008 27.06.2008  

Przetarg nieograniczony - dostawa pieczywa  3821/43/2008

 

SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
06.06.2008 13.06.2008  

Przetarg nieograniczony - dostawa produktu leczniczego: Gemcitabinum  3821/42/2008

 

SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zbiorcze zestawienie i ocena ofert

02.06.2008 10.06.2008  

Przetarg nieograniczony - dostawy odczynników rtg 3821/41/2008

 

SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
30.05.2008 09.06.2008  

Przetarg nieograniczony - dostawa środków czystości 3821/40/2008

 

SIWZ

Wzór umowy

 

Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych, ocenie i odrzuceniu ofert

 

30.05.2008 09.06.2008

12.06.2008

 

Przetarg nieograniczony - dostawa środków myjących i dezynfekujących do myjni ultradźwiękowej 3821/39/2008

 

SIWZ

Załącznik Nr 3

Odpowiedzi na pytania (przedłużenie terminu składania ofert)
30.05.2008 09.06.2008

10.06.2008

 

Przetarg nieograniczony - dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku 3821/38/2008

 

SIWZ

Odpowiedzi na pytania (przedłużenie terminu składania ofert)

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zbiorcze zestawienie i ocena ofert

 

27.05.2008 05.06.2008  

Przetarg nieograniczony - wybór organizatora kolonii letniej 3821/37/2008

 

SIWZ Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wpłynięciu protestu

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu protestu

Zawiadomienie o wyniku postępowania

 

21.05.2008 09.06.2008  

Przetarg nieograniczony - dostawy mięsa wołowego 3821/35/2008

 

SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
21.05.2008 09.06.2008  

Przetarg nieograniczony - dostawy mięsa drobiowego 3821/34/2008

 

SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
20.05.2008 29.05.2008  

Przetarg nieograniczony - dostawy nabiału 3821/36/2008

 

SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
19.05.2008 10.06.2008  

Przetarg nieograniczony - wykonanie elewacji budynku szpitalnego Izby Przyjęć wraz z dociepleniem ścian 3821/33/2008

 

 

SIWZ

Załącznik nr 1:

a)

b)

c)

d)

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania
15.05.2008 23.05.2008  

Przetarg nieograniczony - dostawa albuminy ludzkiej 3821/32/2008

 

SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania

Załącznik do zawiadomienia

12.05.2008 23.05.2008  

Przetarg nieograniczony - dostawy warzyw 3821/31/2008

 

SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
08.05.2008 16.05.2008  

Przetarg nieograniczony - dostawa produktu leczniczego Gemcitabinum 3821/30/2008

 

SIWZ Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

11.04.2008 23.05.2008  

Przetarg nieograniczony - dostawa produktów leczniczych  3821/29/2008

 

SIWZ

Załącznik   nr 3

Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania

11.04.2008 21.04.2008  

Przetarg nieograniczony - dostawy warzyw  3821/28/2008

 

SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
08.04.2008 16.04.2008

18.04.2008

 

Przetarg niegraniczony - dostawa rękawic chirurgicznych  3821/24/2008

 

SIWZ Odpowiedzi na pytania (przedłużenie terminu składania ofert)

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Załączniki do zawiadomienia zawierające ocenę i zbiorcze zestawienie ofert:

1  2  3

 

 

08.04.2008 16.04.2008

18.04.2008

 

Przetarg nieograniczony - dostawa nici chirurgicznych  3821/23/2008

 

SIWZ Odpowiedzi na pytania (przedłużenie terminu składania ofert)

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Załączniki do zawiadomienia zawierające ocenę i zbiorcze zestawienie ofert:

1  2  3  4  5  6  7

 

04.04.2008 14.04.2008  

Przetarg nieograniczony - odbiór odpadów komunalnych i niebezpiecznych  3821/26/2008

 

SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
04.04.2008 14.04.2008

16.04.2008

 

Przetarg nieograniczony - dostawa produktów leczniczych, myjących i biobójczych  3821/25/2008

 

SIWZ

Załącznik nr 3

Załącznik nr 3 - wersja po zmianach przedmiotu zamówienia

Modyfikacja treści SIWZ  (przedłużenie terminu składania ofert)

Odpowiedzi na pytania  

Odpowiedzi na pytania nr II

Odpowiedzi na pytania nr III

Zawiadomienie o proteście Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania nr IV

 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu protestu

Zawiadomienie o wyniku postępowania

 

03.04.2008 11.04.2008  

Przetarg nieograniczony - dostawa artykułów biurowych    3821/27/2008

 

SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
02.04.2008 10.04.2008  

Przetarg nieograniczony - dostawa środków piorących    3821/22/2008

 

SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
19.03.2008 27.03.2008  

Przetarg nieograniczony - dostawy artykułów spożywczych - mrożonych 3821/20/2008

 

SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
17.03.2008 26.03.2008  

Przetarg nieograniczony - dostawa produktów leczniczych: Docetaxelum 3821/21/2008

 

SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
14.03.2008 25.03.2008  

Przetarg nieograniczony - dostawy warzyw 3821/19/2008

 

SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
14.03.2008 25.03.2008  

Przetarg nieograniczony - dostawa produktów leczniczych -Bevacizumab i Rituximab  3821/18/2008

 

SIWZ

Modyfikacja treści SIWZ

Zawiadomienie o wyniku postępowania
13.03.2008 20.03.2008  

Przetarg nieograniczony - dostawa produktów leczniczych - Temozolamidum 3821\17/2008

 

SIWZ

Modyfikacja treści SIWZ

Zawiadomienie o wyniku postępowania
12.03.2008 21.03.2008

25.03.2008

26.03.2008

 

Przetarg nieograniczony - dostawa wyrobów medycznych różnych 3821/7/2008

 

 

SIWZ

Załączniki do SIWZ:            1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Modyfikacja treści SIWZ (przedłużenie terminu składania ofert)

 

Odpowiedzi na pytania (przedłużenie terminu składania ofert)

Odpowiedzi na pytania II

Zawiadomienie o wyniku postępowania

 Zestawienie i ocena ofert

Zawiadomienie o wyniku postępowania w zakresie ofert dodatkowych

Załączniki do zawiadomienia:

Nr 1

Nr 2

 

11.03.2008 19.03.2008  

Przetarg nieograniczony - dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatu do badań immunodiagnostycznych 3821/15/2008

 

SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
06.03.2008 17.03.2008  

Przetarg nieograniczony - dostawa odczynników i materiałów zużywalnych dla Laboratorium Centralnego

3821/16/2008

 

SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
04.03.2008 14.03.2008  

Przetarg nieograniczony - dostawy mięsa drobiowego 3821/14/2008

 

SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
04.03.2008 13.03.2008  

Przetarg nieograniczony - dostawy mięsa wołowego 3821/13/2008

 

SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
20.02.2008 28.02.2008  

Przetarg nieograniczony- dostawa produktów leczniczych (Erythropoietinum i Trastuzumabum) 3821/11/2008

 

SIWZ

Wyjaśnienie do treści SIWZ

Odpowiedzi na pytania   

Zawiadomienie o wyniku postępowania

19.02.2008 27.02.2008

28.02.2008

 

Przetarg nieograniczony - dostawy artykułów spożywczych 3821/10/2008

 

SIWZ

Modyfikacja treści SIWZ (przedłużenie terminu składania ofert)

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania
12.02.2008 20.02.2008  

Przetarg nieograniczony - otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego oraz udzielenie kredytu w rachunku bankowym   

 CPV 66130000-0,   66120000-0

3821/9/2008

 

SIWZ Odpowiedź na pytanie

Zawiadomienie o wyniku postępowania

05.02.2008 14.02.2008

15.02.2008

 

Przetarg nieograniczony - odbiór, unieszkodliwianie i odzysk odpadów niebezpiecznych, komunalnych i innych oraz dostawa opakowań, pojemników i worków na odpady

3821/8/2008

 

SIWZ

Modyfikacja treści SIWZ (przedłużenie terminu składania ofert)

Zawiadomienie o wyniku postępowania
04.02.2008 04.03.2008

12.03.2008

14.03.2008

 

 

Przetarg nieograniczony - dostawa produktów leczniczych    3821/3/2008

 

SIWZ  

Odpowiedź na pytanie

Odpowiedzi na pytania II

Przedłużenie terminu składania ofert

Odpowiedzi na pytania III (przedłużenie terminu składania ofert)

Wyjaśnienia do odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zestawienie i ocena ofert

 

01.02.2008 11.02.2008

12.02.2008

13.08.2008

 

Przetarg nieograniczony - dostawa produktów leczniczych - Erythropoietinum i Trastuzumabum 3821/6/2008

 

SIWZ  

Odpowiedzi na pytania (przedłużenie terminu składania ofert)

Odpowiedzi na pytania II (przedłużenie terminu składania ofert)

Zawiadomienie o wyniku postępowania

 

31.01.2008 08.02.2008  

Przetarg nieograniczony- dostawa produktów leczniczych    3821/5/2008

 

SIWZ Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania

21.01.2008 08.02.2008

11.02.2008

 

Przetarg nieograniczony -dostawy warzyw 3821/4/2008

 

SIWZ

Modyfikacja treści SIWZ (przedłużenie terminu składania ofert)

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania
11.01.2008 23.01.2008

24.01.2008

 

Przetarg nieograniczony- dzierżawa aparatu do koagulologii wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych 3821/1/2008

 

SIWZ

Modyfikacja treści SIWZ (przedłużenie terminu składania ofert)

Zawiadomienie o wyniku postępowania
10.01.2008 21.01.2008

 

Przetarg nieograniczony- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy pomieszczeń w budynku  Kuchnia-Pralnia 3821/2/2008

 CPV 74222000-1

 

SIWZ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
09.01.2008 17.01.2008

25.01.2008

30.01.2008

 

Przetarg nieograniczony - dostawa bielizny operacyjnej 1/94/07

 

SIWZ Odpowiedzi na pytania

Przedłużenie terminu składania ofert (odpowiedzi na pytania)

Przedłużenie terminu składania ofert (odpowiedzi na pytania) II

Odpowiedzi na pytania III

Zawiadomienie o wyniku postępowania