Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przygotowuje i prowadzi:
Sekcja Zamówień Publicznych i Gospodarki Materiałowej
budynek "G" administracja;
 pokój nr 12
ul. ks. J. Bielawskiego 18, 36-200 Brzozów, tel./fax. (013) 43 09 587

zampub@szpital-brzozow.pl

kierownik sekcji - mgr Sławomir Szałajko slawomir.szalajko@szpital-brzozow.pl
z-ca kierownika sekcji - mgr Danuta Niewiadomska

 

POSTĘPOWANIA PROWADZONE 2012 ROKU NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

Data publikacji ogłoszenia Data otwarcia ofert Ogłoszenie Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Wynik postępowania
14.12.2012 21.12.2012 Przetarg nieograniczony
- dostawa produktów leczniczych
 3820/111/2012
SIWZ

załącznik nr 1
Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Unieważnienie zawiadomienia

Zawiadomienie o wyniku postępowania -pakiet nr 4
13.12.2012 20.12.2012 Przetarg nieograniczony
- dostawa warzyw i owoców
3820/110/2012
SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
12.12.2012 20.12.2012 Przetarg nieograniczony
-Dostawa sprzętu komputerowego
oraz oprogramowania
3820/109/2012
SIWZ

załącznik nr 3
załącznik nr 4
Zawiadomienie o wyniku postępowania
12.12.2012 20.12.2012 Przetarg nieograniczony
-dostawa produktów leczniczych
 3820/108/2012
SIWZ

zał. nr 1
Zawiadomienie o wyniku postępowania
06.12.2012 14.12.2012 Przetarg nieograniczony
- Dostawa systemu dozymetrycznego
 3820/107/2012
SIWZ Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
05.12.2012 07.12.2012 Przetarg ustny:
sprzedaż samochodu marki Fiat

 

 

28.12.2012 05.12.2012 Przetarg nieograniczony
- urządzenia do barwienia rozmazów krwi 3820/106/2012
SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
28.11.2012 05.12.2012 Przetarg nieograniczony
- dostawa produktów leczniczych
 3820/105/2012
SIWZ

zał

Wyjaśnienie do SIWZ
Zawiadomienie o wyniku postępowania
27.11.2012 04.12.2012 Przetarg nieograniczony
- Dostawa gazów medycznych
i technicznych
3820/97/2012


Zawiadomienie o zmiana ogłoszenia
SIWZ

zał. nr 1
Zawiadomienie o wyniku postępowania
26.11.2012 03.12.2012 Przetarg nieograniczony
- dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego
3820/99/2012


Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
SIWZ

zał.: nr 3, nr 4, nr 5
Odpowiedzi na pytania

zał. do odpowiedzi na pytania

Modyfikacja SIWZ

Zawiadomienie o wyniku postępowania
23.11.2012 03.12.2012 Przetarg nieograniczony
-dostawa staplerów
3820/104/2012
SIWZ

zał. nr 1
Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania nr 2

Modyfikacja SIWZ
zał. nr 1

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Unieważnienie czynności wyboru oferty w zakresie części nr 1

Zawiadomienie o wyniku postępowania w zakresie części nr 1 po dokonaniu powtórnej oceny ofert
22.11.2012 06.12.2012
04.12.2012
03.12.2012
30.11.3012
Przetarg nieograniczony
- dostawa zamrażarek niskotemperaturowych
3820/103/2012


Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia

Zawiadom. o zmianie ogłoszenia 2
SIWZ

Zmiana SIWZ
Odpowiedzi na pytania i zmiana

Sprostowanie i odpowiedzi

Zawiadomienie o wyniku postępowania
22.11.2012 30.11.2012 Przetarg nieograniczony
- dostawa wytrząsarki z płaszczem powietrznym
3820/102/2012
SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
22.11.2012 29.11.2012 Przetarg nieograniczony
- dostawa aplikatorów
3820/101/2012
SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
22.11.2012
03.01.2013
02.01.2013
Przetarg nieograniczony
- dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
3820/89/2012

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia nr 2
SIWZ

zał. nr 1 - word
zał. nr 1 - pdf

Modyfikacja SIWZ

zał. nr 1

Modyfikacja SIWZ nr 2

zał. nr 1
Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania nr 2

Odpowiedzi na pytania nr 3


Zawiadomienie o wyniku postępowania - zawiadomienie w zakresie pozostałych pakietów zostanie zamieszczone w późniejszym terminie

Zawiadomienie o wyniku postępowania c.d.

Zawiadomienie o wyniku postępowania w zakresie części nr 19 i 27
21.11.2012 03.12.2012
29.11.2012
Przetarg nieograniczony
- dostawa łóżek szpitalnych
3820/100/2012

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
SIWZ Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
15.11.2012 23.11.2012 Przetarg nieograniczony
– dostawa defibrylatora, kardiomonitorów, ssaka elektrycznego, holtera ciśnieniowego i holtera EKG
3820/96/2012
SIWZ Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania II

Zawiadomienie o wyniku postępowania
15.11.2012
22.11.2012
Przetarg nieograniczony
- dostawa produktów leczniczych 3820/95/2012.
SIWZ

zał. 1
Zawiadomienie o wyniku postępowania
14.11.2012 30.11.2012 Przetarg ustny: sprzedaż samochodu marki Fiat

 

 

15.11.2012 22.11.2012 Przetarg nieograniczony
- dostawa warzyw i owoców
 3820/94/2012
SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
14.11.2012 26.11.2012
22.11.2012
Przetarg nieograniczony
– dostawa sprzętu i oprogramowania laboratoryjnego
3820/94/2012

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
SIWZ

Zmiana SIWZ
Zmiana II SIWZ
Zmiana III SIWZ
Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
14.11.2012 22.11.2012 Przetarg nieograniczony
– dostawa mikroskopu i wytrząsarki 3820.93.2012
SIWZ
Zmiana SIWZ
Zmiana II SIWZ
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania II

Zawiadomienie o wyniku postępowania
14.11.2012 22.11.2012 Przetarg nieograniczony
- dostawa separatora komórek macierzystych 3820.92.2012
SIWZ

Zmiana SIWZ
Zmiana II SIWZ
Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
13.11.2012 21.11.2012 Przetarg nieograniczony 
- dostawa zestawów protez
3820.91.2012
SIWZ Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
13.11.2012 22.11.2012 Przetarg nieograniczony 
- dostawa implantów kręgosłupowych 3820.90.2012

- Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
SIWZ

zał.
Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
9.11.2012 16.11.2012 Przedłużenie licencji programu ESET NOD32 BUSINESS EDITION SUITE lub dostawa licencji równoważnego programu antywirusowego
3820/88/2012
SIWZ

zał. nr 3
zał. nr 4
zał. nr 5
Zawiadomienie o wyniku postępowania.
08.11.2012 19.11.2012
16.11.2012
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu.

- dostawa materiałów opatrunkowych, rękawic chirurgicznych, pieluchomajtek, podkładów higienicznych i pęset 3820.87.2012
SIWZ

zał. nr 3
zał. nr 4
Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
06.11.2012 14.11.2012 Przetarg nieograniczony
-dostawa materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą platformy elektrochirurgicznej 3820.86.2012
SIWZ

zał. nr 4
Odpowiedzi na pytania

Ogłoszenie o wyniku postępowania
02.11.2012 12.11.2012 Przetarg nieograniczony
- dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej 3820.85.2012
SIWZ

zał. nr 1
zał. nr 4
zał. nr 5
Odpowiedź na pytanie
Odpowiedź na pytanie nr 2
zał. nr 1-zmodyf.

Zawiadomienie o wyniku postępowania
26.10.2012
07.11.2012
02.11.2012
Przetarg nieograniczony
- dostawa wyrobów medycznych
3820.84.2012

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku postępowania pakiet nr 9
SIWZ

załącznik nr 4
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania nr 2

Zawiadomienie o wyniku postępowania w zakresie części nr 5

Zawiadomienie o wyniku postępowania nr 2
26.10.2012 06.11.2012 Przetarg nieograniczony
- dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatów do barwienia dla Zakładu Patomorfologii
3820.82.2012
SIWZ

załącznik nr 4
Modyfikacja SIWZ

Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
25.10.2012
06.11.2012
02.11.2012
Przetarg nieograniczony-dostawa produktów leczniczych 3820.83.2012

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
SIWZ

załącznik do SIWZ
Odpowiedź na pytanie

Modyfikacja SIWZ
zał. nr 1

Zawiadomienie o wyniku postepowania dla Pakietu nr 13

Zawiadomienie o wyniku postepowania
19.10.2012 29.10.2012 Przetarg nieograniczony
- dostawa  produktów dezynfekcyjnych 3820.81.2012
SIWZ

załącznik nr 4
Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
16.10.2012 24.10.2012 Przetarg nieograniczony
-dostawa sprzętu komputerowego
3820.80.2012
SIWZ

załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
Zawiadomienie o wyniku postępowania w zakresie części nr I i III

Zawiadomienie o wyniku postępowania w zakresie części nr II
15.10.2012 22.10.2012 Przetarg nieograniczony
-dostawa produktów leczniczych
3820.79.2012
SIWZ

załącznik nr 1
Zawiadomienie o wyniku postępowania
11.10.2012 18.10.2012 Przetarg nieograniczony
- dostawy: mięsa drobiowego oraz wyrobów z drobiu, mięsa wołowego oraz wyrobów z wołowiny i wieprzowiny, artykułów spożywczych mrożonych, warzyw i owoców, artykułów spożywczych suchych
3820.78.2012
SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania w zakresie części nr I, II i IV

Zawiadomienie o wyniku postępowania w zakresie części nr III

Zawiadomienie o wyniku postępowania w zakresie części nr V
09.10.2012 16.10.2012 Zaproszenie do złożenia oferty
do 14000 euro
0610A/42/2012
D ostawy worków foliowych

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania
04.10.2012 12.10.2012 Przetarg nieograniczony
-dostawa sprzętu komputerowego
3820.77.2012
SIWZ

załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
Zawiadomienie o wyniku postępowania
03.10.2012 08.11.2012 Przetarg nieograniczony
-dostawa produktów leczniczych
3820.74.2012
SIWZ

załącznik nr 1
Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postepowania
01.10.2012 09.10.2012 Przetarg nieograniczony
- dostawa produktów leczniczych
3820.76.2012
SIWZ
załącznik nr 1
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania nr 2
Odpowiedzi na pytania nr 3

Zawiadomienie o wyniku postępowania
01.10.2012 08.10.2012 Przetarg nieograniczony
- dostawa produktów leczniczych
3820.75.2012

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
SIWZ
załącznik nr 1
Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
29.09.2012
23.11.2012
05.11.2012
Przetarg nieograniczony
- dostawa aparatury i sprzętu
medycznego do brachyterapii
3820.73.2012


Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
SIWZ

zał. nr 1

zał. nr 5

zał. nr 6
Modyfikacja SIWZ

Odpowiedzi na pytania

Modyfikacja SIWZ nr 2

Modyfikacja SIWZ nr 3

Zawiadomienie o wyniku postępowania w zakresie cz.2 i cz.3

Zawiadomienie o wyniku postępowania w zakresie części nr 1
19.09.2012 27.09.2012 Przetarg nieograniczony
- dostawa sprzętu komputerowego
3820.67.2012
SIWZ

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5
Zawiadomienie o wyniku postępowania
14.09.2012 24.09.2012 Przetarg nieograniczony
-dostawa produktów leczniczych
3820.72.2012
SIWZ

załącznik
Zawiadomienie o wyniku postępowania
13.09.2012 20.09.2012 Przetarg nieograniczony
-dostawa artykułów biurowych
3820.71.2012
SIWZ

załącznik nr 4
Zawiadomienie o wyniku postępowania
12.09.2012 27.09.2012 Przetarg nieograniczony
-wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku "HOTELOWCA"-II etap
SIWZ

Załączniki:

-przedmiar robót

- projekt zagospodarowania terenu

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Zawiadomienie o wyniku postępowania
07.09.2012 14.09.2012 Przetarg nieograniczony
-dostawa produktów leczniczych
3820.69.2012
SIWZ

załącznik nr 1
Zawiadomienie o wyniku postępowania
06.09.2012


28.09.2012
25.09.2012
19.09.2012
14.09.2012
Zaproszenie do złożenia oferty
do 14000 euro
0610A/41/2012
W ykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

 

Modyfikacja SIWZ

Modyfikacja SIWZ nr 2

Odpowiedzi na pytania
05.09.2012 12.09.2012 Przetarg nieograniczony
-dostawa warzyw i owoców
3820.68.2012

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
SIWZ Modyfikacja SIWZ

Zawiadomienie o wyniku postępowania
05.09.2012 15.10.2012 Przetarg nieograniczony
-dostawa i dystrybucja energii elektrycznej
 3820.66.2012
SIWZ Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
31.08.2012 10.09.2012 Przetarg nieograniczony
-dostawa materiałów szewnych i wosku kostnego
 3820.65.2012
SIWZ

załącznik nr 3

załącznik nr 4
Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
30.08.2012 10.09.2012 Przetarg ustny
- sprzedaż samochodu marki Polonez

 

 

29.08.2012 06.09.2012 Przetarg nieograniczony
-dostawa pieczywa
3820.64.2012
SIWZ

załącznik nr 3

załącznik nr 4
Zawiadomienie o wyniku postępowania
27.08.2012 04.09.2012 Przetarg nieograniczony
-dostawa produktów leczniczych
3820.63.2012
SIWZ

załącznik nr 1
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
27.08.2012 03.09.2012 Przetarg nieograniczony
-dostawa AGD
3820.62.2012
SIWZ Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o zmianie zawiadomienia

Ogłoszenie o zmianie zawiadomienia
17.08.2012
28.08.2012
24.08.2012
Przetarg nieograniczony
- organizacja wycieczki autokarowej do Włoch
3820.61.2012


Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia nr 2
SIWZ

Modyfikacja SIWZ  

Modyfikacja SIWZ nr 2
Odpowiedzi na pytania

Wyjaśnienie

Odpowiedzi na pytania nr 2

Zawiadomienie o wyniku postępowania
14.08.2012 21.08.2012 Przetarg nieograniczony
- dostawa środków piorących
3820.60.2012
SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
10.08.2012 17.08.2012 Przetarg nieograniczony
- dostawa produktów leczniczych
3820.59.2012

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
SIWZ

załącznik nr 1
Modyfikacja SIWZ

Zawiadomienie o wyniku postępowania
09.08.2012 16.08.2012 Przetarg nieograniczony
-dostawa warzyw i owoców
3820.58.2012
SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
31.07.2012 07.08.2012 Przetarg nieograniczony
- dostawa środków czystości
3820.57.2012
SIWZ

załącznik nr 4
Modyfikacja SIWZ

Zawiadomienie o wyniku postępowania
31.07.2012 07.08.2012 Przetarg nieograniczony
- dostawa obuwia profilaktycznego
3820.56.2012
SIWZ

załącznik nr 4
Zawiadomienie o wyniku postępowania
27.07.2012 06.08.2012 Przetarg nieograniczony
-dostawa produktów leczniczych
3820.55.2012
SIWZ

załącznik nr 1
Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
26.07.2012 03.08.2012 Przetarg nieograniczony
-dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania
3820.53.2012
SIWZ

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5
Zawiadomienie o wyniku postępowania
25.07.2012 03.08.2012 Przetarg nieograniczony
-dostawa produktów leczniczych
3820.54.2012
SIWZ
załącznik nr 1
Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
25.07.2012 03.08.2012
02.08.2012
Przetarg nieograniczony
-dostawa produktów leczniczych
3820.52.2012

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
SIWZ
załącznik nr 1
Modyfikacja SIWZ

Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
11.07.2012 18.07.2012 Przetarg nieograniczony
- dostawy mięsa drobiowego oraz wyrobów z drobiu, mięsa wołowego oraz wyrobów z wołowiny i wieprzowiny, artykułów spożywczych mrożonych, warzyw, owoców, artykułów spożywczych suchych
3820.50.2012
SIWZ Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
do pakietu 1 i 3
10.07.2012 17.07.2012 Przetarg nieograniczony
- dostawa produktów  leczniczych
3820.49.2012
SIWZ

załącznik nr 1
Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
29.06.2012
13.07.2012
09.07.2012
Przetarg nieograniczony
- dostawa sprzętu laboratoryjnego
3820.47.2012

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia nr 2
SIWZ

załącznik nr 1
Modyfikacja SIWZ

Modyfikacja SIWZ nr 2

załącznik nr 1

Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
25.06.2012 02.07.2012 Przetarg nieograniczony
- dostawa energii elektrycznej
3820.48.2012
SIWZ Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
18.06.2012 29.06.2012
26.06.2012
Przetarg nieograniczony
- dostawa opakowań plastikowych
3820.46.2012

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
SIWZ
załącznik nr 1
Modyfikacja SIWZ

Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
14.06.2012 22.06.2012
Przetarg nieograniczony
- dostawa kaset do sterylizatora
plazmowego Sterrad
3820.45.2012
SIWZ

zał. nr 3

zał. nr 4
Zawiadomienie o wyniku postępowania
13.06.2012

25.06.2012
22.06.2012
21.06.2012
Przetarg nieograniczony
- dostawa produktów leczniczych
3820.44.2012

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia nr 2
SIWZ

zał. nr 1
Modyfikacja SIWZ

Odpowiedzi na pytania
Załączniki do odpowiedzi:

1   2

Odpowiedzi na pytania nr 2

Modyfikacja SIWZ nr 2

Zawiadomienie o wyniku postępowania
08.06.2012
19.06.2012
15.06.2012
Przetarg nieograniczony
- usługa udzielenia kredytu obrotowego
 3820.43.2012

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
SIWZ Odpowiedzi na pytana

Załączniki:
1   2   3   4   5   6

Modyfikacja SIWZ

Odpowiedzi na pytania nr 2

załącznik

Zawiadomienie o wyniku postępowania
06.06.2012 14.06.2012 Przetarg nieograniczony
- dostawa warzyw i owoców
3820.42.2012
SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
05.06.2012 12.06.2012 Przetarg nieograniczony
- dostawa produktów leczniczych
3820.41.2012
SIWZ

zał. nr 1
Zawiadomienie o wyniku postępowania
31.05.2012 08.06.2012 Przetarg nieograniczony
- dostawa materiałów do sterylizacji
 3820.40.2012

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
SIWZ

zał. nr 3

zał. nr 4
Uwaga, w związku z pytaniami wykonawców zmodyfikowano opis przedmiotu zamówienia oraz wyodrębniono dodatkowe pakiety.

Odpowiedzi na pytani a

zał. nr 1

Zawiadomienie o wyniku postępowania
25.05.2012 01.06.2012 Zaproszenie do złożenia oferty
do 14000 euro
0610A/38/2012
Dostawa pomp objętościowych

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania
24.05.2012
11.06.2012
04.06.2012
Przetarg nieograniczony
- dostawa aplikatorów
3820.39.2012

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
SIWZ Odpowiedzi na pytania
Modyfikacja SIWZ

Zawiadomienie o wyniku postępowania
23.05.2012 28.05.2012 Zaproszenie do złożenia oferty
do 14000 euro
0610A/33/2012
Dostawa szafek przyłóżkowych

 

Odpowiedzi na pytania
Zawiadomienie o wyniku postępowania
11.05.2012 18.05.2012 Zaproszenie do złożenia oferty
do 14000 euro
0610A/30/2012
Dostawa wykroi do radioterapii

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania
11.05.2012 18.05.2012 Zaproszenie do złożenia oferty
do 14000 euro
0610A/29/2012
Dostawa stołu do pionizacji pacjenta

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania
10.05.2012 16.05.2012 Zaproszenie do złożenia oferty
do 14000 euro
0610A/27/2012
Dostawa ssaków elektrycznych

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania
10.05.2012 17.05.2012 Przetarg nieograniczony
-dostawa warzyw i owoców
 3820.38.2012
SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
10.05.2012 18.05.2012 Przetarg nieograniczony
-dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania 
3820.37.2012
SIWZ

zał. nr 3
zał. nr 4
zał. nr 5
Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
10.05.2012

24.05.2012
23.05.2012
18.05.2012
Przetarg nieograniczony
-dostawa kardiomonitorów 
3820.36.2012

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia nr 2
SIWZ Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania nr 2

Zawiadomienie o wyniku postępowania
07.05.2012 11.05.2012 Zaproszenie do złożenia oferty
do 14000 euro
0610A/25/2012
Dostawa stołów zabiegowych
  Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania nr 2

Zawiadomienie o wyniku postępowania
07.05.2012 11.05.2012 Zaproszenie do złożenia oferty
do 14000 euro
0610A/26/2012
Dostawa pomp infuzyjnych strzykawkowych
  Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania nr 2

Zawiadomienie o wyniku postępowania
07.05.2012 14.05.2012 Zaproszenie do złożenia oferty
do 14000 euro
0610A/24/2012
Dostawa aparatu EKG
  Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
30.04.2012 07.05.2012 Przetarg nieograniczony
- organizacja kolonii letnich
3820.32.2012
SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
27.04.2012
10.05.2012
04.05.2012
Przetarg nieograniczony
-dostawa nabiału
3820.35.2012

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia nr 1
Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia nr 2
SIWZ Modyfikacja SIWZ

Zawiadomienie o wyniku postępowania
26.04.2012 08.05.2012 Przetarg nieograniczony
-dostawa produktów leczniczych
3820.34.2012
SIWZ
załącznik nr 1
Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania nr 2

Zawiadomienie o wyniku postępowania
26.04.2012 04.05.2012 Przetarg nieograniczony
-dostawa defibrylatorów
3820.33.2012
SIWZ Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
23.04.2012 02.05.2012 Przetarg nieograniczony
- dostawy środków opatrunkowych
 3820.30.2012
SIWZ
załącznik
Zawiadomienie o wyniku postępowania
19.04.2012 26.04.2012 Przetarg nieograniczony
- dostawa sprzętu medycznego
3820.31.2012
SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
16.04.2012
24.04.2012
23.04.2012
Przetarg nieograniczony
-dostawa środków czystości
3820.29.2012

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
SIWZ Odpowiedzi na pytania

Modyfikacja SIWZ

Zawiadomienie o wyniku postępowania
16.04.2012 23.04.2012 Przetarg nieograniczony
-dostawa artykułów spożywczych
3820.28.2012
SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
13.04.2012 20.04.2012 Przetarg nieograniczony
-dostawa mięsa drobiowego oraz wyrobów z drobiu, mięsa wołowego oraz wyrobów z wołowiny i wieprzowiny, artykułów spożywczych mrożonych, warzyw i owoców
3820.27.2012
SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
12.04.2012 20.04.2012 Przetarg nieograniczony
-dostawa łóżek rehabilitacyjnych szpitalnych
 3820.26.2012
SIWZ Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
11.04.2012
19.04.2012
18.04.2012
Przetarg nieograniczony
- dostawa produktów leczniczych
3820.25.2012

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
SIWZ
zał. nr 1
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania
Modyfikacja SIWZ

Zawiadomienie o wyniku postępowania
02.04.2012
18.04.2012
12.04.2012
Zaproszenie do złożenia oferty
do 14000 euro
0610A/21/2012
Dostawa elektronicznego systemu informacji prawnej
  Modyfikacja SIWZ
Zawiadomienie o wyniku postępowania
02.04.2012 11.04.2012 Zaproszenie do złożenia oferty
do 14000 euro
0610A/19/2012
Dostawa łaźni wodnej
  Zawiadomienie o wyniku postępowania
28.03.2012 02.04.2012 Zaproszenie do złożenia oferty
do 14000 euro
0610A/16/2012
Dostawa koców
  Zawiadomienie o wyniku postępowania
28.03.2012 02.04.2012 Zaproszenie do złożenia oferty
do 14000 euro
0610A/15/2012
Dostawa poduszek szpitalnych
  Zawiadomienie o wyniku postępowania
28.03.2012
05.04.2012
02.04.2012
Zaproszenie do złożenia oferty
do 14000 euro
0610A/14/2012
Dostawa pościeli szpitalnej
  Modyfikacja SIWZ

Zawiadomienie o wyniku postępowania
28.03.2012
10.04.2012
05.04.2012
Przetarg nieograniczony
-dostawa i montaż regałów archiwalnych
 3820.24.2012

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
SIWZ

zał. nr 3
zał. nr 4
zał. nr 5
zał. nr 6
zał. nr 7
Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania nr 2 oraz modyfikacja SIWZ

załącznik do odpowiedzi i modyfikacji

Uściślenie pojęcia szerokość  przejścia

Modyfikacja SIWZ

Odpowiedzi na pytania nr 3

Zawiadomienie o wyniku postępowania
20.03.2012


20.04.2012
12.04.2012

29.03.2012
27.03.2012
Przetarg nieograniczony
- dostawa rehabilitacyjnych łóżek szpitalnych
 3820.23.2012

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia nr 2
Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia nr 3
SIWZ Modyfikacja SIWZ
Modyfikacja SIWZ nr 2
Modyfikacja SIWZ nr 3

odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
15.03.2012
28.03.2012
23.03.2012
Przetarg nieograniczony
-dostawa systemu holterowskiego i systemu do badań wysiłkowych
3820.22.2012

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia nr 2
SIWZ Modyfikacja SIWZ

Odpowiedzi na pytania oraz modyfikacja SIWZ nr 2

Zawiadomienie o wyniku postępowania
14.03.2012
23.03.2012
21.03.2012
Przetarg nieograniczony
- dostawa łóżek rehabilitacyjnych - szpitalnych
 3820.21.2012

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
SIWZ Odpowiedzi na pytania
14.03.2012
26.03.2012
21.03.2012
Przetarg nieograniczony
-dostawa aplikatorów
3820.20.2012

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
SIWZ
Zawiadomienie o modyfikacji treści SIWZ

załącznik do zawiadomienia

Zawiadomienie o wyniku postępowania
08.03.2012 12.03.2012 Zaproszenie do złożenia oferty
do 14000 euro
0610A/12/2012
Dostawa szafek ubraniowych


Modyfikacja opisu przedmiotu zamówienia
  Zawiadomienie o wyniku postępowania
07.03.2012 22.03.2012 Przetarg nieograniczony
- wykonanie instalacji wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji
3820.19.2012
SIWZ
Załączniki:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 14
Modyfikacja treści SIWZ
Zawiadomienie o wyniku postępowania
07.03.2012 14.03.2012 Przetarg nieograniczony
- dostawy warzyw i owoców
3820.18.2012
SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
22.02.2012
01.03.2012

28.02.2012
Zaproszenie do złożenia oferty
do 14000 euro
0610A/07/2012
Dostawa bemarów jezdnych


Modyfikacja opisu przedmiotu zamówienia
  Zawiadomienie o wyniku postępowania
17.02.2012
12.03.2012
08.03.2012

05.03.2012
Przetarg nieograniczony -
budowa stacji transformatorowej
3820.10.2012

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia nr 2
SIWZ

ZAŁĄCZNIKI:
1. Kosztorysy:
1  2

Projekty - branża budowlana:
1  2  3  4  5  7  9  10  11

Projekty - branża elektryczna:
1  2  4  5  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 41  42  43  44  45

Specyfikacja techniczna

Modyfikacja SIWZ

Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
15.02.2012
24.02.2012
23.02.2012
Przetarg nieograniczony -
dostawa łóżek szpitalnych i szafek przyłóżkowych
 3820.16.2012

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
SIWZ
zał. nr 3
zał. nr 4
Modyfikacja SIWZ

Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
15.02.2012 20.02.2012 Zaproszenie do złożenia oferty
do 14000 euro
0610A/05/2012
Dostawa aparatu EKG
  Odpowiedź na pytanie
Zawiadomienie o wyniku postępowania
14.02.2012 29.02.2012 Przetarg nieograniczony -
przebudowa z rozbudową budynku kotłowni
 3820.9.2012
SIWZ

ZAŁĄCZNIKI:
1. Kosztorysy:
1  2
 3  4  5

2. Projekty:
1  2  3  4  5  6

3. Specyfikacje techniczne:
1  2  3  4  5  6


Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
14.02.2012 17.02.2012 Zaproszenie do złożenia oferty
do 14000 euro
SOiKU 1/02/2012
Dostawa elektronicznego programu rejestracji chorych oraz obsługi pobytu chorego na oddziałach
  Zawiadomienie o wyniku postępowania
14.02.2012 17.02.2012 Zaproszenie do złożenia oferty
do 14000 euro
0610A/04/2012
Dostawa lamp bakteriobójczych
  Zawiadomienie o wyniku postępowania
14.02.2012 20.02.2012 Zaproszenie do złożenia oferty
do 14000 euro
0610A/03/2012
Dostawa zmywarek do naczyń
  Zawiadomienie o wyniku postępowania
08.02.2012 17.02.2012 Przetarg nieograniczony-
dostawa płuczko-dezynfektorów
3820.15.2012
SIWZ Modyfikacja SIWZ
Modyfikacja SIWZ nr 2
Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
08.02.2012 15.02.2012 Przetarg nieograniczony
- dostawa maceratorów
3820.14.2012
SIWZ Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
08.02.2012 15.02.2012 Przetarg nieograniczony
- dostawa warzyw i owoców
3820.13.2012
SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
02.02.2012 09.02.2012 Przetarg nieograniczony
- dostawa artykułów spożywczych
3820.12.2012
SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
02.02.2012 09.02.2012 Przetarg nieograniczony
- dostawa produktów leczniczych
3820.11.2012
SIWZ
załącznik nr 1
Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
27.01.2012 03.02.2012 Przetarg nieograniczony
- dostawa produktów leczniczych
3820.8.2012
SIWZ
załącznik nr 1
Zawiadomienie o wyniku postępowania
27.01.2012
14.03.2012
09.03.2012
Przetarg nieograniczony
- dostawa produktów leczniczych
3820.7.2012

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia nr 2
SIWZ
załącznik nr 1
Modyfikacja SIWZ
załącznik

Odpowiedzi na pytania
Modyfikacja SIWZ

Odpowiedzi na pytania nr 2

Zawiadomienie o wyniku postępowania
26.01.2012 30.01.2012 Zaproszenie do złożenia oferty
do 14000 euro
0610A/02/2012
Dostawa elektronicznego programu informacji prawnej
  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
23.01.2012
02.02.2012
31.01.2012
Przetarg nieograniczony
- dostawa materiałów szewnych
3820.06.2012

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
SIWZ
załącznik nr 3
załącznik nr 4
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania nr 2
Odpowiedzi na pytania nr 3
Odpowiedzi na pytania nr 4
Odpowiedzi na pytania nr 5

Zawiadomienie o wyniku postępowania
23.01.2012 30.01.2012 Przetarg nieograniczony
- dostawa błon RTG -
3820.04.2012
SIWZ Odpowiedzi na pytania
Zawiadomienie o wyniku postępowania
16.01.2012 23.01.2012 Przetarg nieograniczony
- dostawa produktów leczniczych
3820.03.2012
SIWZ

zał. nr 1
Odpowiedź na pytanie
Zawiadomienie o wyniku postępowania
02.01.2012 10.01.2012 Przetarg nieograniczony
- dostawy mięsa drobiowego oraz wyrobów z drobiu, mięsa wołowego oraz wyrobów z wołowiny i wieprzowiny, artykułów spożywczych mrożonych, warzyw i owoców
3820.02.2012


Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania w zakresie części nr I, II i IV

Zawiadomienie o wyniku postępowania w zakresie części nr III
02.01.2012


18.01.2012
17.01.2012

13.01.2012
10.01.2012
Przetarg nieograniczony
- dostawa materiałów szewnych
3820.01.2012

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia nr 2

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia nr 3
SIWZ

zał. nr 3

zał. nr 4
Odpowiedzi na pytania

Modyfikacja SIWZ

Odpowiedzi na pytania(modyfikacja SIWZ)

Zawiadomienie o modyfikacji SIWZ
Załączniki do zawiadomienia:

SIWZ
zał. nr 3
zał. nr 4

Zawiadomienie o wyniku postępowania
02.01.2012 09.01.2012 Przetarg nieograniczony
- dostawa paliw
3820.87.2011
SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania