Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przygotowuje i prowadzi:
Sekcja Zamówień Publicznych i Gospodarki Materiałowej
budynek "G" administracja;
 pokój nr 12
ul. ks. J. Bielawskiego 18, 36-200 Brzozów, tel./fax. (013) 43 09 587

zampub@szpital-brzozow.pl

kierownik sekcji - mgr Sławomir Szałajko slawomir.szalajko@szpital-brzozow.pl
z-ca kierownika sekcji - mgr Danuta Niewiadomska

!!! Uwaga - Zalecamy przeglądanie w przeglądarce Internet Explorer !!!

Korzystanie z innej przeglądarki niż zalecane może skutkować nieprawidłowym odświeżaniem strony  

AKTUALNIE PROWADZONE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

Data publikacji ogłoszenia Data otwarcia ofert Ogłoszenie Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Wynik postępowania
20.12.2013 30.12.2012 Przetarg nieograniczony
- dostawa produktów leczniczych
3820/111/2013
SIWZ

załącznik nr 1
Zawiadomienie o wyniku postępowania
18.12.2013 30.12.2013 Przetarg nieograniczony
- usługa sprawowania nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem InfoMedica
3820/110/2013
SIWZ

załącznik nr 5
Zawiadomienie o wyniku postępowania
16.12.2013 23.12.2013 Przetarg nieograniczony
- dostawy warzyw i owoców
3820/108/2013
SIWZ
Zawiadomienie o wyniku postępowania
12.12.2013 20.12.2013 Przetarg nieograniczony
- dostawa produktów leczniczych
3820/107/2013
SIWZ

załącznik nr 1
Zawiadomienie o wyniku postępowania
11.12.2013 19.12.2013 Przetarg nieograniczony
-dostawa produktów leczniczych
3820//106/2013

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
SIWZ

załącznik nr 1

Modyfikacja SIWZ
Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
06.12.2013 13.12.2013 Przetarg nieograniczony
- usługa sprawowania nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem InfoMedica
3820/105/2013
SIWZ

załącznik nr 5
Zawiadomienie o wyniku postępowania
28.11.2013 05.12.2013 Przetarg nieograniczony
- dostawy odczynników wraz z dzierżawą analizatora
3820/103/2013
SIWZ Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
26.11.2013
06.12.2013
04.12.2013
03.12.2013
Przetarg nieograniczony - dostawy mięsa 3820/104/2013

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia nr 2
SIWZ

Modyfikacja SIWZ

Modyfikacja SIWZ nr 2
 
26.11.2013
06.12.2013
04.12.2013
Przetarg nieograniczony
-usługa sprawowania nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem InfoMedica
3820/102/2013

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
SIWZ
załącznik nr 5

Modyfikacja SIWZ
Zawiadomienie o wyniku (unieważnieniu) postępowania
22.11.2013
06.12.2013
03.12.2013
Przetarg nieograniczony
- dzierżawa analizatorów hematologicznych wraz z dostawą odczynników
820/101/2013

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
SIWZ

Modyfikacja SIWZ
Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
18.11.2013 25.11.2013 Przetarg nieograniczony
- dostawy mrożonek
3820/100/2013
SIWZ
Zawiadomienie o wyniku postępowania
18.11.2013 25.11.2013 Przetarg nieograniczony
- dostawy mięsa
3820/99/2013
SIWZ
Zawiadomienie o wyniku postępowania
15.11.2013 27.11.2013
22.11.2013
Przetarg nieograniczony
- dostawy produktów leczniczych
3820/98/2013

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
SIWZ
załącznik nr 1

Modyfikacja SIWZ
Zawiadomienie o wyniku postępowania
14.11.2013 21.11.2013 Przetarg nieograniczony
- dostawy środków dezynfekcyjnych
3820/97/2013
SIWZ
załącznik nr 3
Zawiadomienie o wyniku postępowania
12.11.2013 19.11.2013 Przetarg nieograniczony
- dostawy warzyw
3820/96/2013
SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
12.11.2013
21.11.2013
20.11.2013
Przetarg nieograniczony
- dostawy materiałów opatrunkowych, rękawic chirurgicznych, pieluchomajtek, podkładów higienicznych i pęset
3820/95/2013

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
SIWZ
załącznik nr 1
Odpowiedzi na pytania oraz modyfikacja treści SIWZ

Zawiadomienie o wyniku postępowania
30.10.2013
08.11.2013
06.11.2013
Przetarg nieograniczony
-przedłużenie licencji programu Eset Endpoint Antivirus lub dostawa licencji równoważnego programu antywirusowego
3820/93/2013

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
SIWZ

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5
Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
29.10.2013
07.11.2013
05.11.2013
Przetarg nieograniczony
- dostawa zestawu oświetlenia lądowiska
3820/94/2013

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia nr 2
SIWZ

załącznik nr 1
załącznik nr 1 c.d.

Modyfikacja SIWZ
Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
29.10.2013
08.11.2013
06.11.2013
Przetarg nieograniczony
- dostawa produktów leczniczych
3820/92/2013

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
SIWZ

załącznik nr 1

Modyfikacja SIWZ
Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania nr 2

Zawiadomienie o wyniku postępowania
29.10.2013 06.11.2013 Przetarg ustny - sprzedaż zbiornika na paliwo   Zawiadomienie o wyniku postępowania
23.10.2013 02.12.2013 Przetarg nieograniczony
-dostawa produktu leczniczego Bevacizumab
3820/88/2013
SIWZ

załącznik nr 1
Zawiadomienie o wyniku postępowania
21.10.2013
07.11.2013
31.10.2013
Przetarg nieograniczony
-dostawy środków dezynfekcyjnych
3820/90/2013

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
SIWZ

załącznik nr 3

Modyfikacja SIWZ
Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
18.10.2013


15.11.2013
12.11.2013

06.11.2013
31.10.2013
Przetarg nieograniczony
- dostawa odzieży służbowej
3820/86/2013

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia nr 2

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia nr 3
SIWZ

załącznik nr 4

załącznik nr 5

Modyfikacja SIWZ

Modyfikacja SIWZ nr 2

Modyfikacja SIWZ nr 3
Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
17.10.2013 25.10.2013 Przetarg nieograniczony
- dostawy artykułów spożywczych
3820/89/2013
SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
15.10.2013 23.10.2013 Przetarg nieograniczony
-dostawy artykułów biurowych
3820/87/2013
SIWZ

załącznik nr 6
Zawiadomienie o wyniku postępowania
09.10.2013 16.10.2013 Przetarg nieograniczony
- dostawy warzyw i owoców
3820/85/2013
SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
30.09.2013 08.10.2013
Przetarg nieograniczony
- dostawa produktów leczniczych
3820/84/2013

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia

SIWZ

załącznik nr 1

Modyfikacja SIWZ
Zawiadomienie o wyniku postępowania
24.09.2013 01.10.2013 Przetarg nieograniczony - dostawa ziemniaków 3820/83/2013 SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
16.09.2013 23.09.2013 Przetarg nieograniczony
-dostawy dostawę artykułów AGD
3820/82/2013
SIWZ
załącznik nr 4
Odpowiedzi na pytania- modyfikacja SIWZ
załącznik

Zawiadomienie o wyniku postępowania
16.09.2013 23.09.2013 Przetarg nieograniczony
-dostawy materiałów instalacyjnych
3820/80/2013
SIWZ
załącznik nr 5
Zawiadomienie o wyniku postępowania
13.09.2013 20.09.2013 Przetarg nieograniczony
-dostawy środków czystości
3820/81/2013
SIWZ
załącznik nr 6

Modyfikacja SIWZ
Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania nr 2

Zawiadomienie o wyniku postępowania
12.09.2013 20.09.2013 Przetarg nieograniczony
-dostawy materiałów szewnych  i wosku kostnego
 3820/78/2013
SIWZ

załącznik nr 5
Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
06.09.2013 18.09.2013
13.09.2013
Przetarg nieograniczony
- dostawy wyrobów laboratoryjnych
3820/79/2013

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
SIWZ

załącznik nr 1

Modyfikacja SIWZ

załącznik nr 1 do modyfikacji
Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania nr 2

Zawiadomienie o wyniku postępowaniu
05.09.2013 13.09.2013 Przetarg nieograniczony
- dostawy warzyw i owoców
3820/77/2013
SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
04.09.2013 15.10.2013 Przetarg nieograniczony
- doposażenie systemu IGRT oraz modernizacja systemu planowania 
3820/76/2013
SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
04.09.2013


07.01.2014
12.12.2013
21.11.2013
04.11.2013
15.10.2013
Przetarg nieograniczony
- dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku
3820/75/2013

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia nr 2

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia nr 3

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia nr 4

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia nr 5

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia nr 6

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia nr 7
SIWZ

Modyfikacja SIWZ

Modyfikacja SIWZ nr 2

Modyfikacja SIWZ nr 3

Modyfikacja SIWZ nr 4
Odpowiedzi na pytania oraz modyfikacja SIWZ

Zawiadomienie o wyniku postępowania w zakresie części: 1-29 i 31-39 przedmiotu zamówienia

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie części nr 17 przedmiotu zamówienia

Zawiadomienie o wyniku postępowania w zakresie części nr 17 przedmiotu zamówienia

Zawiadomienie o wyniku postępowania w zakresie części nr 30 przedmiotu zamówienia

Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty po uchyleniu się wykonawcy od zawarcia umowy w zakresie części nr 5 przedmiotu zamówienia
03.09.2013
13.09.2013
11.09.2013
Przetarg nieograniczony
- dostawa materiałów laboratoryjnych
3820/74/2013

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
SIWZ

Modyfikacja SIWZ
Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
30.08.2013 11.10.2013 Przetarg nieograniczony
- dostawa implantów ortopedycznych
3820/71/2013
SIWZ
zał. nr 1
zał. nr 4
Zawiadomienie o wyniku postępowania
30.08.2013 09.10.2013 Przetarg nieograniczony
- usługa udzielenia kredytu inwestycyjnego
3820/70/2013
SIWZ Odpowiedzi na pytania

Dodatkowe wyjaśnienia do odpowiedzi na pytania

Dodatkowe wyjaśnienia do odpowiedzi nr 2

Zawiadomienie o wyniku postępowania
29.08.2013 06.09.2013 Przetarg nieograniczony - dostawy środków czystości 3820/73/2013 SIWZ

zał. nr 1
Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
27.08.2013 04.10.2013 Przetarg nieograniczony
- dostawy produktów medycznych jednorazowego użytku
3820/66/2013
SIWZ
zał. nr 1
Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
27.08.2013 04.09.2013 Przetarg nieograniczony
- dostawa produktów leczniczych
3820/69/2013

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
SIWZ
zał. nr 1
Zawiadomienie o wyniku postępowania
21.08.2013 29.08.2013 Przetarg nieograniczony
-dostawa aplikatorów
3820/68/2013
SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
13.08.2013 20.08.2013 Przetarg nieograniczony
-dostawy warzyw i owoców
3820/67/2013
SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
09/08.2013
20.08.2013
19.08.2013
Przetarg nieograniczony
-dostawy środków czystości
3820/65/2013

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
SIWZ
zał. nr 6
Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
08.08.2013 16.08.2013 Przetarg nieograniczony
- dostawy mrożonek
3820/64/2013
SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
08.08.2013 16.08.2013 Przetarg nieograniczony
-dostawy mięsa drobiowego i wyrobów z mięsa drobiowego, mięsa wieprzowego i wyrobów z mięsa wieprzowego
3820/63/2013
SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
07.08.2013 21.08.2013 Przetarg nieograniczony
- docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji Pawilonu "D" - Przychodni Rejonowej
 3820/62/2013

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
SIWZ

ZAŁĄCZNIKI   DO  SIWZ:
- wzór umowy

- Projekt

-Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

- Kosztorys ofertowy

Modyfikacja SIWZ
Zawiadomienie o wyniku postępowania
02.08.2013 09.08.2013 Przetarg nieograniczony
-usługa serwisowa aparatu MR
3820/61/2013
SIWZ Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
26.07.2013 02.08.2013 Przetarg nieograniczony
- dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania
3820/60/2013
SIWZ
zał. nr 3
zał. nr 4
zał. nr 5


Modyfikacja SIWZ
Załącznik do modyfikacji
Zawiadomienie o wyniku postępowania
26.07.2013 02.08.2013 Przetarg nieograniczony
- dostawy artykułów spożywczych
3820/59/2013
SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
26.07.2013 02.08.2013 Przetarg nieograniczony
-dostawa produktów leczniczych
3820/57/2013
SIWZ
zał. nr 1
Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania nr 2

Zawiadomienie o wyniku postępowania
22.07.2013 29.07.2013 Przetarg nieograniczony
-dostawy źródeł promieniowania wraz z usługą serwisową aparatu HDR
3820/56/2013
SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
18.07.2013 02.08.2013 Przetarg nieograniczony
- docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji Pawilonu "D" - Przychodni Rejonowej
3820/55/2013

SIWZ

ZAŁĄCZNIKI   DO  SIWZ:
- wzór umowy

- Projekt

-Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

- Kosztorys ofertowy
Zawiadomienie o wyniku postępowania
15.07.2013 23.07.2013 Przetarg nieograniczony
-dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania
3820/54/2013
SIWZ
zał. nr 3
zał. nr 4
zał. nr 5
Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
11.07.2013
22.07.2013
19.07.2013
Przetarg nieograniczony
- dostawy materiałów do sterylizacji
3820/53/2013

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia nr 2
SIWZ
zał. nr 4
zał. nr 5

Modyfikacja SIWZ
Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
03.07.2013

19.08.2013
14.08.2013
09.08.2013
Przetarg nieograniczony
-usługa udzielenia kredytu inwestycyjnego
 3820/49/2013

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia nr 2
SIWZ Odpowiedzi na pytania

Załączniki do odpowiedzi:
1  2  3  4  5  6  7  8 

Dodatkowe wyjaśnienia

Zawiadomienie o wyniku postępowania
01.07.2013 08.07.2013 Przetarg nieograniczony
- dostawy warzyw i owoców
3820/51/2013
SIWZ

Modyfikacja SIWZ
Zawiadomienie o wyniku postępowania
26.06.2013 05.08.2013 Przetarg nieograniczony
- doposażenie systemu IGRT oraz modernizacja systemu planowania 
3820/47/2013

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
SIWZ Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania (unieważnieniu)
26.06.2013 03.07.2013 Przetarg nieograniczony
-dostawa produktów leczniczych
3820/50/2013
SIWZ

załącznik nr 1
Zawiadomienie o wyniku postępowania
20.06.2013
01.07.2013
28.06.2013
Przetarg nieograniczony
-dostawy elementów linii do podawania leków cytostatycznych
3820/48/2013

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
SIWZ

Modyfikacja SIWZ
Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
07.06.2013
14.06.2013
13.06.2016
Przetarg nieograniczony
- dostawa aplikatorów
3820/46/2013

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
SIWZ

Modyfikacja SIWZ
Zawiadomienie o wyniku postępowania
06.06.2013  13.06.2013 Przetarg nieograniczony
- dostawa warzyw
3820/45/2013
SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
29.06.2013 05.06.2013 Przetarg nieograniczony
- dostawa nabiału
3820/44/2013
SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
23.05.2013 31.05.2013 Przetarg nieograniczony
- organizacja kolonii letnich dla dzieci
3820/43/2013
SIWZ Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania_2
Zmiana ogłoszenia

Zawiadomienie o wyniku postępowania
22.05.2013 04.06.2013 Przetarg nieograniczony
- dostawy papierowych artykułów higienicznych
 3820/42/2013
SIWZ Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania_2

Odpowiedzi na pytania_3

Zawiadomienie o wyniku postępowania
22.05.2013 29.05.2013 Przetarg nieograniczony
-sprawowanie opieki serwisowej nad oprogramowaniem InfoMedica
3820/40/2013
SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
21.05.2013
31.05.2013
28.05.2013
Przetarg nieograniczony
- dostawa rehabilitacyjnych łóżek szpitalnych
3820/41/2013

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia nr 2
SIWZ

Modyfikacja treści SIWZ

Modyfikacja treści SIWZ nr 2
Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
20.05.2013 27.05.2013 Przetarg nieograniczony
- dostawy produktów leczniczych
3820/39/2013
SIWZ

załącznik
Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania nr 2

Zawiadomienie o wyniku postępowania
17.05.2013 24.05.2013 Przetarg nieograniczony
- dostawy mięsa drobiowego i wyrobów z drobiu
3820/38/2013
SIWZ

Modyfikacja treści SIWZ
Zawiadomienie o wyniku postępowania
17.05.2013 24.05.2013 Przetarg nieograniczony
- dostawy mięsa wieprzowego i wyrobów z mięsa wieprzowego
3820/37/2013
SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
16.05.2013 23.05.2013 Przetarg nieograniczony
-dostawy mrożonek
3820/36/2013
SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
08.05.2013 16.05.2013 Przetarg nieograniczony
- dostawy warzyw
3820/35/2013
SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
06.05.2013
17.05.2013
13.05.2013
Przetarg nieograniczony
-dostawa i montaż stacji redukcji tlenu
3820/34/2013

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
SIWZ

Modyfikacja treści SIWZ

Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
02.05.2013 20.05.2013 Przetarg nieograniczony
- remont dróg wewnętrznych Szpitala
3820/28/2013
SIWZ
Załączniki do SIWZ:
- wzór umowy
- kosztorys
- zakres robót
Zawiadomienie o wyniku postępowania
26.04.2013 06.05.2013 Przetarg nieograniczony
- dostawy pieczywa
3820/33/2013
SIWZ

Zawiadomienie o wyniku postępowania
26.04.2013
09.05.2013
06.05.2013
Przetarg nieograniczony
- dostawa produktów leczniczych
3820/30/2013

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
SIWZ
zał. nr 1

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania nr 2

Modyfikacja SIWZ

Zawiadomienie o wyniku postępowania
24.04.2013
06.05.2013
03.05.2013
Przetarg nieograniczony
-dostawa artykułów spożywczych
3820/31/2013

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
SIWZ

Modyfikacja SIWZ
Zawiadomienie o wyniku postępowania
15.04.2013 22.04.2013 Przetarg nieograniczony
-dostawy produktów leczniczych
3820/29/2013
SIWZ

zał. nr 1
Zawiadomienie o wyniku postępowania
11.04.2013 19.04.2013 Przetarg nieograniczony
- usługa odbioru odpadów
3820/25/2013
SIWZ

zał. nr 1

zał. nr 4
Zawiadomienie o wyniku postępowania
10.04.2013
22.04.2013
18.04.2013
Przetarg nieograniczony
- dostawy papierowych artykułów higienicznych
 3820/24/2013

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
SIWZ

Modyfikacja treści SIWZ
Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania nr 2

Odpowiedzi na pytania nr 3 (Uwaga! aktualna wersja)

Odpowiedzi na pytania nr 4

Zawiadomienie o wyniku postępowania

05.04.2013 12.04.2013 Przetarg nieograniczony
- dostawa umundurowania i obuwia dla członków zespołów ratownictwa medycznego
3820/22/2013
SIWZ
załącznik nr 5
Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania nr 2 (modyfikacja  treści SIWZ)

Odpowiedzi na pytania nr 3
(modyfikacja SIWZ)


Zawiadomienie o wyniku postępowania
04.04.2013
12.04.2013
11.04.2013
Przetarg nieograniczony
- dostawa sprzętu medycznego
3820/27/2013

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
SIWZ Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
04.04.2013 11.04.2013 Przetarg nieograniczony
- dostawy warzyw i owoców
3820/26/2013

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia nr 2

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia nr 3
SIWZ

Modyfikacja SIWZ

Modyfikacja SIWZ nr 2
Zawiadomienie o wyniku postępowania
26.03.2013 02.04.2013 Przetarg nieograniczony
- dostawa artykułów spożywczych
3820/23/2013
 
SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
18.03.2013

 

 

 

03.04.2013

28.03.2013

 25.03.2013

Przetarg nieograniczony
- dostawa sprzętu medycznego
3820/21/2013
 

SIWZ

Zmiana SIWZ

Zmiana ogłoszenia

Modyfikacja SIWZ nr 2

Zmiana ogłoszenia nr 2

Odpowiedzi na pytania

Zmiana ogłoszenia nr 3

Zawiadomienie o wyniku postępowania

 

 18.03.2013  25.03.2013 Przetarg nieograniczony
- dostawa komputerów 
3820/20/2013

SIWZ

zał nr 3

zał nr 4 

 Zmiana specyfikacji

Zawiadomienie o wyniku postępowania
18.03.2013

 27.03.2013

26.03.2013

Przetarg nieograniczone
- dostawa materiałów szewnych
3820/17/2013
SIWZ

Odpowiedzi na pytania

zał nr 3

zał nr 4

Odpowiedzi na pytania 2

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia

 

Odpowiedzi na pytania 3

Zawiadomienie o wyniku postępowania

 

07.03.2013 14.03.2013 Przetarg nieograniczony
- dostawa warzyw i owoców
3820/18/2013
SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
26.02.2013 06.03.2013 Przetarg nieograniczony
- dostawy mrożonek  
3820/16/2013
SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania 
22.02.2013

12.03.2013

07.12.2013

06.03.2013

05.03.2013

Przetarg nieograniczony

-dostawa łóżek rehabilitacyjnych

3820/9/2013

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia_2

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia 3

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia 4

SIWZ

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Odpowiedzi na pytania 

Odpowiedzi na pyt_2

Odpowiedzi na pyt_3

Zmiana SIWZ

19.02.2013 04.03.2013 Przetarg nieograniczony
- dostawa sprzętu medycznego
3820/10/2013
SIWZ

 Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania

15.02.2013

20.03.2013

15.03.2013

08.03.2013

Przetarg nieograniczony
- przebudowa z rozbudową budynku "Hotelowca" -etap II
3820/12/2013

 

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia

Zawiadomienie o zmianie ogłosz_nr_2

SIWZ
zał. nr 3 - wzór umowy
zał. nr 4 - harmonogram finansowy

DOKUMENTACJA TECHNICZNA - ZAŁĄCZNIKI
( pliki rar):


PROJEKTY:
-instalacja elektryczna
-instalacje teletechniczne
-instalacja c.o., c.t. i w.l.
-instalacja wod.-kan. i p.-poż.
-instalacja gazów medycznych
-wentylacja mechaniczna
-architektura
-konstrukcja


PREDMIARY

STWiOR

Odpowiedzi na pytania 

Zmiana SIWZ

Odpowiedzi na pytania_2

Załącznik do dopowiedzi

Harmonogram financowy

Załączniki:

-poprawione przedniary

-projekt instalacji teletechnicznej

-projekt instalacji elektrycznej

-parametry dźwigu

-STWiOR Roboty budowlane

Odpowiedzi na pytania nr_3

Odpowiedzi na pytania_4

Zawiadomienie o wyniku postępowania

2013.02.08 2013.02.18 Przetarg nieograniczony
dostawa mięsa wieprzowego
3820/15/2013

 SIWZ

 Zawiadomienie o wyniku postępowania

2013.02.08

2013.03.22

2013.03.19

Przetarg nieograniczony
dostawa produktów leczniczych
3820/8/2013 

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia

 SIWZ

zal nr 1

Zmiana SIWZ

Zmiana SIWZ_2:za_ nr_1 i zał_nr_2

 Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pyt_2

Odpowiedzi na pyt 3

Odpowiedzi na pyt 4

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania w zakresie części nr 10 i 14

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie części nr 95

Zawiadomienie o wyniku postępowania w zakresie części nr 95

Unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie części nr 69

 2013.02.07 2013.02.15  Przetarg nieograniczony
dostawa produktów leczniczych
3820/14/2013

 SIWZ 

 zał

Zawiadomienie o wyniku postępowania
2013.02.06 2013.02.14 Przetarg nieograniczony
-dostawy mięsa drobiowego i wyrobów z drobiu
 3820/13/2013

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia

SIWZ

Modyfikacja SIWZ

Zawiadomienie o wyniku postępowania 
2013..02.01 2013.02.11 Przetarg nieograniczony
- dostawa produktu leczniczego

 3820/11/2013
SIWZ

zał. nr 1
Zawiadomienie o wyniku postępowania
28.01.2013 04.02.2013 Przetarg nieograniczony
- dostawy warzyw i owoców
3820/7/2013
SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
25.01.2013 01.02.2013 Przetarg nieograniczony
-dostawa błon i odczynników RTG
3820/6/2013
SIWZ Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
23.01.2013
13.02.2013
11.02.2013
08.02.2013
07.02.2013

Przetarg nieograniczony
- wykonanie wentylacji w pomieszczeniach laboratorium Patomorfologii
3820/5/2013

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia nr 2

 

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia nr 3

SIWZ

1
    2

Przedmiar robót-kosztorys ofertowy

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Opis Techniczny do projektu

Rysunki:

2  3  4

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania nr 2

Modyfikacja SIWZ

załącznik do modyfikacji SIWZ

Modyfikacja SIWZ nr 2

Odpowiedzi na pytania nr 3

 

Odpowiedzi na pytania nr 4

 

Modyfikacja SIWZ nr 3


Zawiadomienie o wyniku postępowania
21.01.2013 29.01.2013 Przetarg nieograniczony
- dostawa produktów leczniczych 
3820/4/2013/a>

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
SIWZ

załącznik
Zawiadomienie o wyniku postępowania
2013.01.16
2013.01.25
2013.01.24
Przetarg nieograniczony
- dostawa serwera wraz z oprogramowaniem oraz zasilacza UPS
3820/3/2013

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
SIWZ

zał. nr 3

zał. nr 4
Odpowiedzi na pytania

Modyfikacja SIWZ

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Sprostowanie do zawiadomienia o wyniku postępowania
2013.01.04
2013.01.14
2013.01.11
Przetarg nieograniczony
- dostawa produktów leczniczych
3820/2/2013

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
SIWZ

załącznik nr 1

Modyfikacja SIWZ

załącznik nr 1
Zawiadomienie o wyniku postępowania
2013.01.03 2013.01.10 Przetarg nieograniczony
- dostawa paliw
3820/1/2013
SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania