Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przygotowuje i prowadzi:
Sekcja Zamówień Publicznych i Gospodarki Materiałowej
budynek "G" administracja;
 pokój nr 12
ul. ks. J. Bielawskiego 18, 36-200 Brzozów, tel./fax. (013) 43 09 587

zampub@szpital-brzozow.pl

kierownik sekcji - mgr Sławomir Szałajko slawomir.szalajko@szpital-brzozow.pl
z-ca kierownika sekcji - mgr Danuta Niewiadomska

 

POSTĘPOWANIA PROWADZONE 2009 ROKU NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

Data publikacji ogłoszenia Data otwarcia oferty Ogłoszenie Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Wynik postępowania
23.12.2009 05.01.2010 Przetarg nieograniczony - dostawa procesora tkankowego 3821.70.2009
SIWZ

zał. nr 3 do SIWZ
Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania - 12.01.2010
21.12.2009

11.01.2010
08.01.2010
30.12.2009
Przetarg nieograniczony - dostawa środków dezynfekcyjnych i materiałów opatrunkowych 3821.69.2009

Zawiadomienie o zmianie treści ogłoszenia

Zawiadomienie o zmianie treści ogłoszenia nr 2
SIWZ

zał. nr 1

Modyfikacja SIWZ

Modyfikacja treści SIWZ nr 2

Modyfikacja treści SIWZ nr 3

Zawiadomienie o wniesieniu protestu

Rozstrzygnięcie protestu

załącznik do zawiadomienia

Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania - pakiet nr 5 - 26.02.2010

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie pakietu nr 5

Zawiadomienie o wyniku postępowania w zakresie pakietu nr 5 po uwzględnieniu protestu


21.12.2009 30.12.2009 Przetarg nieograniczony - dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych 3821.66.2009
SIWZ
Zawiadomienie o wyniku postępowania - 20.01.2010
16.12.2009
27.01.2010
22.01.2010
Przetarg nieograniczony - dostawa produktów leczniczych 3821/67/2009

Zawiadomienie o zmianie treści ogłoszenia
SIWZ

załącznik do SIWZ

Przedłużenie terminu składania ofert

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania nr 2

Zawiadomienie o wyniku postępowania - 02.03.2010

Dokumentacja ZP-12

Dokumentacja ZP-21

08.12.2009 15.12.2009 Przetarg nieograniczony-dostawy artykułów spożywczych, mięsa drobiowego oraz wyrobów z drobiu, mięsa wołowego oraz wyrobów z wołowiny i wieprzowiny, artykułów spożywczych mrożonych 3821/68/2009

Zawiadomienie o zmianie treści ogłoszenia
SIWZ

Modyfikacja SIWZ
Zawiadomienie o wyniku postępowania - 21.12.2009
07.12.2009 18.12.2009 Przetarg nieograniczony-ustny - wynajem lokalu użytkowego.
   
24.11.2009
08.12.2009
04.12.2009

Przetarg nieograniczony - dostawa materiałów szewnych 3821/64/2009

Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia

SIWZ

Modyfikacja SIWZ
Zawiadomienie o wniesieniu protestu

załącznik do zawiadomienia

Odpowiedzi na pytania(przedłużenie terminu składania ofert)

Zawiadomienie o wyniku postępowania - 30.12.2009
20.11.2009 27.11.2009
Przetarg nieograniczony - dostawy warzyw     3821/65/2009

SIWZ

Modyfikacja SIWZ
Zawiadomienie o wyniku postępowania - 03.12.2009
12.11.2009 20.11.2009 Przetarg nieograniczony - dostawa ssaka elektrycznego oraz łóżka wielofunkcyjnego 3821/63/2009 SIWZ Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania nr II

Zawiadomienie o wyniku postępowania -23.11.2009

Zawiadomienie o wniesieniu protestu

załącznik  do zawiadomienia

Rozstrzygnięcie protestu
12.11.2009 19.11.2009 Przetarg nieograniczony - dostawa ultrasonografu 3821/62/2009 SIWZ
zał. nr 3
Odpowiedzi na pytania (modyfikacja SIWZ)

Zawiadomienie o wyniku postępowania-25.11.2009
12.11.2009 20.11.2009 Przetarg nieograniczony-dostawa okablowania do podłączenia sprzętu dozymetrycznego  3821/61/2009 SIWZ

Modyfikacja SIWZ
zał. nr 1
Zawiadomienie o wyniku postępowania - 23.11.2009
6.11.2009 13.11.2009 Przetarg nieograniczony - dostawa materiałów RTG 3821/60/2009 SIWZ Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania - 02.12.2009
05.11.2009 25.11.2009 Przetarg nieograniczony - wykonanie wentylacji w pom. Laboratorium 3821/59/2009 SIWZ
Załączniki (zip)
1. 2. 3.
Odpowiedzi na pytania:

  nr_1  nr_2  nr_3

Zawiadomienie o wyniku postępowania - 03.12.2009

Zawiadomienie o wyniku postępowania nr 2 - 16.12.2009

Zawiadomienie o wyniku postępowania po uchyleniu się od zawarcia umowy przez wykonawcę, którego ofertę wybrano

04.11.2009
29.12.2009
17.12.2009
Przetarg nieograniczony- dostawa produktów leczniczych     3821/58/2009

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
SIWZ
Załącznik
Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wniesieniu protestu

załącznik do protestu

Rozstrzygnięcie protestu

Odpowiedzi na pytania nr 2
 ( modyfikacja treści SIWZ)

Odpowiedzi na pytania nr 3

Odpowiedzi na pytania nr 4

Zawiadomienie o wyniku postępowania- 15.01.2010

zał. ZP-12

zał. ZP-21

Zawiadomienie o wyniku postępowania- pakiet nr 13
19.01.2010


Załączniki do zawiadomienia(ZP 12, ZP 21)

21.10.2009
30.10.2009
29.10.2009
Przetarg  nieograniczony-dostawa wyposażenia dozymetrycznego  3821/57/2009
SIWZ
Zał. nr 1

Modyfikacja treści SIWZ         (przedłużenie terminu składania ofert)
Odpowiedzi na pytania

zał. nr 1
zał. nr 3

Zawiad. o wyniku postępowania 6.11.2009
20.10.2009 30.10.2009
27.10.2009
Przetarg nieograniczony-dostawa odczynników 3821/55/2009
SIWZ
Modyfikacja treści SIWZ
(przedłużenie terminu składania ofert)
Odpowiedzi na pytania

Zawiad. o wyniku postępowania - 19.11.2009
19.10.2009
03.11.2009
30.10.2009
Przetarg nieograniczony - dostawa odczynników dla Zakładu Patomorfologii 3821/56/2009
SIWZ
Modyfikacja treści SIWZ       (przedłużenie terminu składania ofert)
Odpowiedzi na pytania(modyfikacja treści SIWZ nr 2)

Zawiad. o wyniku postępowania-19.11.2009
16.10.2009
27.10.2009
23.10.2009
Przetarg nieograniczony - dostawa sprzętu AGD 3821/54/2009

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
SIWZ

Modyfikacja treści SIWZ
(przedłużenie terminu składania ofert)
Zawiadomienie o wyniku postępowania-02.11.2009
08.10.2009


21.12.2009
17.12.2009
27.11.2009
16.11.2009
Przetarg nieograniczony-dostawa sprzętu  medycznego jednorazowego użytku  3821/51/2009

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia   nr 2

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia    nr 3
SIWZ
załącznik
Zawiadomienie o wniesieniu protestu+ treść protestu

Rozstrzygnięcie protestu

Odpowiedzi na pytania(przedłużenie terminu składania ofert)

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert

Odpowiedzi na pytania nr 2
(przedłużenie terminu składania ofert)


Odpowiedzi na pytania

nr_3    nr_4    nr_5

Zawiadomienie o wniesieniu protestu nr 2 + treść protestu

Rozstrzygnięcie protestu

Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania 08.01.2010

Załącznik do zawiadomienia

Rozstrzygnięcie protestu

Zawiadomienie o wyniku postępowania po rozstrzygnięciu protestu - 25.01.2010

29.09.2009

29.10.2009
22.10.2009
15.10.2009
Przetarg nieograniczony - dostawa materiałów opatrunkowych       3821/53/2009 SIWZ
zał. nr 1
Modyfikacja SIWZ (przedłużenie terminu składania ofert)

Modyfikacja treści SIWZ nr 2(przedłużenie terminu składania ofert)
Zawiadomienie o wniesieniu protestu

Załącznik do zawiadomienia

Rozstrzygnięcie protestu

Załącznik do rozstrzygnięcia protestu

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania nr II

Zawiadomienie o wniesieniu protestu nr 2

Załącznik do zawiadomienia

 Rozstrzygnięcie protestu nr II

Zawiadomienie o wyniku postępowania - 24.11.2009
22.09.2009 05.11.2009 Przetarg nieograniczony - usługa udzielenia kredytu inwestycyjnego 3821/52/2009 SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania - 10.11.2009
14.09.2009 25.09.2009 Przetarg nieograniczony na dostawę ssaka elektrycznego 3821/50/2009 SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania - 28.09.2009
11.09.2009
23.09.2009
18.09.2009
Przetarg nieograniczony na dostawę art. spoż. 3821/48/2009

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
SIWZ Odpowiedzi na pytania (przedłużenie terminu składania ofert)
Zawiadomienie o wyniku postępowania - 28.09.2009
11.09.2009 22.09.2009 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego 3821/49/2009 SIWZ Odpowiedzi na pytania
Zawiadomienie o wyniku postępowania -25.09.2009
04.09.2009
21.09.2009
15.09.2009
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu laboratoryjnego 3821/47/2009 SIWZ
Modyfikacja treści SIWZ                             ( przedłużenie terminu składania ofert)
Odpowiedzi na pytania
Odp. na pyt. 2
Zawiadomienie o wyniku postępowania - 29.09.2009
01.09.2009 10.09.2009 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatora 3821/46/2009 SIWZ Odp. na pyt.
Zawiadomienie o wyniku postępowania 18.09.2009
17.08.2009 25.08.2009 Przetarg nieograniczony na dostawę warzyw 3821/45/2009 SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania 31.08.2009
12.08.2009

19.10.2009
25.09.2009
22.09.2009
Przetarg nieograniczony na dostawę produktów leczniczych 3821/43/2009

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2
SIWZ
zał.
Odp. na pyt. 1
zał.nr_1
Odp. na pyt. 2
Odp. na pyt. 3
Odp. na pyt. 4 (przedłużenie terminu składania ofert)
Odp. na pyt. 5 (przedłużenie terminu składania ofert)

Zawiadomienie o wyniku postępowania - 20.11.2009

Załącznik do zawiadomienia
30.07.2009 20.08.2009 Przetarg nieograniczony - Pełnienie Funkcji Inspektora Nadzoru SZPiGM 3821/45/2009 SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania 01.10.2009
30.07.2009 19.08.2009 Przetarg nieograniczony na - ROZBUDOWA, NADBUDOWA, PRZEBUDOWA BUDYNKU BLOKU OPERACYJNEGO 3821/44/2009 SIWZ
załączniki są spakowane
- harmonogram
- przedmiary
- dźwig
- drzwi

Projekty:
- gazu medyczne
- instalacja teletechniczna
- instalacja elektryczna
- instalacja sanitarna
- roboty budowlane
Zawiadomienie o wniesionym proteście

Odpowiedzi Na Pytania:
1, 2, zał.nr_1
 
Zawiadomienie o wyniku postępowania 31.08.2009
30.07.2009 07.08.2009 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów instalacyjnych 3821/42/2009 SIWZ Odpowiedzi na pytania Zawiadomienie o wyniku postępowania  12.08.2009
29.07.2009 06.08.2009 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów szewnych 3821/39/2009 SIWZ
zał.
Odpowiedzi na pytania

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania  12.08.2009

28.07.2009 05.08.2009
Przetarg nieograniczony-dostawa łóżek do użytku medycznego 3821/41/2009
SIWZ

zał. nr 3
Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania 11.08.2009
23.07.2009 31.07.2009
Przetarg nieograniczony - dostawa warzyw 3821/40/2009
SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania 03.08.2009
10.07.2009 20.07.2009 Przetarg nieograniczony - dostawa pralnicy i suszarki 3821/38/2009 SIWZ
Odpowiedzi na pytania
Zawiadomienie o wyniku postępowania  22.07.2009

08.07.2009 10.07.2009 Przetarg na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestycyjnego    
03.07.2009 14.07.2009
13.07.2009
Przetarg nieograniczony - dostawa opatrunków specjalistycznych o jałowych rękawic chirurgicznych 3821/37/2009 SIWZ
zał. nr 1

Odpowiedzi na pytania (modyfikacja treści SIWZ)

Zawiadomienie o wyniku postępowania  17.07.2009
30.06.09 09.07.09 Przetarg nieograniczony- dostawa sprzętu endoskopowego 3821/36/2009 SIWZ
Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania 13.07.2009
29.06.09 07.07.09 Przetarg nieograniczony - dostawa pieczywa 3821/35/2009 SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania 09.07.09
29.06.09 03.07.09 Przetarg na pełnienie funkcji inspektora nadzory inwestycyjnego    
29.06.09 10.08.09 Przetarg nieograniczony - dostawa produktów leczniczych
3821/33/2009
SIWZ
zał. nr 1
Odpowiedzi na pytania:
1, 2
Zawiadomienie o wyniku postępowania 19.08.2009
23.06.09 01.07.09 Przetarg nieograniczony - dostawy warzyw 3821/34/2009 SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania 03.07.2009
18.06.09 26.07.09 Przetarg nieograniczony - dostawa produktów leczniczych 3821/32/2009 SIWZ
zał. nr 1
Zawiadomienie o wyniku postępowania 06.07.2009
02.06.09 23.06.09
21.06.09
Przetarg nieograniczony - przebudowa z rozbudowaniem Pawilonu Terapii Megawoltowej 3821/30/2009 SIWZ
ZAŁĄCZNIKI:

BRANŻA ELEKTRYCZNA:

Przebudowa linii kablowych niskiego napięcia:

1  2  3

Przyłącz elektroenergetyczny niskiego napięcia:

1  2  3  

BRANŻA SANITARNA:
Projekt wykonawczy -instalacje sanitarne:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25

Projekt wykonawczy - sieci i przyłącza zewnętrzne:

1  2  3  4  5  6

Przedmiary robót:

1  2

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót ROBOTY BUDOWLANE: Projekt wykonawczy - architektura:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Projekt wykonawczy - konstrukcja:

1  2  3  4  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20

Przedmiar robót

Harmonogram realizacji robót

Zawiadomienie o wniesieniu protestu     nr 1

zał. do zawiadomienia

 

Zawiadomienie o wniesieniu protestu     nr 2

zał. do zawiadomienia

 

Rozstrzygnięcie protestu nr 1

Rozstrzygnięcie protestu nr 2

 

Odpowiedzi na pytania (modyfikacja treści SIWZ)

Odpowiedzi na pytania c.d.

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania 09.07.2009


02.06.09 15.06.09 Przetarg nieograniczony - dostawy artykułów spożywczych, mięsa drobiowego oraz wyrobów z drobiu, mięsa wołowego oraz wyrobów z wołowiny i wieprzowiny, artykułów spożywczych mrożonych 3821/31/2009 SIWZ
zał. nr 3
Zawiadomienie o wyniku postępowania 16.06.2009
01.06.09 15.06.09 Przetarg nieograniczony - sprzedaż samochodu marki Polonez Truck    
27.05.09 26.06.09
25.06.09
19.06.09
Przetarg nieograniczony - rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynku Bloku Operacyjnego    3821/25/2009

SIWZ

Modyfikacja treści SIWZ

Harmonogram realizacji robót

(uwaga - zmiana harmonogramu !)

PRZEDMIARY ROBÓT:

           1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

PROJEKTY:

Gazy medyczne: 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21

Instalacja teletechniczna:

 1  2  3 

Instalacje elektryczne: 

1  2  3

Instalacje sanitarne:

-instalacja c.o.:

1  2  3  4  5  6

-instalacja ctw i  pary:

1  2  3  4  5

- instalacja wodno- kanalizacyjna:

1  2  3  4  5  6  7  8  9

-przełożenie przyłączy:

1  2  3  4  5

- wentylacja mechaniczna:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

-specyfikacje techniczne:

1  2  3  4  5

Roboty budowlane:

- projekt konstrukcyjny- wykonawczy:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

-projekt budowlany:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 16

-projekt wykonawczy - architektoniczny:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15

-szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Zawiadomienie o wniesieniu protestu    nr 1

zał. do zawiadomienia

 

Zawiadomienie o wniesieniu protestu    nr 2

zał. do zawiadomienia

 

Rozstrzygnięcie protestu nr 1

Rozstrzygnięcie protestu nr 2

 

Przedłużenie terminu składania ofert

Odpowiedzi na pytania (przedłużenie terminu składania ofert)

 

Załączniki do odpowiedzi na pytania ( zmiana przedmiaru robót):

-roboty budowlane

- instalacja elektryczna

- instalacja teletechniczna

 

Wyjaśnienia odnośnie przedmiarów robót

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Zmiana do przedmiaru na roboty budowlane:

zał. nr 1

Odpowiedzi na pytania nr II

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  17.07.2009

22.05.09 29.05.09 Przetarg nieograniczony - dostawa nabiału 3821/29/2009 SIWZ
zał. nr 3
Zawiadomienie o wyniku postępowania 01.06.2009
21.05.09 28.05.09 Przetarg nieograniczony dostawa środków piorących 3821/28/2009 SIWZ
zał. nr 3
Zawiadomienie o wyniku postępowania 03.06.2009
19.05.09 30.06.09 Przetarg nieograniczony - dostawa produktów leczniczych 3821/26/2009
zał. nr 1
SIWZ
zał. nr 1
Zawiadomienie o wniesieniu protestu
zał. nr 1

Rozstrzygnięcie protestu

Odpowiedzi na pytania:
1 2 3 4 5

Zawiadomienie o wyniku postępowania 20.07.2009
13.05.09 20.05.09 Przetarg nieograniczony - dostawy warzyw 3821/27/2009 SIWZ
zał. nr 3
Zawiadomienie o wyniku postępowania 20.05.2009
07.05.09 21.05.09
15.05.09
14.05.09
Przetarg nieograniczony - dostawa odczynników i materiałów zużywalnych 3821/24/2009 SIWZ
zał. nr 3
Modyfikacja treści SIWZ
Odpowiedzi na pytania (modyfikacja treści SIWZ nr II)

Zawiadomienie o wyniku postępowania
30.04.2009 08.05.2009 Przetarg nieograniczony - udzielenie kredytu 3821/23/2009 SIWZ
Modyfikacja treści SIWZ
Zawiadomienie o wyniku postępowania 15.05.2009
27.04.2009 08.05.2009
05.05.2009
Przetarg nieograniczony - organizacja kolonii letnich 3821/21/2009 SIWZ Odpowiedzi na pytania
Zawiadomienie o wyniku postępowania 11.05.2009
22.04.2009 30.04.2009 Przetarg nieograniczony - dostawa produktów dezynfekcyjnych 3821/20/2009 SIWZ
zał. nr 1
Odpowiedzi na pytania
Zawiadomienie o wyniku postępowania 14.05.2009
16.04.2009 24.04.2009 Przetarg nieograniczony - dostawa artykułów biurowych i papierniczych 3821/19/2009 SIWZ
zał. nr 3
Zawiadomienie o wyniku postępowania 07.05.2009
01.04.2009 08.04.2009 Przetarg nieograniczony - dostawa ziemniaków 3821/18/2009 SIWZ
ZAŁ 3
Zawiadomienie o wyniku postępowania - 08.04.2009
01.04.2009 08.04.2009 Przetarg nieograniczony - dostawa warzyw 3821/17/2009 SIWZ
ZAŁ 3
Zawiadomienie o wyniku postępowania - 08.04.2009
27.03.2009 06.04.2009 Przetarg nieograniczony-dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania 3821/15/2009 SIWZ
zał. nr 3
Odpowiedzi na pytania (modyfikacja treści SIWZ)
Odpowiedzi na pytania II (modyfikacja treści SIWZ) 01.04.2009
Zawiadomienie o wyniku postępowania - 09.04.2009
26.03.2009 03.04.2009 Przetarg nieograniczony-dostawa produktów dezynfekcyjnych 3821/13/09 SIWZ
zał. nr 1
Odpowiedzi na pytania
Zawiadomienie o wyniku postępowania - 17.04.2009
25.03.2009 01.04.2009 Przetarg nieograniczony dostawa mebli medycznych 3821/14/2009 SIWZ
zał. nr 3
Odpowiedzi na pytania:
1, 2 (modyfikacja   treści SIWZ), 3
Zawiadomienie o wyniku postępowania-07.04.2009
20.03.2009 10.04.2009 Przetarg nieograniczony - budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej 3821/12/2009 SIWZ
1 2 3 4 5
Zawiadomienie o wyniku postępowania- 15.04.2009
20.03.2009 30.04.2009 Przetarg nieograniczony-dostawa produktów leczniczych 3821/7/2009 SIWZ
zał. 1

Odpowiedzi na pytania I
Odpowiedzi na pytania nr II
Zawiadomienie o wyniku postępowania 21.05.2009
12.03.2009 19.03.2009 Przetarg nieograniczony-dzierżawa aparatu do koagulologii wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych 3821/11/2009 SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania 20.03.2009
11.03.2009 20.03.2009 Przetarg nieograniczony - odbiór odpadów 3821/08/2009
Zmiana ogłoszenia
SIWZ Informacje o wniesionym proteście

Odpowiedz na pytania

Rozstrzygnięcie protestu

Zawiadomienie o wyniku postępowania - 03.04.2009
09.03.2009 16.03.2009 Przetarg nieograniczony - dostawy artykułów spożywczych, mięsa drobiowego oraz wyrobów z drobiu, mięsa wołowego oraz wyrobów z wołowiny i wieprzowiny, artykułów spożywczych mrożonych 3821/08/2009 SIWZ
załącznik nr 1
załącznik nr 3
Zawiadomienie o wyniku postępowania 17.03.2009
26.02.2009 05.03.2009 Przetarg nieograniczony - usługa opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 3821/05/2009 SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania 06.03.2009
20.02.2009 27.02.2009 Przetarg nieograniczony - dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania 3821/06/2009 SIWZ załącznik nr 3 Odpowiedzi na pytania
Zawiadomienie o wyniku postępowania
03.02.2009 12.02.2009 Przetarg nieograniczony - dostawy mięsa drobiowego 3821/4/2009 SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
27.01.2009 05.02.2009
03.02.2009
Przetarg nieograniczony - dostawa aparatury medycznej 3821/3/2009 SIWZ Odpowiedzi na pytania
Zawiadomienie o wyniku postępowania
19.01.2009 28.01.2009 Przetarg nieograniczony - dostawy warzyw 3821/1/2009 SIWZ
Modyfikacja treści SIWZ
Zawiadomienie o wyniku postępowania