Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przygotowuje i prowadzi:
Sekcja Zamówień Publicznych i Gospodarki Materiałowej
budynek "G" administracja;
 pokój nr 12
ul. ks. J. Bielawskiego 18, 36-200 Brzozów, tel./fax. (013) 43 09 587

zampub@szpital-brzozow.pl

kierownik sekcji - mgr Sławomir Szałajko slawomir.szalajko@szpital-brzozow.pl
z-ca kierownika sekcji - mgr Danuta Niewiadomska

 

POSTĘPOWANIA PROWADZONE 2010 ROKU NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

Data publikacji ogłoszenia Data otwarcia oferty Ogłoszenie Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Wynik postępowania
31.12.2010 07.01.2010 Przetarg nieograniczony
- dostawa pralnico-wirówki z barierą higieniczną
3820.86.2010
SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania

zał. do zawiadomienia
29.12.2010 14.01.2011 Dostawa cieplarki laboratoryjnej -ogłoszenie o  zamówieniu publicznym niepodlegającym ustawie Prawo zamówień publicznych
  Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
22.12.2010
03.01.2011
30.12.2010
Przetarg nieograniczony
- dostawa zestawu do badań przezcewkowych
3820.85.2010

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
SIWZ Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
20.12.2010 31.01.2011 Przetarg nieograniczony
- dostawa produktów leczniczych
3820.81.2010
SIWZ

zał. nr 1
Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytana nr 2

Odpowiedzi na pytania nr 3

Zawiadomienie o wyniku postępowania
17.12.2010 27.12.2010 Przetarg nieograniczony
dostawa gazów medycznych i technicznych
3820.83.2010
SIWZ

zał. nr 1
Modyfikacja SIWZ

załącznik

Zawiadomienie o wyniku postępowania
15.12.2010
27.12.2010
22.12.2010
Przetarg nieograniczony
- dostawa artykułów spożywczych, mięsa wołowego oraz wyrobów z wołowiny i wieprzowiny, mięsa drobiowego oraz wyrobów z drobiu, artykułów spożywczych mrożonych 
3820.82.2010

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
SIWZ

Modyfikacja SIWZ

Modyfikacja SIWZ nr 2

Modyfikacja SIWZ nr 3

Zawiadomienie o wyniku postępowania
26.11.2010
06.12.2010
03.12.2010
Przetarg nieograniczony
- dostawa produktu leczniczego Rituximab
3820.79.2010

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
SIWZ

zał. nr 1
Odpowiedzi na pytania

Modyfikacja SIWZ

Zawiadomienie o wyniku postępowania
24.11.2010
17.12.2010
15.12.2010
08.12.2010
02.12.2010
Przetarg nieograniczony 
- dostawa materiałów opatrunkowych 3820.76.2010

Zawiad. o zmianie ogłoszenia

Zawiad. o zmianie ogłoszenia nr 2

Zawiad. o zmianie ogłoszenia nr 3

Zawiad. o zmianie ogłoszenia nr 4

SIWZ

zał. nr 3

zał. nr 4
Odpowiedzi na pytania

Przedłużenie terminu składania ofert

Modyfikacja SIWZ

Odpowiedzi na pytania nr 2

Zawiadomienie o wyniku postępowania
19.11.2010 26.11.2010 Przetarg nieograniczony
- dostawa analizatorów hematologicznych
3820.78.2010
SIWZ
Zawiadomienie o wyniku postępowania
18.11.2010 25.11.2010 Przetarg nieograniczony
- dostawa środków dezynfekcyjnych 3820.77.2010

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
SIWZ
załącznik

Szablon firmowy
Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
10.11.2010 18.11.2010 Przetarg nieograniczony
- dostawa cytometru przepływowego dla Laboratorium Centralnego
3820.75.2010
SIWZ

zał. nr 3 (wzór umowy)

zał. nr 4 wzór oferty
Odpowiedzi na pytania(modyfikacja SIWZ)

Zawiadomienie o wyniku postępowania
03.11.2010 10.12.2010 Przetarg nieograniczony
- dostawa produktów leczniczych
3820.68.2010
SIWZ

zał. do SIWZ

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania nr 2

Odpowiedzi na pytania nr 3


Odpowiedzi na pytania nr 4

Zawiadomienie o wyniku postępowania

załącznik nr 1

załącznik nr 2

26.10.2010 03.11.2010 Przetarg nieograniczony
- dostawy warzyw i owoców
3820.74.2010

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
SIWZ

Modyfikacja SIWZ
Zawiadomienie o wyniku postępowania
26.10.2010 10.11.2010 Przetarg nieograniczony
- wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej
3820.73.2010

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
SIWZ

zał. nr 5:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania nr 2

Zawiadomienie o wyniku postępowania
20.10.2010 27.10.2010 Przetarg nieograniczony
- pranie bielizny szpitalnej
3820.72.2010
SIWZ

Modyfikacja SIWZ
Zawiadomienie o wyniku postępowania

załącznik do zawiadomienia

Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty
20.10.2010
08.11.2010
28.10.2010
Przetarg nieograniczony
- dostawa ultrasonografu i echokardiografu
3820.67.2010


Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia


Zawiadomienie o zmianie ogłosz. nr 2
SIWZ

Modyfikacja SIWZ

Modyfikacja SIWZ nr 2
Zawiadomienie o wyniku postępowania
19.10.2010 28.10.2010 Przetarg nieograniczony
- dostawa produktów leczniczych 3820.71.2010
SIWZ

zał. nr 1
Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
19.10.2010 26.11.2010 Przetarg nieograniczony
- dostawa zestawów protez 3820.70.2010
SIWZ
Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania

18.10.2010 23.11.2010 Przetarg nieograniczony
- dostawa rezonansu magnetycznego 3820.69.2010
SIWZ

zał. nr 5

Modyfikacja SIWZ

Modyfikacja SIWZ nr 2
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania nr 2

Zawiadomienie o wyniku postępowania
05.10.2010 13.10.2010 Przetarg nieograniczony
- dostawa produktów leczniczych
3820.66.2010
SIWZ

zał. nr 1
Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
04.10.2010 11.10.2010 Przetarg nieograniczony
- dostawa sprzętu AGD
3820.63.2010
SIWZ

Modyfikacja SIWZ
Zawiadomienie o wyniku postępowania
29.09.2010 06.10.2010 Przetarg nieograniczony
- dostawa sprzętu komputerowego
3820.65.2010
SIWZ

zał. nr 3 (wzór umowy)

zał. nr 4 (wzór oferty)
Zawiadomienie o wyniku postępowania
28.09.2010 05.10.2010 Przetarg nieograniczony
- dostawa zestawu do artroskopii 3820.64.2010
SIWZ

zał. nr 3 (wzór umowy)

zał. nr 4 ( wzór oferty)
Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
27.09.2010 05.10.2010 Przetarg nieograniczony
- dostawa środków dezynfekcyjnych 3820.62.2010
SIWZ

załącznik
Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
24.09.2010
04.10.2010
01.10.2010
Przetarg nieograniczony
- dostawa worków foliowych
3820.61.2010

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
SIWZ

Modyfikacja SIWZ
Zawiadomienie o wyniku postępowania
23.09.2010 03.11.2010 Przetarg nieograniczony
- dostawa sprzętu medycznego
3820.58.2010

Publikacja
SIWZ

Modyfikacja SIWZ
Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 5

Odpowiedzi na pytania

Modyfikacja treści udzielonych odpowiedzi

Zawiadomienie o wyniku postępowania
21.09.2010 30.09.2010 Przetarg nieograniczony
- dostawy artykułów spożywczych
3820.60.2010
SIWZ Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
21.09.2010 28.09.2010
Przetarg nieograniczony - dostawa czytników kodów kreskowych 3820.59.2010
SIWZ

zał. nr 3 ( wzór umowy)

zał. nr 4 ( wzór oferty)
Zawiadomienie o wyniku postępowania
20.09.2010 30.09.2010 Przetarg nieograniczony
- opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej
3820.57.2010
SIWZ Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
17.09.2010 29.10.2010 Przetarg nieograniczony
- dostawa produktów leczniczych 3820.54.2010

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia

SIWZ

zał. nr 1

Modyfikacja SIWZ
Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania nr 2

Odpowiedzi na pytania nr 3

Zawiadomienie o wyniku postępowania

załącznik do zawiadomienia
15.09.2010
28.09.2010
23.09.2010
Przetarg nieograniczony
- dostawa łóżek porodowych 3820.55.2010

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
SIWZ

Modyfikacja SIWZ
Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
03.09.2010
13.09.2010
10.09.2010
Przetarg nieograniczony
- dostawa materiałów szewnych
3820.53.2010

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
SIWZ

zał. nr 3- opis przedmiotu zamówienia/wzór oferty

zał. nr 4- wzór umowy
Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
26.08.2010
06.09.2010
02.09.2010
Przetarg nieograniczony
- dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą analizatorów laboratoryjnych  3820.50.2010

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
SIWZ

zał. nr 4 (wzór umowy)

Modyfikacja SIWZ
Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
24.08.2010 31.08.2010 Przetarg nieograniczony
- dostawy warzyw i owoców  3820.52.2010
SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
23.08.2010

13.09.2010
09.09.2010

06.09.2010

Przetarg nieograniczony - termomodernizacja budynków Szpitala 3820.51.2010

Zawiadomienie o zmianie ogłosz  nr 1

Zawiadomienie o zmianie ogłosz nr 2
SIWZ

Projekty:
1  2  3  4  5

Przedmiary:
1
  2 3  4  5

Harmonogram realizacji robót

Modyfikacja SIWZ

Zaktualizowane przedmiary:

1  2  3  4  5

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert

Odpowiedzi na pytania

załącznik do odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert nr 2

Zawiadomienie o wyniku postępowania

zał. do zawiadomienia (ZP 12)
20.08.2010 06.09.2010 Przetarg nieograniczony
- wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej
3820.47.2010
SIWZ

Załączniki do SIWZ:
1   2   3
Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
18.08.2010 25.08.2010 Przetarg nieograniczony
- dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz dzierżawą analizatorów hematologicznych 3820.49.2010
SIWZ

Modyfikacja SIWZ
Zawiadomienie o wyniku postępowania
18.08.2010

30.08.2010
26.08.2010

25.08.2010
Przetarg nieograniczony
- dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do koagulologii 3820.48.2010

Zawiadomienie o zmianie ogłosz nr 1
Zawiadomienie o zmianie ogłosz nr 2
SIWZ

Modyfikacja SIWZ
Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania nr 2

Zawiadomienie o wyniku postępowania
11.08.2010 18.08.2010 Przetarg nieograniczony
- dostawa czytników kodów kreskowych
3820.46.2010
SIWZ

zał. nr 3 (wzór umowy)

zał. nr 4 (wzór oferty)
Zawiadomienie o wyniku postępowania
30.07.2010

12.08.2010
11.08.2010

06.08.2010
Przetarg nieograniczony
- dostawa lamp operacyjnych 3820.45.2010

Zawiadomienie o zmianie ogłosz nr 1

Zawiadomienie o zmianie ogłosz nr 2
SIWZ

Modyfikacja SIWZ
(przedłużenie terminu składania ofert)
Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania
(przedłużenie terminu składania ofert)

Zawiadomienie o wyniku postępowania
28.07.2010 04.08.2010 Przetarg nieograniczony
- dostawa mebli ze stali nierdzewnej dla Bloku Operacyjnego
3820.43.2010
SIWZ

załącznik nr 3 ( wzór umowy)

załącznik nr 4 ( wzór oferty)
Zawiadomienie o wyniku postępowania
26.07.2010 03.08.2010 Przetarg nieograniczony
- dostawy warzyw i owoców  3820.44.2010
SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
15.07.2010 23.07.2010 Przetarg nieograniczony
- dostawa mięsa drobiowego i wyrobów z drobiu
3820.42.2010
SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
18.06.2010 28.06.2010 Przetarg nieograniczony
- dostawa sprzętu medycznego
3820.41.2010
SIWZ Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania nr 2

Zawiadomienie o wyniku postępowania
17.06.2010
29.06.2010
24.06.2010
Przetarg nieograniczony
- dostawa artykułów biurowych
3820.40.2010

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
SIWZ

załącznik nr 4

Modyfikacja SIWZ

zmodyfikowany załącznik nr 4
Odpowiedzi na pytania - przedłużenie terminu składania ofert

Zawiadomienie o wyniku postępowania
15.06.2010 23.06.2010 Przetarg nieograniczony
- dostawy artykułów spożywczych, mięsa drobiowego oraz wyrobów z drobiu, mięsa wołowego oraz wyrobów z wołowiny i wieprzowiny, artykułów spożywczych mrożonych, warzyw i owoców
3820.39.2010

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia

SIWZ

Zmiana SIWZ
Zawiadomienie o wyniku postępowania
02.06.2010 09.06.2010 Przetarg nieograniczony -
dostawa środków czystości
3829.38.2010
SIWZ Uwagi do opisu przedmiotu zamówienia

Zawiadomienie o wyniku postępowania w zakresie części I

Zawiadomienie o wyniku postępowania w zakresie części II
28.05.2010 07.06.2010 Przetarg nieograniczony -
dostawy nabiału
3820.37.2010
SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
28.05.2010 08.06.2010 Przetarg nieograniczony -
dostawa sprzętu medycznego 
3820.36.2010
SIWZ

Zmiana SIWZ
Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
27.05.2010 08.06.2010 Przetarg nieograniczony -
dostawa materiałów opatrunkowych 3820.35.2010

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
nr 2

SIWZ

załącznik nr 1

Zmiana SIWZ

Zmiana SIWZ nr 2

załącznik nr 1
Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zawiadomienie dotyczące wyniku postępowania

25.05.2010 02.06.2010 Przetarg nieograniczony -
dostawa łóżek medycznych
3820.34.2010
SIWZ
zał. nr 3           zał. nr 4
Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania nr 2

Zawiadomienie o wyniku postępowania
24.05.2010 02.06.2010 Przetarg nieograniczony - dostawa opatrunków specjalistycznych i jałowych rękawic chirurgicznych 3820.33.2010
SIWZ

załącznik nr 1
Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
19.05.2010 28.06.2010 Przetarg nieograniczony -
dostawa produktów leczniczych
3820.31.2010

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
SIWZ

załącznik nr 1

Zmiana SIWZ
Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania nr 2

Zawiadomienie o wyniku postępowania

zał. nr 1 do zawiadomienia

zał. nr 2 do zawiadomienia
17.05.2010 25.05.2010 Przetarg nieograniczony -
organizacja kolonii letnich dla dzieci
3820.32.2010
SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
17.05.2010 25.05.2010 Przetarg nieograniczony -
dostawy warzyw i owoców
3820.30.2010
SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
30.04.2010
14.05.2010
10.05.2010
Przetarg nieograniczony -
dostawa aparatu USG
3820.29.2010

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
SIWZ

Modyfikacja SIWZ
Zawiadomienie o wyniku postępowania
29,04.2010 10.05.2010 Przetarg nieograniczony -
dostawa aparatury medycznej
3820.28.2010
SIWZ Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
28.04.2010 07.05.2010 Przetarg nieograniczony -
dostawa produktów leczniczych
3820.27.2010
SIWZ

załącznik nr 1
Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania


Załączniki do zawiadomienia:
ZP 12ZP 21
23.04.2010 04.05.2010 Przetarg nieograniczony -
dostawy warzyw i owoców
3820.26.2010

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
SIWZ

Modyfikacja SIWZ
Zawiadomienie o wyniku postępowania
21.04.2010 29.04.2010 Przetarg nieograniczony - dostawa produktu leczniczego Temodal 3820.25.2010
SIWZ Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
21.04.2010 29.04.2010 Przetarg nieograniczony - dostawa produktu leczniczego MabCampath  3820.24.2010
SIWZ

załącznik nr 1
Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
19.04.2010
11.05.2010
07.05.2010
Przetarg nieograniczony - rozbudowa
z przebudową budynku Hotelowca 3820.23.2010

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
SIWZ

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
I. SPECYFIKACJE TECHNICZNE:
1  2  3  4

II. KOSZTORYSY:
1  2  3  4  5

III. PROJEKTY:
Architektura:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Konstrukcja:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 12  13  14  15  16  17  18  19  20  21

Przebudowa sieci:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11

Przyłącz elektroenergetyczny:
1  2

Przyłącz kanalizacji sanitarnej
i deszczowej:

1  2  3  4  5  6  7
Odpowiedzi na pytania zawierające uzupełnienie kosztorysów

1  2  3

Odpowiedzi na pytania nr 2

Odpowiedzi na pytania nr 3 ( modyfikacja SIWZ)

Zawiadomienie o wyniku postępowania
06.04.2010 14.04.2010 Przetarg nieograniczony - dostawa : mięsa drobiowego
i wyrobów z drobiu

3820.22.2010
SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
31.03.2010


19.04.2010
16.04.2010

14.04.2010

12.04.2010
 Przetarg nieograniczony - dostawa stołu operacyjnego, wózków do przewożenia chorych oraz łóżek szpitalnych i medycznych 3820.21.2010

Zawiadomienie o zmianie ogł. nr 1

Zawiadomienie o zmianie ogł. nr 2

Zawiadomienie o zmianie ogł. nr 3
SIWZ

załącznik nr 3 (wzór umowy)
- część I,
 - część II i III,
- część IV

załącznik nr 4 (wzór oferty)
- wzór cz I,
- wzór cz II,
- wzór cz III,
- wzór cz IV.
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert nr 2


Odpowiedzi na pytania
(modyfikacja treści SIWZ)

Zawiadomienie o wyniku postępowania w zakresie części nr I, II, III

Zawiadomienie o wyniku postępowania w zakresie części nr  IV
31.03.2010 15.04.2010 Przetarg nieograniczony - rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego Szpitala InfoMedica firmy Asseco S.A
3820.20.2010

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
SIWZ

Odpowiedzi na pytania

zał. nr 1

Zawiadomienie o wyniku postępowania
29.03.2010 04.05.2010 Przetarg nieograniczony  - dostawa produktów leczniczych
3820/15.2010.
SIWZ

załącznik
Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Załączniki do zawiadomienia:
ZP 12 . ZP 21
26.03.2010
08.04.2010
06.04.2010
Przetarg nieograniczony - dostawa paneli nadłóżkowych, kolumn anestezjologicznych, chirurgicznych i wybudzeniowych
3820.19.2010

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
SIWZ
załącznik nr 1(opis przedmiotu zamówienia)

załącznik nr 4:
wzór umowy- cz. I
wzór umowy- cz. II

załącznik nr 5- wzór oferty

projekt instalacji gazów medycznych(załączniki):
parter
I piętro

rzut parteru Bloku Operacyjnego
Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania nr 2
( modyfikacja SIWZ)

Odpowiedzi na pytania nr 3

Zawiadomienie o wyniku postępowania
24.03.2010 31.03.2010 Przetarg nieograniczony - dostawa warzyw oraz mięsa drobiowego i wyrobów z drobiu
3820.18.2010
SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
22.03.2010

08.04.2010
01.04.2010

29.03.2010
Przetarg nieograniczony - dostawa sprzętu jednorazowego użytku 3820.16.2010

Zawiad. o zmianie ogłoszenia nr 1

Zawiad. o zmianie ogłoszenia nr 2

Zawiad. o zmianie ogłoszenia nr 3

SIWZ

Zał. nr 1
Zawiadomienie o przedłużeniu  terminu składania ofert

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert nr 2

Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie pakietów nr: 7, 9, 15, 16 i 17

Załącznik ZP 12

Załącznik ZP 21
19.03.2010 26.03.2010 Przetarg nieograniczony - dostawa dygestorium chemicznego 3820.17.2010
SIWZ

załącznik( wzór oferty)
Zawiadomienie o wyniku postępowania
10.03.2010
19.03.2010
18.03.2010
Przetarg nieograniczony - dostawa lampy bakteriobójczej
3820.14.2010

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
SIWZ

Modyfikacja SIWZ
Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
05.03.2010
16.03.2010
12.03.2010
Przetarg nieograniczony - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy z przebudową budynku "Pawilonu C" 3820.13.2010

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
SIWZ Odpowiedzi na pytania
(modyfikacja SIWZ)


Zawiadomienie o wyniku postępowania
05.03.2010

19.03.2010
18.03.2010

17.03.2010
Przetarg nieograniczony - dostawa aparatu do znieczulenia z respiratorem i monitorem pacjenta
3820.12.2010


Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia

SIWZ

Modyfikacja SIWZ

Modyfikacja SIWZ nr II

Modyfikacja SIWZ nr III

Modyfikacja SIWZ nr IV
Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania nr II

Zawiadomienie o wyniku postępowania
04.03.2010 12.03.2010 Przetarg nieograniczony - dostawy artykułów spożywczych, mięsa drobiowego oraz wyrobów  z drobiu, mięsa wołowego oraz wyrobów z wołowiny i wieprzowiny, artykułów spożywczych mrożonych 3820.11.2010
SIWZ

Modyfikacja SIWZ
Zawiadomienie o wyniku postępowania
04.03.2010 16.03.2010 Przetarg nieograniczony - dostawa lamp operacyjnych
3820.10.2010
SIWZ Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania nr II

Zawiadomienie o wyniku postępowania
26.02.2010 09.03.2010
05.03.2010
Przetarg nieograniczony - dostawa sprzętu komputerowego
3820.09.2010

Zawiad. o zmianie ogłoszenia nr 1

Zawiad. o zmianie ogłoszenia nr 2
SIWZ

Modyfikacja SIWZ
Zawiadomienie o zmianie terminu otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zawiadomienie o uchyleniu czynności wyboru oferty

Zawiadomienie o wyniku postępowania


Zawiadomienie  o ponownym wyborze oferty po uchyleniu się wykonawcy od zawarcia umowy nr 1

Zawiadomienie  o ponownym wyborze oferty po uchyleniu się wykonawcy od zawarcia umowy nr 2

25.02.2010
08.03.2010
05.03.2010
Przetarg nieograniczony - dostawa materiałów budowlanych
3820.09.2010

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
SIWZ

Modyfikacja  SIWZ

Zał. nr 1
Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
24.02.2010 04.03.2010 Przetarg nieograniczony - dostawa warzyw i owoców
3820.08.2010
SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania - 05.03.2010
24.02.2010 05.03.2010 Przetarg nieograniczony - dostawa aparatu rtg do badań mammograficznych
3820.07.2010
SIWZ

Modyfikacja SIWZ

Modyfikacja SIWZ nr 2

Modyfikacja SIWZ nr 3
Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
24.02.2010 04.03.2010 Przetarg nieograniczony - dostawa produktów leczniczych
3820.06.2010
SIWZ

załącznik nr 1
Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania nr 2

Zawiadomienie o wyniku postępowania

09.02.2010 16.02.2010 Przetarg nieograniczony - dostawa aparatury medycznej
3820.05.2010
SIWZ Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Dokumentacja ZP - 12

Dokumentacja ZP-21
03.02.2010 10.02.2010
Przetarg nieograniczony - dostawa mebli medycznych
 3820.04.2010

SIWZ Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania - 12.02.2010
28.01.2010 15.03.2010 Przetarg nieograniczony - dostawa produktów leczniczych  
3820.03.2010
SIWZ

zał.
Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Załącznik do zawiadomienia
28.01.2010
16.02.2010
10.02.2010
Przetarg nieograniczony - dostawa materiałów do sterylizacji 3820.01.2010

Zawiadomienie o zmianie ogł. nr 1

Zawiadomienie o zmianie ogł. nr 2
SIWZ
zał. nr 1

Modyfikacja SIWZ
zał. nr 1 (zmodyfikowany)

Modyf_2_SIWZ
zał_do_modyf_2

Modyfikacja SIWZ nr 3

Modyfikacja SIWZ nr 4

zał. nr 1(zmodyfikowany)
Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania - 12.03.2010
28.01.2010
19.02.2010
05.02.2010
Przetarg nieograniczony - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy z przebudową budynku "Pawilonu C"  3820.02.2010

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
SIWZ

Modyfikacja SIWZ
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania