Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przygotowuje i prowadzi:
Sekcja Zamówień Publicznych i Gospodarki Materiałowej
budynek "G" administracja;
 pokój nr 12
ul. ks. J. Bielawskiego 18, 36-200 Brzozów, tel./fax. (013) 43 09 587

zampub@szpital-brzozow.pl

kierownik sekcji - mgr Sławomir Szałajko slawomir.szalajko@szpital-brzozow.pl
z-ca kierownika sekcji - mgr Danuta Niewiadomska

 

POSTĘPOWANIA PROWADZONE 2011 ROKU NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

Data publikacji ogłoszenia Data otwarcia ofert Ogłoszenie Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Wynik postępowania
30.12.2011 09.01.2012 Przetarg nieograniczony
- dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania
3820.86.2011
SIWZ

załącznik nr 3 - opis przedmiotu zamówienia

załącznik nr 4 - wzór oferty

załącznik nr 5 - wzór umowy
Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
22.12.2011


16.01.2012
11.01.2012
03.01.2012

29.12.2011
Zaproszenie do złożenia oferty
do 14000 euro
0610A/34/2011
Dostawa łóżka szpitalnego
  Zawiad. o przedłużeniu terminu składania ofert nr 1

 Zawiad. o przedłużeniu terminu składania ofert nr 2

Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
19.12.2011 27.12.2011 Przetarg nieograniczony
na wynajem lokalu użytkowego
   
16.12.2011 27.12.2011 Zaproszenie do złożenia oferty
do 14000 euro
0610A/33/2011
Dostawa kardiomonitorów
  Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
15.12.2011 23.12.2011 Przetarg nieograniczony
- dostawa aplikatorów dla Zakładu Brachyterapii
3820.84.2011


Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
SIWZ Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
15.12.2011 21.12.2011 Zaproszenie do złożenia oferty
do 14000 euro
0610A/32/2011
Dostawa zmywarki do naczyń
  Zawiadomienie o wyniku postępowania
15.12.2011
23.12.2011
21.12.2011
Zaproszenie do złożenia oferty
do 14000 euro
0610A/31/2011
Dostawa defibrylatora
  Odpowiedzi na pytania (modyfikacja SIWZ)

Zawiadomienie o wyniku postępowania
08.12.2011 16.12.2011 Przetarg nieograniczony
- dostawa produktów leczniczych
3820.83.2011

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
SIWZ

załącznik

Modyfikacja SIWZ

załącznik

Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
08.12.2011 15.12.2011 Zaproszenie do złożenia oferty
do 14000 euro
0610A/29/2011
Dostawa lampy zabiegowej
  Zawiadomienie o wyniku postępowania
06.12.2011 14.12.2011 Przetarg nieograniczony 
- dostawa warzyw i owoców
3820.82.2011
SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
05.12.2011 13.12.2011 Przetarg nieograniczony
- dostawa sprzętu komputerowego
3820.81.2011
SIWZ

załącznik nr 3 - opis przedmiotu zamówienia

załącznik nr 4 - wzór oferty

załącznik nr 5 - wzór umowy
Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
05.12.2011 12.12.2011 Przetarg nieograniczony
- usługa udzielenia kredytu
3820.80.2011
SIWZ Odpowiedzi na pytania

Załączniki do odpowiedzi:
-bilans za 2010 r.
-rachunek zysków i strat
- rachunek przepływów pieniężnych

Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
25.11.2011 05.12.2011 Przetarg nieograniczony
- dostawa sprzętu komputerowego
3820.78.2011
SIWZ

załącznik nr 3 - opis przedmiotu zamówienia

załącznik nr 4 - wzór oferty

załącznik nr 5 - wzór umowy
Zawiadomienie o wyniku postępowania
24.11.2011 02.12.2011 Przetarg nieograniczony
- dostawa materiałów opatrunkowych 3820.77.2011
SIWZ

załącznik nr 1
Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
23.11.2011 03.01.2012 Przetarg nieograniczony
- dostawa produktów leczniczych
3820.74.2011
SIWZ
załącznik nr 1
Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
22.11.2011 30.11.2011
29.11.2011
Przetarg nieograniczony
- dostawa sprzętu laboratoryjnego
3820.76.2011

Zawiadomienie o zmiana ogłoszenia
SIWZ

załącznik
Odpowiedzi na pytania

Modyfikacja SIWZ

Odpowiedzi na pytania_2

Modyfikacja SIWZ_2

Zawiadomienie o wyniku postępowania
18.11.2011

02.12.2011
01.12.2011

28.11.2011
Przetarg nieograniczony
- dostawa respiratorów
3820.75.2011

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia nr 2
SIWZ

Modyfikacja SIWZ
Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania nr 2

Zawiadomienie o wyniku postępowania
17.11.2011 26.11.2011 Zaproszenie do złożenia oferty
do 14000 euro
0610A/26/2011
Dostawa elektrycznych ssaków przenośnych
SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
10.11.2011 17.11.2011 Zaproszenie do złożenia oferty
do 14000 euro
0610A/27/2011
Dostawa pomp infuzyjnych
SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
08.11.2011 15.11.2011 Zaproszenie do złożenia oferty
do 14000 euro
0610A/25/2011
Dostawę transformatora energetycznego
SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
04.11.2011 10.11.2011 Zaproszenie do złożenia oferty
do 14000 euro
0610A/24/2011
Dostawa serwet operacyjnych wielorazowego użytku
SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
04.11.2011 14.11.2011 Przetarg nieograniczony
- dostawa aparatu do znieczulania
 3820.73.2011
SIWZ Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
04.11.2011 14.11.2011 Przetarg nieograniczony
- dostawy warzyw i owoców 
3820.72.2011
SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
03.11.2011
15.11.2011
14.11.2011
Przetarg nieograniczony
- dostawa produktów leczniczych
 3820.71.2011

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
SIWZ

załącznik nr 1
Odpowiedzi na pytania

Modyfikacja SIWZ

Zawiadomienie o wyniku postępowania
27.10.2011 03.11.2011 Przetarg nieograniczony
- dostawa środków czystości
3820.70.2011
SIWZ Modyfikacja SIWZ

Zawiadomienie o wyniku postępowania
25.10.2011 02.11.2011 Zaproszenie do złożenia oferty
do 14000 euro
0610A/23/2011
Dostawa mebli biurowych
SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
25.10.2011 02.11.2011 Zaproszenie do złożenia oferty
do 14000 euro
0610A/22/2011
Dostawa wykroi do radioterapii
SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
25.10.2011 02.11.2011 Przetarg nieograniczony
- dostawa produktów leczniczych
 3820.69.2011
SIWZ

załącznik nr 1
Zawiadomienie o wyniku postępowania
24.10.2011  31.10.2011  Zaproszenie do złożenia oferty
do 14000 euro
0610A/21/2011
Dostawa zestawów do strzykawki automatycznej Medrad Spectris
Solaris EP MR
SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
24.10.2011  03.11.2011
 31.10.2011 
Zaproszenie do złożenia oferty
do 14000 euro 
0610A/20/2011
Dostawa worków foliowych
SIWZ Modyfikacja SIWZ

Zawiadomienie o wyniku postępowania
24.10.2011  31.10.2011  Zaproszenie do złożenia oferty
do 14000 euro 
0610A/19/2011
Dostawa niemagnetycznego wózka do transportu chorych w pozycji siedzącej
SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
24.10.2011  31.10.2011  Zaproszenie do złożenia oferty d
o 14000 euro 
0610A/18/2011
Dostawa niemagnetycznego wózka do transportu chorych w pozycji leżącej
SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
24.10.2011  31.10.2011  Zaproszenie do złożenia oferty
do 14000 euro 
0610A/17/2011
Usługa montażu lampy operacyjnej
SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
24.10.2011  03.11.2011
 31.10.2011 
Zaproszenie do złożenia oferty
do 14000 euro 
0610A/16/2011
Dostawa symulatora pacjentów
do aparatów EKG
SIWZ Modyfikacja SIWZ

Zawiadomienie o wyniku postępowania
21.10.2011
02.11.2011
28.10.2011
Przetarg nieograniczony
- dostawa artykułów spożywczych
 3820.68.2011


Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia nr 2
SIWZ Modyfikacja  SIWZ

Zawiadomienie o wyniku postępowania
12.10.2011
25.10.2011
21.10.2011
Przetarg nieograniczony
- dostawa środków dezynfekcyjnych
 3820.67.2011

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
SIWZ
zał. nr 3
zał. nr 4
Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania nr 2

Zawiadomienie o wyniku postępowania
10.10.2011 17.10.2011 Przetarg nieograniczony
- dostawa sprzętu AGD
3820.66.2011
SIWZ Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania nr 2

Zawiadomienie o wyniku postępowania
06.10.2011 14.10.2011 Przetarg nieograniczony
- dostawy artykułów spożywczych
 3820.65.2011
SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
06.10.2011 14.10.2011 Przetarg nieograniczony
 - dostawa sprzętu komputerowego
 3820.64.2011
SIWZ
Załącznik
Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
28.09.2011 06.10.2011 Przetarg nieograniczony
- dostawa produktów leczniczych
3820.63.2011
SIWZ

Załącznik
Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
27.09.2011 03.10.2011 Przetarg nieograniczony
- dostawa artykułów spożywczych
3820.62.2011
SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zawiadomienie o wyniku postępowania w zakresie części nr IV przedmiotu zamówienia
23.09.2011
11.10.2011
10.10.2011
Przetarg nieograniczony
- rozbudowa z przebudową budynku "Hotelowca"
3820.61.2011


Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia nr 2
SIWZ

ZAŁĄCZNIKI:

Kosztorys inwestorski


Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót


PROJEKTY

architektura:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24

konstrukcja:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 

Modyfikacja SIWZ

Odpowiedzi na pytania

Załączniki:
 Plan zagospodarowania terenu

Dokumentacja geologiczna

Projekt zabezpieczenia wykopu

Harmonogram płatności

Zawiadomienie o wyniku postępowania
22.09.2011
07.11.2011
31.10.2011
Przetarg nieograniczony
- dostawa odczynników do analizatorów: parametrów krytycznych, biochemicznego oraz immunochemicznego wraz z dzierżawą analizatorów
-3829.60.2011
 

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
SIWZ

Odpowiedzi na pytania

Modyfikacja SIWZ

Modyfikacja SIWZ_2

Zawiadomienie o wyniku postępowania
15.09.2011
20.10.2011
14.10.2011
Przetarg nieograniczony
- dostawa systemu planowania leczenia
- 3820.59.2011

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
SIWZ

zał. nr 1
zał. nr 4
Modyfikacja  SIWZ

Zawiadomienie o wyniku postępowania
09.09.2011 16.09.2011 Przetarg nieograniczony
- dostawy pieczywa
3820.58.2011
SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
09.09.2011 16.09.2011 Przetarg nieograniczony
- dostawa produktów leczniczych
 3820.57.2011
SIWZ

zał. nr 1
Zawiadomienie o wyniku postępowania
08.09.2011 16.09.2011 Przetarg nieograniczony
- dostawa aparatu RTG przejezdnego
 3820.56.2011
SIWZ Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
06.09.2011 14.09.2011 Przetarg nieograniczony
- dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do koagulologii
3820.55.2011
SIWZ Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
01.09.2011 09.09.2011 Przetarg nieograniczony
- dostawa materiałów szewnych
3820.53.2011
SIWZ

zał. nr 3 - przedmiot zamówienia
zał. nr 4 - wzór umowy
Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
31.08.2011 13.09.2011 Przetarg nieograniczony
- dostawy warzyw i owoców
3820.54.2011
SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
23.08.2011
02.09.2011
31.08.2011
Przetarg nieograniczony
- dostawa produktów leczniczych
 3820.52.2011

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
SIWZ

zał. nr 1

Modyfikacja SIWZ
Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
25.08.2011 02.09.2011 Przetarg nieograniczony
- dostawa artykułów biurowych
3820.51.2011
SIWZ

załącznik nr 3
Zawiadomienie o wyniku postępowania
09.08.2011
29.09.2011
16.09.2011
Przetarg nieograniczony
- dostawa aparatury medycznej
3820.49.2011


Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia nr 2
SIWZ

załącznik nr 1

załącznik nr 4

Modyfikacja SIWZ
Odpowiedzi na pytania
(Modyfikacja SIWZ)


Modyfikacja SIWZ
załącznik nr 1 do modyfikacji

Odpowiedzi na pytania nr 2

Zawiadomienie o wyniku postępowania
05.08.2011 12.08.2011 Przetarg nieograniczony
- dostawy warzyw
3820.50.211
SIWZ Ogłoszenie o wyborze oferty
27.07.2011 03.08.2011 Przetarg nieograniczony
- dostawa środków czystości
3820.48.2011
SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
20.07.2011 27.07.2011 Przetarg nieograniczony
- dostawa artykułów spożywczych
 3820.47.2011
SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
19.07.2011
28.07.2011
26.07.2011
Przetarg nieograniczony
- dostawa sprzętu medycznego
3820.45.2011

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
SIWZ Odpowiedzi na pytania
(Modyfikacja SIWZ)


Odpowiedzi na pytania nr 2

Odpowiedzi na pytania nr 3

Zawiadomienie o wyniku postępowania
15.07.2011 22.07.2011 Przetarg nieograniczony
- dostawa produktów leczniczych
 3820.46.2011
SIWZ

załącznik nr 1
Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania nr 2


Zawiadomienie o wyniku postępowania
06.07.2011
14.07.2011
13.07.2011
Przetarg nieograniczony
- dostawa sprzętu komputerowego
 3820.44.2011

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
SIWZ

załącznik
Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
06.07.2011 13.07.2011 Przetarg nieograniczony
- dostawa produktu leczniczego Everolimus
 3820.43.2011
SIWZ

załącznik nr 1
Zawiadomienie o wyniku postępowania
05.07.2011 12.07.2011 Przetarg nieograniczony
- dostawa artykułów spożywczych
 3820.42.2011
SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania w zakresie części nr 3 i 4

Zawiadomienie o wyniku postępowania w zakresie części nr 1 i 2
22.06.2011

04.07.2011
30.06.2011
29.06.2011
Przetarg nieograniczony
- dostawa pralnico-wirówki z barierą higieny
 3820.40.2011

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia


Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia nr 2
SIWZ Odpowiedzi na pytania
(modyfikacja SIWZ)


Zawiadomienie o modyfikacji SIWZ

Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
22.06.2011
01.07.2011
29.06.2011
Przetarg nieograniczony
- dostawa produktów dezynfekcyjnych
 3820.41.2011

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
SIWZ
załącznik nr 1
Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
15.06.2011 24.06.2011 Przetarg nieograniczony
- dostawa automatycznej barwiarki do preparatów patomorfologicznych
 3820.39.2011

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
SIWZ
Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania nr 2

Zawiadomienie o wyniku postępowania
09.06.2011 20.06.2011 Przetarg nieograniczony
- dostawa produktów leczniczych
 3820.38.2011
SIWZ
załącznik nr 1
Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania nr 2

Zawiadomienie o wyniku postępowania
03.06.2011 09.06.2011 Przetarg nieograniczony
- dostawa warzyw  i owoców
3820.36.2011
SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
23.05.2011 30.05.2011 Przetarg nieograniczony
- organizacja kolonii letnich
3820.33.2011
SIWZ Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
18.05.2011 27.05.2011 Przetarg nieograniczony
- dostawa nabiału
3820.35.2011
SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
18.05.2011 26.05.2011 Przetarg nieograniczony
- dostawa produktów leczniczych
 3820.34.2011
SIWZ

załącznik  nr 1
Zawiadomienie o wyniku postępowania
12.05.2011 20.05.2011 Przetarg nieograniczony
- dostawa kardiotokografów i kolposkopu
 3820.32.2011
SIWZ Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
11.05.2011

23.05.2011
20.05.2011
18.05.2011
Przetarg nieograniczony
- dostawa aparatu do znieczulania
 3820.18.2011

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia nr 2
SIWZ Odpowiedzi na pytania
(Modyfikacja SIWZ)


Odpowiedzi na pytania
(Modyfikacja SIWZ)


Zawiadomienie o wyniku postępowania
09.05.2011
18.05.2011
17.05.2011
Przetarg nieograniczony
- dostawa opatrunków specjalistycznych, rękawic chirurgicznych oraz produktów leczniczych 
3820.30.2011

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia

SIWZ

załącznik nr 1
Odpowiedzi na pytania
(Modyfikacja SIWZ)


Zawiadomienie o wyniku postępowania

04.05.2011 11.05.2011 Przetarg nieograniczony
- dostawa warzyw i owoców
3820.31.2011


Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia

SIWZ

Modyfikacja SIWZ
Zawiadomienie o wyniku postępowania
29.04.2011

20.05.2011
19.05.2011
13.05.2011
Przetarg nieograniczony
- rozbudowa z przebudową budynku Hotelowca - etap II


Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia nr 2
SIWZ

Załączniki:

PRZEDMIARY:
1  2  3  4  5  6  7

STWiOR:
1  2  3  4  5  6  7

PROJEKTY:

Architektura:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25

Gazy medyczne:
1  2  3  4  5  6  7

Wentylacja mechaniczna:
1  2  3  4  5  6  7  8  9

C.O:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Instalacja wod. - kan:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 12  13  14  15  

Elektryka:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  

Instalacja teletechniczna:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29


Modyfikacja SIWZ
Odpowiedzi na pytania

Załączniki do odpowiedzi:

PRZEDMIARY:
1  2  3  4  5

OPISY INST. SANIT.:
1  2  3

POZOSTAŁE:
1  2  3  4  5


Zawiadomienie o wyniku postępowania
29.04.2011 06.05.2011 Przetarg nieograniczony
- dostawa produktu leczniczego VIDAZA
 3820.29.2011
SIWZ

załącznik nr 1
Zawiadomienie o wyniku postępowania
27.04.2011 04.05.2011 Przetarg nieograniczony
- usługa wykonania badań mikrobiologicznych
3820.28.2011
SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
19.04.2011 27.04.2011 Przetarg nieograniczony
 - dostawy artykułów spożywczych
 3820.26.2011
SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
18.04.2011 26.04.2011 Przetarg nieograniczony
 - dostawa produktów leczniczych
 3820.21.2011
SIWZ

załącznik nr 1
Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
15.04.2011
27.04.2011
22.04.2011
Przetarg nieograniczony
- usługa odbioru odpadów
3820.23.2011

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia nr 2

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia nr 3
SIWZ

Modyfikacja SIWZ

Modyfikacja SIWZ nr 2 (przedłużenie terminu składania ofert)

Modyfikacja SIWZ nr 3


Zawiadomienie o wyniku postępowania
14.04.2011 21.04.2011 Przetarg nieograniczony
- usługa wykonania badań mikrobiologicznych
3820.22.2011
SIWZ Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
13.04.2011 27.04.2011 Przetarg nieograniczony
- wykonanie instalacji wody lodowej
 3820.24.2011

SIWZ

Załączniki:
1  2

Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
06.04.2011
15.04.2011
13.04.2011
Przetarg nieograniczony
- dostawa środków czystości
3820.20.2011

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
SIWZ


Modyfikacja SIWZ
Zawiadomienie o wyniku postępowania
04.04.2011 12.04.2011 Przetarg nieograniczony
- dostawy warzyw   i owoców
3820.19.2011
SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
16.03.2011 23.03.2011 Przetarg nieograniczony
- dostawy artykułów spożywczych 3820.17.2011

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia

SIWZ

Modyfikacja SIWZ
Zawiadomienie o wyniku postępowania
16.03.2011 07.04.2011
06.04.2011
04.04.2011
30.03.2011
25.03.2011
Przetarg nieograniczony
- dostawa sterylizatorów
3820.16.2011

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 3
SIWZ
Modyfikacja SIWZ
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania nr 2
Odpowiedzi na pytania nr 3

Zawiadomienie o wyniku postępowania
11.03.2011 18.03.2011 Przetarg nieograniczony
- dostawa i montaż stolarki
okiennej i drzwiowej
3820.15.2011
SIWZ

zał. nr 1- rysunek poglądowy

zał. nr 4 - wzór umowy
Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania nr 2

Zawiadomienie o wyniku postępowania
09.03.2011
21.03.2011
18.03.2011

16.03.2011
Przetarg nieograniczony
- dostawa środków czystości
3820.14.2011

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia v2

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia v3
SIWZ

Modyfikacja SIWZ

Modyfikacja SIWZ v2

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
08.03.2011 23.03.2011
Przetarg nieograniczony
- rozbudowa z przebudową budynku Pawilonu C 
3820.13.2011
SIWZ

Architektura + konstrukcje:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17

Kanalizacja deszczowa:
1  2  3  4  5 

Przedmiary:
1  2  3
Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zawiadomienie o wyniku postępowania po ponownym wyborze oferty
25.02.2011 05.04.2011 Przetarg nieograniczony
- usługa udzielenia kredytu inwestycyjnego 3820.12.2011
SIWZ Odpowiedzi na pytania

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

Odpowiedzi na pytania
Zawiadomienie o wyniku postępowania
16.02.2011


30.06.2011
13.06.2011
06.06.2011
27.05.2011
13.05.2011
27.04.2011
11.04.2011
28.03.2011
Przetarg nieograniczony
- dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku 
3820.8.2011

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 3
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 4
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 5
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 6
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 7

SIWZ

Załącznik nr 1

Modyfikacja SIWZ

Modyfikacja SIWZ nr 2

Modyfikacja SIWZ nr 3

Modyfikacja SIWZ nr 4

Modyfikacja SIWZ nr 5

Modyfikacja SIWZ nr 6


Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania nr 2

Zawiadomienie o wyniku postępowania

załącznik nr 1 do zawiadomienia

Modyfikacja zawiadomienia o wyniku postępowania w zakresie części nr 9 przedmiotu zamówienia

Modyfikacja zawiadomienia o wyniku postępowania w zakresie części nr 42 przedmiotu zamówienia
09.02.2011 18.02.2011
16.02.2011
Przetarg nieograniczony
- dostawa implantów kręgosłupowych 3820.11.2011

Zawiadomienia o zmianie ogłoszenia
SIWZ

załącznik nr 1

Modyfikacja SIWZ
Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania

03.02.2011
15.02.2011
14.02.2011
Przetarg nieograniczony
- dostawa inkubatora
3820.10.2011

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
SIWZ

Modyfikacja SIWZ

Modyfikacja SIWZ nr 2
Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
03.02.2011
15.02.2011
11.02.2011
Przetarg nieograniczony
- dostawa wideokolonoskopu i myjni do endoskopów
3820.9.2011

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
SIWZ

Modyfikacja SIWZ
Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
24.01.2011 02.03.2011
Przetarg nieograniczony
- dostawa produktów leczniczych 3820.5.2011
SIWZ

zał. nr 1

Modyfikacja SIWZ
Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania nr 2

Odpowiedzi na pytania nr 3

Odpowiedzi na pytania nr 4

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru oferty najkorzystniejszej odnośnie części nr: 34

Zawiadomienie o wyniku postępowania w zakresie części nr 34
22.01.2011 28.01.2011 Przetarg nieograniczony
- dostawa błon i odczynników RTG  3820.84.2010

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
SIWZ Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania nr 2

Zawiadomienie o wyniku postępowania
20.01.2011
03.02.2011
01.02.2011
31.01.2011

28.01.2011
27.01.2011
Przetarg nieograniczony
- dostawa sprzętu komputerowego 3820.7.2011

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia nr 2

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia nr 3

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia nr 4

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia nr 5

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia nr 6
SIWZ

zał. nr 4

Modyfikacja SIWZ

Modyfikacja SIWZ nr 2
Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania nr 2

Odpowiedzi na pytania nr 3

Odpowiedzi na pytania nr 4

Zawiadomienie o wyniku postępowania
19.01.2011
27.01.2011
26.01.2011
Przetarg nieograniczony
- dostawy warzyw i owoców
3820.6.2011

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
SIWZ

Modyfikacja SIWZ
Zawiadomienie o wyniku postępowania
14.01.2011 21.02.2011 Przetarg nieograniczony
- usługa otwarcia i prowadzenia rachunku bankowego wraz z udzieleniem kredytu w rachunku bankowym oraz udzielenie kredytu inwestycyjnego
3820.3.2011
SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
13.01.2011

25.01.2011
21.01.2011
20.01.2011
Przetarg nieograniczony
- dostawy sprzętu laboratoryjnego 3820.2.2011

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia  nr 2

SIWZ

zał. nr 1
Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania nr 2

Zawiadomienie o wyniku postępowania
07.01.2011 17.01.2011
Przetarg nieograniczony
- dostawa produktów leczniczych 3820.1.2011

SIWZ

zał. nr 1

Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania

03.01.2011
13.01.2011
11.01.2011

Przetarg nieograniczony
- dostawa materiałów szewnych
3820.87.2010

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia

SIWZ

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4
Odpowiedzi na pytania

 Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert

Odpowiedzi na pytania nr 2

Zawiadomienie o wyniku postępowania